Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Νέα - Ειδήσεις - Εκδηλώσεις

Νέα - Ειδήσεις - Εκδηλώσεις

03.10.2017

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου Μελών ΔΕΠ Οδοντιατρικής της 2ας Οκτωβρίου 2017

 Ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ της  Οδοντιατρικής  Σχολής ΕΚΠΑ  στην Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12.00 που έλαβε χώρα στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Οδοντιατρικής Σχολής που εδρεύει Θηβών 2 Γουδή, σε συνέχεια της απόφασης της 25ης Σεπτεμβρίου 2017, απεφάσισε την συνέχιση της απεργίας  με έναρξη την Τρίτη 3  Οκτωβρίου ώρα 08.00 πμ και λήξη την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 23.59  οπότε σε νέα ΓΣ θα συζητηθούν οι εξελίξεις και οι περαιτέρω δράσεις μας. 

Η ΓΣ επισημαίνει την κρισιμότητα της κατάστασης  και απευθύνει αυτή την ύστατη στιγμή, έκκληση στην Κυβέρνηση και στους αρμοδίους φορείς  για μια συνάντηση με στόχο να ανευρεθεί βιώσιμη λύση στον θέμα των οφειλών παρελθόντων ετών στον ΕΛΚΕ  και που αφορούν ποσά που έχουν ήδη φορολογηθεί.

Μη βιώσιμες λύσεις θα διαιωνίζουν το πρόβλημα δηλητηριάζοντας ταυτόχρονα  τις σχέσεις μελών ΔΕΠ και Διοικητικών-Πρυτανικών  αρχών, σχέση  επί των οποίων μέχρι σήμερα βασιζόταν η υποδειγματική λειτουργία των Οδοντιατρικών Σχολών, που  πρόσφατα αναγνωρίσθηκε διεθνώς , καθότι λειτουργούσαμε  με αγάπη για το αντικείμενο και χωρίς να «κοιτάζουμε το ρολόι».

Ακόμα και η ίδια η  Κυβέρνηση παραδέχεται σήμερα την υπερβολική επιβάρυνση των ελεύθερων επαγγελματιών ( άρθρα σε εφημερίδες για αλλαγή των ποσών των ασφαλιστικών εισφορών) και επομένως οποιαδήποτε  επιπλέον  υπερβολική καταβολή δεν θα έχει μόνον αρνητικές συνέπειες για τα μέλη ΔΕΠ αλλά και για το ίδιο το Πανεπιστήμιο.

Τα αιτήματα της απεργίας είναι:   

  1. Να ρυθμισθεί περαίωση των οφειλών στον ΕΛΚΕ από παρακράτηση για εισοδήματα ελευθέρου επαγγέλματος παρελθόντων ετών, για λόγους ισονομίας και ισότητας σε σχέση με τις εταιρείες που έχει ήδη θεσμοθετηθεί και ως μόνη λύση που μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα μέλη ΔΕΠ.
  2. Καταβολή της αμοιβής που ορίζει ο νόμος 4485/2017 για την διδασκαλία κλινική και θεωρητική στα Μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής, την οποία μέχρι σήμερα παραχωρούσαμε στην Σχολή.
  3. Καταβολή της αμοιβής που ορίζει το ΠΔ 159/1984  για την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες από μέλη ΔΕΠ, την οποία μέχρι σήμερα παραχωρούσαμε στην Σχολή.
  4. Εφαρμογή του νόμου 4485/2017 άρθρο 37 παρ 4. α   ότι το 70% των εσόδων των ΠΜΣ να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.            
  5. Να κατοχυρωθεί νομοθετικά η καταβολή του κλινικού επιδόματος που ορίζει ο νόμος για όσα μέλη ΔΕΠ  παρέχουν κλινικό έργο και ασφαλιστική κάλυψη για την παροχή κλινικού έργου

 

Ο Πρόεδρος                                     Η Γεν. Γραμματέας

Κ.ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ                                           Α. ΜΗΤΣΕΑ