Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Ζηνέλης Σπύρος

Ζηνέλης Σπύρος

 

Καθηγητής,  Εργαστηρίου Βιοϋλικών

Τηλ: 210-746-1102
Email: szinelis[at]dent.uoa[dot]gr

Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Short CV in English English Version

Σπουδές - Μετεκπαίδευση

 • 1989-1994: Πτυχίο του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
 • 1995-2001: Διδάκτωρ του τομέα “Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών” του τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Έθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα

 • Μάρτιος 2005-Ιανουάριος 2009: Λέκτορας Οδοντιατρικών Βιοϋλικών της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
 • Ιανουάριος 2009-Απρίλιος 2013: Επίκουρος Καθηγητής Οδοντιατρικών Βιοϋλικών της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
 • Απρίλιος 2013–Σεπτέμβριος 2016: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Οδοντιατρικών Βιοϋλικών της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
 • Σεπτέμβριος 2016-Δεκέμβριος 2021: Αναπληρωτής Καθηγητής Οδοντιατρικών Βιοϋλικών της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ
 • Δεκέμβριος 2021- σήμερα: Καθηγητής Οδοντιατρικών Βιοϋλικών της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Επιστημονική δραστηριότητα

Έχει επιβλέψει την εκπόνηση 4 Διδακτορικών διατριβών, και 12 μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών. Έχει συμμετάσχει σε ένα Ελληνικό (Θαλής, ΕΣΠΑ 2007-2016) σε 2 διακρατικά (ΙΚΥ-DAAD) και δύο Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα (Craft Projects) και έχει λάβει 1 υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και μια από το DAAD για έρευνα στη Γερμανία. Είναι μέλος έξι επιστημονικών εταιρειών {Academy of Dental Materials (Fellowship), ASM, ASTM, IADR και ΕΕΒ και ΤΕΕ} και ανήκει στην συντακτική ομάδα 3 ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών (Dental Materials, Recent Patents on Materials Science και International Journal of Dentistry) ενώ είναι κριτής ερευνητικών εργασιών που υποβάλλονται για δημοσίευση σε 33 διεθνή και 2 Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Έχει 149 ανακοινώσεις σε Διεθνή και Ελληνικά συνέδρια, 13 δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και 116 σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και 12 κεφάλαια σε διεθνή συγγράμματα. Οι ερευνητικές του εργασίες έχουν περισσότερες από 1291 αναφορές στην διεθνή βιβλιογραφία (βάση δεδομένων scopus) και 3036 αναφορές (βάση δεδομένων Google Scholar).

Τιμητικές Διακρίσεις

 • Απονομή χρηματικού βραβείου από το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο ως αριστούχου φοιτητή κατά το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994.
 • Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.
 • Τρείς εργασίες σε διεθνή περιοδικά έχουν βραβευτεί με την ετήσια ερευνητική υποτροφία Ιωάννης Μαργέλος από την Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία τα έτη 2004 και 2005.
 • Το 2004 έλαβε το βραβείο της Ευρωπαϊκής Ορθοδοντικής Εταιρείας (FEO) που απονέμεται στην καλύτερη επιστημονική εργασία που δημοσιεύεται σε Ευρωπαϊκά επιστημονικά περιοδικά στο αντικείμενο της Ορθοδοντικής.
 • 1ο Βραβείο καλύτερης εργασίας, στο ετήσιο συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 2005. (36 CER)
 • Το 2008 έλαβε το 2ο βραβείο στο επιστημονικό διαγωνισμό που έγινε στην Μαδρίτη της Ισπανίας τον Ιούνιο του 2008.(38 CER)
 • Το Φθινόπωρο του 2011 (από 5 Σεπτεμβρίου μέχρι 6 Οκτωβρίου) ταξίδεψε στο Βερολίνο με υποτροφία από τον Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) για την διεκπεραίωση του ερευνητικού πρωτοκόλλου με τίτλο “Effect of surface roughening treatments on the electrochemical behavior of Ti surfaces for implant dentistry”. Το πειραματικό μέρος του πρωτοκόλλου περιελάμβανε τον επιφανειακό χαρακτηρισμό αλλά και την μελέτη της αντοχής στην διάβρωση 11 σύγχρονων εμφυτευμάτων Τιτανίου και έγινε στο Εργαστήριο των Οδοντιατρικών Βιοϋλικών του Πανεπιστημιου Charite σε συνεργασία με τον Καθ. W.D. Mueller (39 CER 40 CER).
 • Το 2012 έλαβε το 1ο βραβείο του 5ου EAED Scientific Research Award στα πλαίσια του 26ου Συνεδρίου της European Academy of Esthetic Dentistry (ΕΑΕD).
 • Το 2015 τιμήθηκε με το Houston Award, στα πλαίσια του 91ου συνεδρίου της European Orthodontic Society.

