Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Νέα - