Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Νέα - Ειδήσεις

Νέα - Ειδήσεις

29.01.2019

Αξιολόγηση δομών και λειτουργιών Οδοντιατρικής Σχολής από τα μέλη ΔΕΠ.

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) διεξάγει αξιολόγηση δομών και λειτουργιών της Οδοντιατρικής Σχολής από τα μέλη ΔΕΠ από τις 29 Ιανουαρίου μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2019.

Το ερωτηματολόγιο είναι ενεργοποιημένο στη διεύθυνση: http://survey.uoa.gr/L832595

Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η καταγραφή της άποψης των μελών ΔΕΠ σχετικά με τα θετικά και αρνητικά σημεία του προγράμματος σπουδών και του εργασιακού τους περιβάλλοντος και η κατάθεση προτάσεων βελτίωσής τους.

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία.

Από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης Οδοντιατρικής.

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης
Υπεύθυνη: Αν. Καθ. Α. Κοσιώνη. Μέλη: Καθ. Ν. Νικητάκης, Καθ. Τρ. Παπαδόπουλος, Καθ. K. Τσιχλάκης, Καθ. Δ. Χαλαζωνίτης, Αν. Καθ . Β. Παπαϊωάννου, Επ. Καθ. Ι. Αρτοπούλου, Επ. Καθ. Α. Μητσέα, Επ. Καθ. Γ. Μπομπέτσης.