Οργανωτική - Διοικητική δραστηριότητα

 • Ως επιστημονικός συνεργάτης τόσο του ΕΚΕΒΥΛ (1994-2009) όσο και του Εργαστηρίου Βιοϋλικών συμμετείχε στον σχεδιασμό εγκαταστάσεων, προκήρυξη διαγωνισμών για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων σύνταξη φακέλων τεχνικών προδιαγραφών, αξιολόγηση προσφορών κ.λ.π.
 • Από το 2001 έως το 2008 του είχε ανατεθεί η διεκπεραίωση των οικονομικών υποχρεώσεων του Εργαστηρίου Βιοϋλικών καθώς και η αρχειοθέτηση και τήρηση των αντίστοιχων παραστατικών.
 • Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για 4 ακαδημαϊκά έτη (2006-2007, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015).
 • Μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής του υποψηφίου Λέκτορα κ. Χ. Ραχιώτη.
 • Για τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2010-2011 και 2018-2019, εκπροσώπησε τον 5ο Τομέα στην Επιτροπή Σπουδών συμμετέχοντας στην ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών στην έκδοση του νέου οδηγού σπουδών και σε άλλες δραστηριότητες.
 • Μέλος της συντονιστικής επιτροπής μεταπτυχιακών σπουδών (2014-2015).
 • Μέλος της Επιτροπής Σύνδεσης με την Κοινωνία από το Δεκέμβριο του 2015
 • Μέλος της επιτροπής επιλογής υποψηφίων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα των Βιοϋλικών από το 2004 και της επιτροπής επιλογής υποψηφίων για το μεταπτυχιακό στα Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2016 και 2016-2017.
 • Μέλος της Ειδικής Επιτροπής του ΕΚΠΑ για το ΕΣΠΑ 2014-2020 από τον Ιανουάριο του 2016.
 • Διευθυντής του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ‘Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας’ από 1/11/2016
 • Για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019, εκπροσώπησε τον 5ο Τομέα στην Επιτροπή Σπουδών συμμετέχοντας στην ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών στην έκδοση του νέου οδηγού σπουδών και σε άλλες δραστηριότητες.
 • Μέλος της ομάδας εργασίας «Επιστημονικές γνώσεις, κριτική σκέψη και διαχείριση της πληροφορίας με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση» για τα έτη 2018-2019
 • Ορίστηκε σύμβουλος σπουδών εισακτέων φοιτητών για τα έτος 2018-2019.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 • Al Jabbari Y., Fournelle R., Al Taweel S., Zinelis S. Failure analysis of eleven Gates Glidden drills that fractured intraorally during post space preparation. A retrieval analysis study. Biomedizinische Technik (2018) 63:407-412.
 • Polychronis G., Al Jabbari Y., Eliades T., Zinelis S. Galvanic coupling of steel and gold alloy lingual brackets with orthodontic wires: Is corrosion a concern?. Angle Orthodontist (2018) 88:450-457.
 • Zinelis S., Al Jabbari Y. How Hedstrom files fail during clinical use? A retrieval study based on SEM, optical microscopy and micro-XCT analysis. Biomedizinische Technik (2018).
 • Ntasi A., Al Jabbari Y., Silikas N., Eliades T., Zinelis S. Multitechnique characterization of conventional and experimental Ag-based brazing alloys for orthodontic applications. Dental Materials (2018) 34:e25-e35.
 • Ioannidis A., Papageorgiou S., Sifakakis I., Zinelis S., Eliades G., Eliades T. Orthodontic bonding and debonding induces structural changes but does not alter the mechanical properties of enamel. Progress in Orthodontics (2018) 19:
 • Sifakakis I., Zinelis S., Eliades G., Koletsi D., Eliades T. Enamel gloss changes induced by orthodontic bonding. Journal of Orthodontics (2018) 45:269-274.
 • Dimitriadi M., Panagiotopoulou A., Pelecanou M., Yannakopoulou K., Eliades G. Stability and reactivity of γ-ΜPTMS silane in some commercial primer and adhesive formulations. Dental Materials (2018) 34:1089-1101.
 • Zinelis S., Pandis N., Al Jabbari Y., Eliades G., Eliades T. Does long-term intraoral service affect the mechanical properties and elemental composition of multistranded wires of lingual fixed retainers?. European Journal of Orthodontics (2018) 40:126-131.
 • Krokidis A., Bonfanti C., Cerutti A., Barabanti N., Zinelis S., Panopoulos P. Comparative analysis of SAF, Protaper Next and BT-Race in eliminating Enterococcus faecalis from long oval canals: An ex vivo study. Australian Endodontic Journal (2017) 43:110-114. doi: 10.1111/aej.12177 Scopus ID: 84995947048
 • Gaintantzopoulou M., Gopinath V., Zinelis S. Evaluation of cavity wall adaptation of bulk esthetic materials to restore class II cavities in primary molars. Clinical Oral Investigations (2017) 21:1063-1070.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

