Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Παπαϊωάννου Βασίλειος

Παπαϊωάννου Βασίλειος

Αναπληρωτής Καθηγητής


Τηλ: 210-746-1210
Email: vpapaio[at]dent.uoa[dot]gr

Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα 

Short CV in English English Version

Σπουδές - Τίτλοι

 • Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - 1992
 • Master in Dental Sciences. Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβέν (Catholic University of Leuven, Belgium) - 1994
 • Πτυχίο Ειδικότητας στην Περιοδοντολογία. Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβέν (Catholic University of Leuven, Belgium) - 1998
 • Doctor in the Medical Sciences (PhD). Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβέν (Catholic University of Leuven, Belgium) - 1998

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία

 • Λέκτορας Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής (2005)
 • Επίκουρος Καθηγητής Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής (2009)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής (2018)

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

 • American Academy of Periodontology
 • European Association of Osseointegration
 • International Association for Dental Research (IADR)/ Central European Division (CED)
 • International Team of Implantology
 • Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης
 • Σύλλογος Ελλήνων Περιοδοντολόγων
 • Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία

Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα

 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Υποστηρικτικής Αγωγής του Στόματος στον Ογκολογικό Ασθενή (2005 έως σήμερα).
 • Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Περιοδοντολόγων (2005 έως σήμερα).
 • Κριτής ερευνητικών εργασιών στα επιστημονικά περιοδικά (ad hoc reviewer)
  • American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics
  • Angle Orthodontists
  • Journal of Oral Rehabilitation
  • Archives of Oral Biology
  • Journal of Dentistry
  • International Journal of Molecular Sciences
  • Journal of Dental Education, Oral Diseases και Orthodontics and Craniofacial Research
 • Εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (2007-2008, 2009-2010, 2011-2012).
 • Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2008 έως σήμερα)
 • Οργανωτική επιτροπή του 28ου Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη: 23-26 Οκτ. 2008.
 • Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (2009 - 2010).
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης (2011 έως σήμερα).

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 • Papaioannou W, Quirynen M, Nys M, van Steenberghe D. The effect of periodontal parameters on the subgingival microbiota around implants. Clinical Oral Implant Research 1995, 6: 197-204.
 • Bollen CML, Vandekerckhove BNA, Papaioannou W, Van Eldere J, Quirynen M. Full- versus partial-mouth disinfection in the treatment of periodontal infections. A pilot study: Long-term microbiological observations. Journal of Clinical Periodontology 1996, 23: 960-970.
 • Papaioannou W, Quirynen M, van Steenberghe D. The influence of periodontitis on the subgingival flora around implants in partially edentulous patients. Clinical Oral Implant Research 1996, 7: 405-409.
 • Papaioannou W, van Steenberghe D, Cassiman J-J, Van Eldere J, Quirynen M. Comparison of fluorescence microscopy and culture assays to quantitate adhesion of Porphyromonas gingivalis to mono- and multi-layered pocket epithelium cultures. Journal of Periodontology 1999, 70: 618-625.
 • Quirynen M, Papaioannou W, Van Steenbergen TJM, Dierickx K, Cassiman JJ, van Steenberghe D .Adhesion of Porphyromonas gingivalis strains to cultured epithelial cells from patients with a history of chronic adult periodontitis or from patients less susceptible to periodontitis. Journal of Periodontology 2001, 72: 626-633.
 • Efstratiou M, Papaioannou W, Nakou M, Ktenas E, Vrotsos IA, Panis V. Contamination of a toothbrush with antibacterial properties by oral microorganisms. Journal of Dentistry 2007, 35: 331-337.
 • Papaioannou W, Gizani S, Nassika M, Kontou E, Nakou M. Adhesion of Streptococcus mutans to different types of brackets. Angle Orthodontists 2007, 77: 1090-1095.
 • Perdikogianni H, Papaioannou W, Nakou M, Oulis K, Papagiannoulis L. Periodontal and microbiological parameter in children and adolescents with cleft lip and/or palate. International Journal of Paediatric Dentistry 2009; 19: 455–467.
 • Papaioannou W, Gizani S, Haffajee AD, Quirynen M, Mamai-Homata E, Papagiannoulis L. The microbiota on different oral surfaces in healthy children. Oral Microbiology Immunology 2009; 24: 183-189
 • Gizani S, Papaioannou W, Haffajee AD, Kavvadia K, Quirynen M, Papagiannoulis L. Distribution of selected cariogenic bacteria in 5 different intra-oral habitats in young children. International Journal Paediatric Dentistry 2009; 19: 193-200.
 • Pandis N, Papaioannou W, Kontou E, Nakou M, Makou M, Eliades T. Salivary Streptococcus mutans levels in patients with conventional and self-ligating brackets. European Journal of Orthodontics 2010; 32: 94-99
 • Papaioannou W, Oulis CJ, Latsou D, Yfantopoulos J. Oral health related quality of life of Greek adolescents: a cross-sectional study. European Archives of Paediatric Dentistry 2011; 12: 146-150
 • Koletsi-Kounari H, Papaioannou W, Stefaniotis T. Greece's high dentist to population ratio: comparisons, causes, and effects. Journal Dental Education 2011; 75: 1507-1515.
 • Papaioannou W, Panagopoulos A, Koletsi-Kounari H, Kontou E, Makou M.  Adhesion of Porphyromonas gingivalis and biofilm formation on different types of orthodontic brackets. International Journal of Dentistry 2012; 2012: 471380. Epub 2012 Jan 18.
 • Papaioannou W, Oulis CJ, Yfantopoulos J.  The oral health related quality of life in different groups of senior citizens as measured by the OHIP-14 questionnaire. Oral Biology and Dentistry 2015; 3: 1-7.
 • Madianos P, Papaioannou W, Herrera D, Sanz M, et al. EFP Delphi study on the tendencies in Periodontology and Periodontics in Europe for the year 2025. Journal of Clinical Periodontology 2016; 43: 472-481.
 • Mantonanaki M, Hatzichristos T, Koletsi-Kounari H, Papaioannou W. Socio-Demographic and Area-Related Factors Affecting the Prevalence of Caries among Preschool Children in Greece. Community Dental Health 2017; 34: 112-117.
 • Damaskinos P, Koletsi-Kounari H, Mamai-Homata E, Margaritis V, Papaioannou W. Tooth Loss, Cognitive Ability and Socio-Economic Indicators in Older Adults Visiting Day Centers, in Athens and Piraeus, Greece. EC Dental Science 17.6 (2018): 921-931

