Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Χριστόπουλος Παναγιώτης

Χριστόπουλος Παναγιώτης

Επίκουρος Καθηγητής


Τηλ: 210-746-1270
Email: xpanag[at]dent.uoa[dot]gr

Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Short CV in English English Version

Σπουδές - Μετεκπαίδευση

 • 1984: Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
 • 1986-1989: Άτυπο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής   Χειρουργικής ΕΚΠΑ
 • 1989-1990: Α' Κλινική Γενικής Χειρουργικής Ασκληπιείου Βούλας. Έμμισθος ειδικευόμενος
 • 1991-1992: Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής  Χειρουργικής ΚΑΤ. Έμμισθος ειδικευόμενος
 • 1993: Απόκτηση τίτλου ειδικότητος Στοματικής και   Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
 • 1993-1995: UCLA School of Dentistry, Los Angeles California. Μετεκπαίδευση
 • 2001: Διδάκτωρ Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα

 • 2014- σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
 • 2003-2014: Λέκτορας  Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
 • 1996-2002: Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Επιστημονική δραστηριότητα

 • Περισσότερες από 120 παρουσιάσεις σε συνέδρια
 • 40 παρουσιάσεις σαν προσκεκλημένος ομιλητής
 • Εκπαιδευτής σε πολλά πρακτικά σεμινάρια
 • Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.
 • Τακτικό μέλος της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος.
 • Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας.
 • Τακτικό μέλος της Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης.
 • Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Στόματος.
 • Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Οστοενσωμάτωσης.
 • Fellow the International College of Dentists.
 • Active member of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery.

Οργανωτική - Διοικητική δραστηριότητα

 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 13ου, 14ου,16ου, 19ου και 22ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, του Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Οστεοενσωμάτωσης (2003) του16th  International Congress on Oral and Maxillofacial Surgery και της ημερίδας της SORG την Αθήνα το 2005.
 • Μέλος της Επιστημονικής επιτροπής του  του 9ου Παμπελοποννησιακού Συνεδρίου το 2008, του 23ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και του 12ου Φοιτητικού Επιστημονικού Συνεδρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2008.
 • Συντονιστής της 4ης επιστημονικής ημερίδας του ΟΣΑ το 2013.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 • T.G. Kontogiannis, K.I. Tosios, N.P. Kerezoudis, S. Krithinakis, P. Christopoulos, A. Sklavounou: Periapical lesions are not always a sequelae of pulpal necrosis: a retrospective study of 1521 biopsies. International Endodontic Journal 2014, online early view (doi:10.1111/iej.12276)
 • G. Papavasiliou, P. Kamposiora, A. Sklavounou, P. Christopoulos: Prosthodontic Treatment of a Class IV ACP PDI Patient, with Langerhans Cell Histiocytosis (LCH).  Journal of Prosthodontics 2011, 20 (s2), S14-S19
 • Houpis CH, Tosios KI, Papavasileiou D, Christopoulos PG, Koutlas IG, Sklavounou A, Alexandridis C. Parathyroid hormone-related peptide (PTHrP), parathyroid hormone/parathyroid hormone-related peptide receptor 1 (PTHR1), and MSX1 protein are expressed in central and peripheral giant cell granulomas of the jaws. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010, 109(3): 415-2
 • Papavasileiou D, Tosios K, Christopoulos P, Goutas N, Vlachodimitropoulos D: Her-2 Immunohistochemical Expression in Oral Squamous Cell Carcinomas is Associated with Polysomy of hromosome 17, Not Her-2 Amplification. Head Neck Pathol 2009, 3(4): 263–70
 • Parara E, Christopoulos P, Tosios K, Paravalou I, Vourrlakou C, Alexandridis K: A swelling of the floor of the mouth. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009, 109(1): 12-7
 • N. Papadogeorgakis, V. Petsinis, P. Christopoulos, N. Maurovouniotis, C. Alexandridis: Use of a porcine dermal collagen graft (Permacol) in parotid surgery.  British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 2009 47 (5): 378-381
 • N. Zachariades, D. Papavassiliou, P. Christopoulos:  Blindness after facial trauma. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, 1996, 81(1): 34-37
 • P. Christopoulos, A. Sclavounou, A. Patrikiou:  True fibroma of the oral mucosa: a case report. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 1994, 23: 98-99
 • P. Christopoulos, O. Nicolatou, A. Patrikiou: Oral spindle cell lipoma. Report of a case. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 1989, 18: 208-209
 • N. Kolomvos, N. Theologie-Lygidakis, P. Christopoulos, I. Iatrou: Benign fibro-osseous lesions of the jaws in children. A 12-year retrospective study.    Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery 2013, 41(7):574-580
 • P. Christopoulos, P. Stathopoulos, C. Alexandridis, V. Shetty, A. Caputo: Comparative biomechanical evaluation of mono-cortical osteosynthesis systems for condylar fractures using photoelastic stress analysis  British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery  2012, 50 (7): 636-641