 • Ζηνέλης Σ, Παπαβασιλείου Γ και Καμποσιώρα Φ. Χαρακτηρισμός τη διεπιφάνειας κραμάτων Ni-Cr και Co-Cr με οδοντιατρική πορσελάνη. Quintessence, Παγκόσμια Οδοντιατρική Επιλογή 2006:32;49-59.
 • Ηλιάδης Θ. Ζηνέλης Σ. Ηλιάδης Γ. Εργαστηριακή vs in vivo γήρανση βιοϋλικών. BIOThema. 2004:44-49.
 • Ζηνέλης Σ. Μάκου Μ. Γκιόκα Χ. Ηλιάδης Θ. Συγκριτική μελέτη της επίδρασης της in vitro και in vivo γήρανσης στη μορφολογία, μικροδομή και στοιχειακή σύνθεση ορθοδοντικών συρμάτων κράματος Νικελίου-Τιτανίου. Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2003:1;(6):45-58.
 • Ηλιάδης Θ. Γκιόκα Χ. Ζηνέλης Σ. Μάκου Μ. Μελέτη της ομαλοποίησης τάσης των ορθοδοντικών ελαστομερών: μια νέα μέθοδος με συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2003:1;(6):13-26.
 • Ζηνέλης Σ. Μπούριθης Λ. και Παπαδημητρίου Γ. Μελέτη της δομής πειραματικών οδοντιατρικών κραμάτων Τιτανίου. Ελλ. Στομ. Χρον. 2003 47: 42-47.
 • Μπαρμπαγαδάκη Ξ. Ζηνέλης Σ. Εφαρμογές της ηλεκτροδιάβρωσης (Spark-Erosion) στην οδοντιατρική. Quintessence, Παγκόσμια Οδοντιατρική Επιλογή 2003:29;41-48.
 • Ζηνέλης Σ. Μελέτη της αντοχής στην διάβρωση και στην αμαύρωση πειραματικών κραμάτων Τιτανίου σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ISO 1562, 6871, και 8891. Οδοντοστοματολογική Πρόοδο 2001;55(3): 337-346.
 • Ζηνέλης Σ. Μελέτη της στοιχειακής ομοιoγένειας πειραματικών κραμάτων Ti με την χρήση φασματομετρίας φθορισμού αχτίνων Χ (XRF). Oδοντοστοματολογική Πρόοδος 2000;54(2): 260-267.
 • Ζηνέλης Σ. Hλιάδης Γ. Παλαγγιάς Γ. Μελέτη της επίδρασης του χρόνου φωτοπολυμερισμού στο βαθμό των υπολειπόμενων διπλών δεσμών άνθρακα στην σκληρότητα και στην αντοχή στην κόπωση μια BIS-GMA σύνθετης εμφρακτικής ρητίνης. Oδοντοστοματολογική Πρόοδος 1999;53(2): 191-198.
 • Ζηνέλης Σ. Mέθοδοι χύτευσης Ti και η επίδρασή τους στην ποιότητα των χυτών. Oδοντοστοματολογική Πρόοδος 1998;52 (6): 328-336.

Ερευνητική Μονογραφία

 • Διδακτορική διατριβή με τίτλο ‘Σύνθεση κραμάτων Τιτανίου για βιοϊατρικές εφαρμογές’ που εκπονήθηκε στον Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών του τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ
 • Μεταδιδακτορική εργασία με τίτλο ‘Εκτίμηση της βέλτιστης επιφανειακής τραχύτητας αντιπροσωπευτικών τύπων οδοντιατρικών κραμάτων για την βελτίωση της μεταλλοκεραμικής αντοχής’ η οποία επιχορηγήθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
 • Μονογραφία με τίτλο ‘Elemental, morphological and electrochemical characterization of seven contemporary Ti implants’.

Πεδία παρόντος επιστημονικού ενδιαφέροντος

 • Χαρακτηρισμός των ιδιοτήτων όλου του φάσματος των οδοντιατρικών και ορθοπεδικών βιοϋλικών
 • Μελέτη του μηχανισμού αστοχίας των οδοντιατρικών και ορθοπεδικών υλικών (Ενδοοστικά εμφυτεύματα, ενδοδοντικές ρίνες, ορθοδοντικά σύρματα, κ.α. ) σε υλικά ανακτημένα μετά την χρήση τους στον βιολογικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων υλικών για βιολογικές εφαρμογές

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές βιβλιογραφικές βάσεις

Scopus

PubMed

Google Scholar