Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Νέα - Ειδήσεις

Νέα - Ειδήσεις

02.08.2018

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής "Οδοντιατρική Ειδικής Φροντίδας Σύγχρονες προσεγγίσεις και προσαρμογές".

Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» του ΟΠΑΝ.ΔΑ Ακαδημίας 50 (τ. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων)

 

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου έως 02 Δεκεμβρίου 2018

Η ΕΕΝΟ διοργανώνει το 6o Πανελλήνιο Συνέδριό της, με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» του ΟΠΑΝ.ΔΑ, Ακαδημίας 50 (τ. Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων) από 30 Νοεμβρίου έως 02 Δεκεμβρίου του 2018. Το Συνέδριο αυτό είναι αφιερωμένο στην Οδοντιατρική Ειδικής Φροντίδας. Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει κατευθυνόμενο και ελεύθερο μέρος.
Το κατευθυνόμενο μέρος (στρογγυλά  τραπέζια και εισηγήσεις) θα αναπτυχθεί από διακεκριμένους ομιλητές με στόχο να απαντήσει σε καίρια ερωτήματα που θέτει η φροντίδα του ασθενή με αναπηρία και μεγάλη επιβάρυνση της υγείας, τόσο στο Νοσοκομείο όσο και στο ιατρείο.
Το ελεύθερο πρόγραμμα (ελεύθερες ανακοινώσεις) φιλοδοξεί να αποτελέσει βήμα παρουσίασης του έργου και του προβληματισμού των συναδέλφων που ασχολούνται με τον ασθενή με σωματική, ψυχική ή πνευματική αναπηρία και με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. 

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, η συμμετοχή των συνέδρων ορίσθηκε στο προσιτό επίπεδο των 30 ευρώ. Για τα ταμειακώς εντάξει μέλη μέχρι και το 2017 το δικαίωμα εγγραφής καθορίσθηκε στο συμβολικό ποσόν των 10 ευρώ.

Προπτυχιακοί φοιτητές (με την επίδειξη της ταυτότητας) και νοσηλευτές: δωρεάν.

Υποβολή Περιλήψεων

Θα γίνουν δεκτές ερευνητικές εργασίες, ανασκοπήσεις και παρουσιάσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων και τεχνικών. Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών θα γίνει αποκλειστικά με  ηλεκτρονικό τρόπο και σε αρχείο word. Οι περιλήψεις θα υποβληθούν στο eeno.gr @gmail.com έως 10/09/2018.

Απαραίτητος όρος για την κρίση για αποδοχή της εργασίας είναι η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής (30 ευρώ ή 10 ευρώ για τα μέλη ταμειακώς εντάξει) από έναν τουλάχιστον από τους συγγραφείς, έως 10/09/2018. Το ποσόν κατατίθεται σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, αρ. λογ. 6036-010149-041 και ΙΒΑΝ GR 2401710360006036010149041 με αναγραφή του ονόματος του συγγραφέα και αιτιολογία «6ο Συνέδριο ΕΕΝΟ», μετά δε από τρεις ημέρες γίνεται τηλεφωνική επικοινωνία με την υπεύθυνη επικοινωνίας της ΕΕΝΟ για επιβεβαίωση. Κάθε εργασία πρέπει να συνοδεύεται από ένα τουλάχιστον δικαίωμα εγγραφής. Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες για την υποβολή των περιλήψεων:

 1. Ο τίτλος της εργασίας γράφεται με κεφαλαία στοιχεία και είναι κατά το δυνατόν σύντομος.
 2. Τα ονόματα των συγγραφέων (μέχρι 7) γράφονται στην ονομαστική με πεζά  γράμματα, πρώτα το επώνυμο και στη συνέχεια το όνομα ολογράφως.
 3. Κάθε ομιλητής μπορεί να παρουσιάσει μέχρι 2 ανακοινώσεις.
 4. Υπογραμμίζεται το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.
 5. Το κέντρο προέλευσης της εργασίας αναγράφεται στην ονομαστική με πεζά γράμματα.
 6. Το κείμενο της περίληψης κυμαίνεται από 200 έως 250 λέξεις, σε γραμματοσειρά Arial 10 στιγμών.
 7. Η Ερευνητική εργασία είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή-Σκοπός-Υλικό- Μέθοδος-Αποτελέσματα-Συμπεράσματα.
 8. Η Ανασκόπηση είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή-Σκοπός-Μέθοδος Ανασκόπησης-Αποτελέσματα-Συμπεράσματα.
 9. Στην παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού, μετά την εισαγωγή πρέπει να αναφέρεται η σπανιότητα ή το γνώρισμα που καθιστά το περιστατικό πρωτότυπο, τα στοιχεία του προβλήματος και η αντιμετώπισή του.
 10. Αν πρόκειται για ενδιαφέρουσα τεχνική, μετά την εισαγωγή πρέπει να γίνεται σαφής περιγραφή της καθώς και εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς της. 
 11. Μετά το πέρας της περίληψης αναφέρονται τα στοιχεία του υπεύθυνου συγγραφέα για την επικοινωνία.
 12. Μετά την υποβολή της περίληψης προσθήκες, αλλαγές ή διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές.
 13. Όλη η αλληλογραφία για την αποδοχή των εργασιών και τον τρόπο ανακοίνωσης θα γίνει ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά. 

Σημαντικές Ημερομηνίες

 • Ημερομηνίες Συνεδρίου: 30/11/2018 έως 2/12/2018. 
 • Υποβολή περιλήψεων μέχρι 10/09/2018.
 • Καταβολή δικαιώματος εγγραφής από έναν τουλάχιστον συγγραφέα μέχρι 10/09/2018.

Οδηγίες για την υποβολή των περιλήψεων: www.hospitaldentistry.gr

 Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αγγελική Γιαννοπούλου
Κινητό: 6936982333, e-mail: a.tsironi[at]yahoo[dot]gr