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

 • Ε.Μ. Καλογήρου, Φ. Τζέρμπος, Π. Χριστόπουλος, Κ. Τόσιος: Αγγειοοίδημα προσώπου από αντιυπερτασικά φάρμακα του συστήματος ρενίνης- αγγειοτασίνης: Περιγραφή δύο περιπτώσεων. Στοματολογία 2013, 70(3):147-154
 • Ε. Χατζηπέτρος, Π. Χριστόπουλος, Μ. Παυλή, Σ. Δαμάσκος, Κ. Τσιχλάκης: Ιατρογενής παρεκτόπιση εγκλείστου κάτω τρίτου γομφίου: Παρουσίαση περίπτωσης. Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 2013, 14(2): 107-112
 • Χριστόπουλος Π, Γκιγκέλου Ε, Τσιχλάκη Α, Καλλίνικος Π, Τόσιος Κ: Διπλή ιδιοπαθής οστική κοιλότητα με σπάνια εντόπιση. Παρουσίαση περίπτωσης. Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 2012, 1: 49-54
 • Κολεβέντη Α, Χριστόπουλος Π, Εμμανουήλ Δ: Εμφάνιση υπεραρίθμων δοντιών σε διζυγωτικά αδέλφια. Αναφορά περιστατικού και βιβλιογραφική ανασκόπηση. Παιδοδοντία 2011, 25(4): 171-175
 • Π. Χριστόπουλος, Ν. Νικητάκης, Κ. Πατσογιάννης, Π. Παπαδόπουλος, Α. Σκλαβούνου, Κ. Αλεξανδρίδης: Κεντρικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα με επιθετική συμπεριφορά.  Αναφορά περίπτωσης. Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 2009, 10(3):145-151
 • Π. Χριστόπουλος, Ν. Παπαδογεωργάκης, Ν. Λεφαντζής, Π. Παπαδόπουλος, Κ. Αλεξανδρίδης: Ετερόπλευρη παροδική τύφλωση μετά από ασυνήθιστο κάταγμα του ζυγωματοκογχικού συμπλέγματος.  Παρουσίαση περίπτωσης. Αρχεία       Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 2009, 10(1):53-58
 • Π.Χριστόπουλος, Μ. Γεωργάκη, Ε. Βασιλοπούλου, Κ. Τόσιος: Αδαμαντινοβλάστωμα       με εικόνα πλάγιας περιρριζικής κύστης. Παρουσίαση περίπτωσης. Στοματολογία 2009, 66(2): 71-6
 • Π. Χριστόπουλος, Ι Μελακόπουλος, Δ. Παπαδημόπουλος: Οστεονέκρωση των  γνάθων από ταυτόχρονη χορήγηση διφοσφωνικών από το στόμα και  κορτικοστεροειδών. Παρουσίαση περίπτωσης.  Ελληνική Ρευματολογία    2008,19(4):335-339
 • Ι. Ιατρού, Μ. Γεωργοπούλου, Ν. Θεολόγη-Λυγιδάκη, Π. Χριστόπουλος, Π. Οικονομοπούλου:Τραχηλικό (καταδυόμενο) βατράχιο σε παιδί 3 ετών. Παρουσίαση περίπτωσης. Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής  Χειρουργικής, 2006 7(2): 89-94
 • Π. Χριστόπουλος, Α. Πατρικίου: Μετεγχειρητική κύστη της άνω γνάθου. Παρουσίαση μίας περίπτωσης. Στοματολογία, 1991, 48(3): 150-151

Πεδία παρόντος επιστημονικού ενδιαφέροντος

 • Τραυματιολογία
 • Στοματική Χειρουργική
 • Χειρουργική Εμφυτευματολογία
 • Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική στα παιδιά

 

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές βιβλιογραφικές βάσεις

Scopus

PubMed

Google Scholar