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

 • Παπαϊωάννου Β. Σχηματισμός οδοντικής πλάκας επι εμφυτευμάτων. Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα 2000, 11: 35-50.
 • Γκιζάνη Σ, Παπαϊωάννου Β, Παπαγιαννούλη Λ. Στοματική κατάσταση παιδιών με ήπια νοητική στέρηση στη περιοχή Aθηνών. Παιδοδοντία 2003, 17: 127-134.
 • Παπαϊωάννου Β. & Γκιζάνη Σ. Τερηδόνα ρίζας και οι παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία της. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2004, 58: 130-138.
 • Ευστρατίου Μ, Παπαϊωάννου Β, Πανής Β. Δυνητική μεταφορά μικροβίων της οδοντικής πλάκας. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2006; 60: 172-178.
 • Παπαϊωάννου B. Επίδραση της μη χειρουργικής θεραπείας στις κλινικές και μικροβιολογικές παραμέτρους της περιοδοντικής νόσου. Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα 2007; 18: 31-35.
 • Παπαϊωάννου Β & Γκιζάνη Σ. Το οδοντικό μικροβιακό βιοϋμένιο: μία οργανωμένη κοινότητα μικροβίων. Στο βιβλίο: Τιμητικός Τόμος Καθηγητού κ. Ανδριτσάκη. Αθήνα, 2008: σελ. 413-425.
 • Παπαϊωάννου Β, Δερέκα Ξ. Η κακοσμία του στόματος. Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στην κλινική οδοντιατρική. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2009, 63: 82-93.
 • Αβράμπου Μ, Συκαράς Ν, Παπαϊωάννου Β. Ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις σε στηρίγματα με μεσορριζική προσβολή: προβληματισμοί – αντιμετώπιση. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2010; 54: 313-324.
 • Ρουμάνη Θ, Μπαχλαβά Ε, Παπαϊωάννου Β. Υφίζηση των ούλων σε παιδιά νηπιακής και εφηβική ηλικίας. Παιδοδοντία 2015; 29: 65-74

Πεδία παρόντος ερευνητικού ενδιαφέροντος

Μικροβιολογία στόματος με έμφαση στην α) παθογένεια και μικροβιολογία της περιοδοντικής νόσου, β) τη χλωρίδα του στόματος νεαρών υγειών ατόμων και οι μεταβολές της με την ηλικία καθώς και κατά την διάρκεια ορθοδοντικής θεραπείας, και γ) την προσκόλληση επιλεγμένων μικροβίων σε ορθοδοντικά υλικά. Άλλα ενδιαφέροντα πέρα από την μικροβιολογία είναι η κακοσμία του στόματος καθώς και η ποιότητα ζωής σχετιζόμενη την στοματική υγεία

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές βιβλιογραφικές βάσεις

Scopus

PubMed

Google Scholar