Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Ψάρρας Βασίλειος

Ψάρρας Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ: 210-746-1321
Email: vpsarras[at]dent.uoa[dot]gr

Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Short CV in English English Version

Σπουδές - Μετεκπαίδευση

 • 1989 Πτυχίο Οδοντιατρικής.  
 • 1989-1991 Μεταπτυχιακές σπουδές στο Lund University, Σουηδίας, που οδήγησαν σε  Certificate in the Specialty of  Prosthodontics &  Master of Dental Science,  University of  Lund at  Malmo, Sweden.
 • 1991 Master of Dental Science, University of Lund at Malmo, Sweden
 • 2005 Διδάκτορας Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα

 • 1989-1991 Master of Dental Science, University of Lund at Malmo, Sweden
 • 1993-1998  Άμισθος Επιστημονικός συνεργάτης στην Ακίνητη Προσθετική
 • 2005 Διδάκτορας Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 
 • 2005-2009  Άμισθος Επιστημονικός συνεργάτης στην Φυσιολογία του Στοματογναθικού και στην Κλινική Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου
 • 2009-2015  Λέκτορας  στη Φυσιολογία του Στοματογναθικού, Κλινική Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου, ΕΚΠΑ 
 • 2015-,  Επίκουρος Καθηγητής στη Φυσιολογία του Στοματογναθικού, Κλινική Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου, ΕΚΠΑ

Επιστημονική δραστηριότητα

 • Ελληνική Προσθετική Εταιρείας -Τακτικό Μέλος από το 1998
 • Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης -Τακτικό Μέλος από το 2000.
 • European Prosthodontic Association- Τακτικό Μέλος από το 2003.
 • The Society of Oral Physiology -Store Kro. Guest Member  από το 2005- Τακτικό μέλος από 2011
 • European Academy of Orofacial Pain - Guest Member  από το 2010 Τακτικό Μέλος από το 2012
 • Ιδρυτικό μέλος και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Στοματοπροσωπικού Πόνου.

Οργανωτική - Διοικητική δραστηριότητα

 • Συντονιστής του μαθήματος Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος (51187Α) του 5ου εξαμήνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
 • Συντονιστής του μαθήματος Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος (51187)  του 8ου εξαμήνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
 • Συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Κλινικής Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 • Psarras V, Wennberg A, Derand T. Cytotoxicity of corroded gallium and dental amalgam alloys. An in  vitro study. Acta Odontol Scand 1992. 50. 31.
 • Psarras V,  Derand T,  Nilner K.   Effect of selenium of mercury vapor released from dental amalgams: an in vitro study. Swed Dent J 1994. 18. 15. 
 • Fernandes CP, Psarras V, Freitas LB, Ahlgren J. Jaw-closing muscles: electromyographic activity of human subjects with  reduced  periodontal support.  J  Oral Rehab. 1994. 21. 165.
 • Mpitzis M, Psarras V, Tzakis M, Droukas B: Temporomandibular disorders  and tension type headache in a 13-year old girl.  Intern J Paediatr Dent, 21, S1, 1-272, 2011.  
 • Kaloumenou V, Kaloumenos K, Psarras V, Tzakis M, Droukas B. Temporomandibular disorders in a 12 –year old patient. Abstract.  Intern J Paediatr Dent, 21, S1, 1-272, 2011.
 • Psarras V, Tzakis M, Droukas B: “The prevalence of clinical diagnostic groups, headaches and bruxism in patients with temporomandibular disorders” J Oral Rehabil. 2012. 39.1. E1-E 16.
 • Psarras V, Kontos I, Tzakis M. “Ankylosing Spondylitis and Craniomandibular Disorders:  review and case presentation.” EJDS.2012.2.66.
 • Psarras V, Kantzou N, Tzakis M. “The temporomanibular joint as the first articulation involved in psoriatic arthritis: review and case presentation. “  EJDS.2012.72.
 • Psarras V, Tzakis M. “Processing & modulation of orofacial pain. A. Peripheral & central sensitization.”  EJDS.2013.1.11.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

