Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Νέα - Ειδήσεις

Νέα - Ειδήσεις

17.12.2020

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με θέμα: Ο ρόλος των Βιβλιοθηκών στη διαχείριση εκτάκτων συνθηκών

Ο Υπεύθυνος του Σπουδαστηρίου, Kαθηγητής κ. Βασίλειος Πανής την Παρασκευή στις 18/12/2020 θα συμμετέχει στις διεργασίες του 26ο Πανελλήνιου

Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με θέμα "Ο ρόλος των Βιβλιοθηκών στη διαχείριση εκτάκτων συνθηκών”.


Η εισήγηση θα γίνει στις 9:25 - 09:55 με τίτλο "Η λειτουργία του Σπουδαστηρίου/Βιβλιοθήκης του Τμήματός Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ εν μέσω της
Πανδημίας COVID-19". Στις 12:00 με 12:30 θα συμμετάσχει στη ζωντανή συνεδρία Ερωτοαπαντήσεων.
 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις διεργασίες του Συνεδρίου ζωντανά στο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=eafLlCT7t5s&feature=youtu.be 

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο θα βρείτε: https://conference.lib.ntua.gr/ 

Ο Υπεύθυνος του Σπουδαστηρίου Οδοντιατρικής,


Β. Πανής, Καθηγητής