Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Νέα - Ειδήσεις

Νέα - Ειδήσεις

29.01.2019

Αξιολόγηση δομών και λειτουργιών Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ από μέλη ΕΤΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) διεξάγει αξιολόγηση των δομών και λειτουργιών της Οδοντιατρικής Σχολής από τα μέλη ΕΤΕΠ και το διοικητικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων μέσω ανώνυμων γραπτών ερωτηματολογίων.

Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η καταγραφή της άποψης όλων των εργαζόμενων της Σχολής σχετικά με τα θετικά και αρνητικά σημεία του εργασιακού τους περιβάλλοντος και η κατάθεση προτάσεων βελτίωσής του.

Τα συμπληρωμένα ανώνυμα ερωτηματολόγια θα τοποθετούνται σε ειδική κάλπη που θα βρίσκεται στο Γραφείο Γραμματείας ΟΜΕΑ (Γραφείο 20, 5ος όροφος παλαιού κτηρίου) στις ακόλουθες μέρες και ώρες:

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.00-12.00μ.
Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.00-12.00μ.

 

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία.

Από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης Οδοντιατρικής.

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης
Υπεύθυνη: Αν. Καθ. Α. Κοσιώνη. Μέλη: Καθ. Ν. Νικητάκης, Καθ. Τρ. Παπαδόπουλος, Καθ. K. Τσιχλάκης, Καθ. Δ. Χαλαζωνίτης, Αν. Καθ . Β. Παπαϊωάννου, Επ. Καθ. Ι. Αρτοπούλου, Επ. Καθ. Α. Μητσέα, Επ. Καθ. Γ. Μπομπέτσης.