 • Ψάρρας Β,  Randow K, Nilner K. Βιοφυσικές απόψεις εκτεταμένης ακίνητης προσθετικής θεραπείας σε ασθενείς με μειωμένο περιοδόντιο. Οδοντοστ Πρόοδος. 1992. 46. 235.
 • Ψάρρας Β & Τζάκης Μ. Κρανιογναθικές Διαταραχές – Από την Μηχανική στην Βιολογία. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2006.60.401.
 • Ψάρρας Β & Τζάκης Μ. Νευροφυσιολογία του Στοματοπροσωπικού Πόνου.  Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά. 2007.51. 181.
 • Tζάκης M, Ψάρρας B. Η κατασκευή του επίπεδου νάρθηκα σταθεροποίησης για την αντιμετώπιση Κρανιογναθικών Διαταραχών. Οδοντοστοματολογικά Νεα   2010, 11:103-110. 
 • Ψάρρας Β, Τζάκης Μ. Αιτιοπαθολογία του Βρυγμού: παλαιότερες θεωρίες-νεότερες απόψεις    Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2011. 66.248.
 • Ψάρρας Β, Δρούκας Β. Ο ρόλος της Κλινικής Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου στην φροντίδα του ασθενή με καρκίνο του ρινοφάρυγγα- Σύντομη ανασκόπηση και παρουσίαση περίπτωσης     Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2011. 66.278.
 • Τσερπέλη Χ,Ψάρρας Β, Τζάκης Μ. Η σύγχρονη θεώρηση για τον αυξημένο επιπολασμό του Στοματοπροσωπικού Πόνου στις γυναίκες.  Έχει εγκριθεί για δημοσίευση στο περιοδικό Στοματολογία.
 • Δρούκας Β, Τζάκης Μ, Ψάρρας Β, Λιναρδάκου Α. Ο Στοματοπροσωπικός Πόνος. Η διαφορική διάγνωση του Στοματοπροσωπικού πόνου.  Οδοντοστοματολογική Πρόοδος.  2014.68.(2).250-270.
 • Τσερπελή Χ, Ψάρρας Β, Τζάκης Μ. Συγκλεισιακή Δυσαισθησία (φαινόμενο δήξεως- φάντασμα). Έχει  εγκριθεί προς δημοσίευση στο περιοδικό Οδοντοστοματολογική Πρόοδος.

 Ερευνητική Μονογραφία-Κεφάλαια σε βιβλία

 • Μελέτη της απτικής ευαισθησίας σε ασθενείς με Κρανιογναθικές Διαταραχές. ΕΚΠΑ. Αθήνα 2005.
 • Ψάρρας Β, Τζάκης  Μ. Ενδοστοματικοί νάρθηκες. Βασικές αρχές για την κατασκευή και την κλινική εφαρμογή τους. Κεφάλαιο ΙΙΙ. Στο βιβλίο « Φυσιολογία του Στοματογναθικού & Σύγκλειση» Εκδόσεις ΕΚΠΑ. Αθήνα 2013.
 • Τζάκης  Μ, Ψάρρας Β. Παραλειτουργικές έξεις –Βρυγμός. Κεφάλαιο V. Στο βιβλίο « Φυσιολογία του Στοματογναθικού & Σύγκλειση» Εκδόσεις ΕΚΠΑ. Αθήνα 2013.
 • Χατζή Π, Ψάρρας Β, Τζάκης  Μ. Αρθρωτήρες. Η ανάρτηση των εκμαγείων. Η ρύθμιση του αρθρωτήρα. Κεφάλαιο VI. Στο βιβλίο « Φυσιολογία του Στοματογναθικού & Σύγκλειση» Εκδόσεις ΕΚΠΑ. Αθήνα 2013.

Πεδία παρόντος επιστημονικού ενδιαφέροντος

 • Σημεία και συμπτώματα δυσλειτουργίας του στοματογναθικού συστήματος σε παιδιά και έφηβους με ορθοδοντικές ανωμαλίες. 
 • Σημεία και συμπτώματα δυσλειτουργίας του στοματογναθικού συστήματος σε παιδιά και έφηβους με οπίσθια ετερόπλευρη σταυροειδή σύγκλειση.
 • Μελέτη της λειτουργικότητας του Στοματογναθικού συστήματος σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση κακοήθων νεοπλασιών κεφαλής - τραχήλου.
 • Μελέτη της επίδρασης της ενδοστοματικής συσκευής προολίσθησης της κάτω γνάθου στην αντιμετώπιση της άπνοιας ύπνου.
 • The effect of anterior component of bite force on lower teeth movement.

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές βιβλιογραφικές βάσεις

Scopus

PubMed

Google Scholar