Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Νέα - Ειδήσεις

Νέα - Ειδήσεις

22.11.2017

Απάντηση της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο Υπουργείο Παιδείας

Με έκπληξη διαβάσαμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας στην ιστοσελίδα του, σε σχέση με τις από τον Απρίλιο του 2017 κινητοποιήσεις μας, με τις οποίες διεκδικούμε την επίλυση των μακροχρόνιων προβλημάτων που απειλούν την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής. 

Η Σχολή, με μηδενική κρατική χρηματοδότηση από το 2014, συνεχίζει να λειτουργεί χάριν της υπερπροσπάθειας του επιστημονικού της δυναμικού και μάλιστα κατόρθωσε πρόσφατα να αναδειχθεί στις 100 καλύτερες του κόσμου.

Το Υπουργείο, είτε από πρόθεση είτε από άγνοια, κατηγορεί ψευδώς τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής για άρνηση πληρωμής οφειλών προς τις ΔΟΥ. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι είμαστε απόλυτα συνεπείς με τις φορολογικές μας υποχρεώσεις έναντι του κράτους και καλούμε τον Υπουργό να ανακαλέσει άμεσα την ψευδή δήλωση.

Το Υπουργείο όφειλε να γνωρίζει ότι η οικονομική εκκρεμότητα, που αποτελεί μέρος των απεργιακών μας αιτημάτων, δεν είναι φόρος, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 2148/2015-η οποία μάλιστα εκκρεμούσε από το 2002 (!!)- αλλά οφειλή προς το Πανεπιστήμιο από ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται από εξωπανεπιστημιακή άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος. Τα μέλη ΔΕΠ καλούνται να αποδώσουν στο Πανεπιστήμιο, οφειλές σε βάθος 20ετίας, πληρώνοντας ξανά για εισοδήματα που έχουν ήδη φορολογηθεί από τις αρμόδιες ΔΟΥ.

Τα μέλη ΔΕΠ αδυνατούν να κατανοήσουν την άνιση μεταχείριση που το Υπουργείο τους επιφυλάσσει. Συγκεκριμένα, ενώ νομοθέτησε για Καθηγητές που είναι μέλη εταιρειών περαίωση στο 20% της συνολικής οφειλής επί του καθαρού εισοδήματος, για τους οδοντιάτρους ελεύθερους επαγγελματίες, στους οποίους δεν επιτρεπόταν η σύσταση εταιρειών, απαιτεί αναδρομικά ποσά που φτάνουν έως και το 15% επί των ακαθαρίστων εσόδων. Δεν λαμβάνεται μάλιστα υπόψη το ύψος των εξόδων ενός οδοντιατρείου, τα οποία ανέρχονται ή και ξεπερνούν το 50% των ακαθαρίστων εσόδων, όπως αναγνωρίζουν οι φορολογικές αρχές. 

Διεκδικούμε:

  1. Αύξηση της κρατικής επιχορήγησης για την επαρκή κάλυψη των κλινικών, εργαστηριακών και ερευνητικών αναγκών της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
  2. Προκήρυξη νέων θέσεων μελών ΔΕΠ για την αναπλήρωση της δραματικής μείωσης του διδακτικού προσωπικού τα τελευταία επτά χρόνια στην  Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ
  3. Κατάθεση νομοθετικής τροπολογίας για ρύθμιση με περαίωση στο 20% «των οφειλών» και για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα (όπως προβλεπόταν στο προσχέδιο του Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα στο άρθρο 76) όπως ισχύει για τους συναδέλφους Καθηγητές που συμμετέχουν σε εταιρείες (σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ 1. περ. β του Ν. 4415/2016 , Α΄159) για λόγους ισονομίας και ισοτιμίας.
  4. Εφαρμογή σε κάθε περίπτωση της παραγραφής των «οφειλών» πέραν της 5ετίας σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που αφορά το εισόδημα.
  5. Μόνιμη και σταθερή εργασία  για όλους τους εργαζομένους στην Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ένταξη των συμβασιούχων, που πληρώνονται από τα έσοδα της Σχολής, στον κρατικό προϋπολογισμό και διασφάλιση της  αδιάλειπτης μισθοδοσίας τους.
  6. Να ρυθμισθεί νομοθετικά η χορήγηση κλινικού επιδόματος σε μέλη ΔΕΠ που απασχολούνται στις Κλινικές της Οδοντιατρικής Σχολής.
  7. Χορήγηση πρόσθετης αμοιβής  για διδασκαλία  στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με βάση τον σχετικό νόμο (Άρθρο 36, Ν. 4485/2017)  

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μας για συνάντηση με τον Υπουργό, μέχρι σήμερα αρνείται να μας δεχθεί.

Καλούμε τον Υπουργό έστω και την ύστατη στιγμή να αναλάβει την πρωτοβουλία να καλέσει σε διάλογο τις Πρυτανικές Αρχές και τα μέλη ΔΕΠ των Οδοντιατρικών Σχολών  ΕΚΠΑ και ΑΠΘ για την επίλυση των προβλημάτων που εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία τους.


Η Διοίκηση & Τα Μέλη ΔΕΠ της Σχολής