Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Αλεξίου Κ. Κλινική Διαγνωστικής & Ακτινολογίας Στόματος
Λιναρδάκου Αικ. Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος
Γώγου Ευγ. Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος
Καλφαρέντζος Ε. Κλινική Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Κατουμάς Κ. Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Ψωμιάδης Σ. Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής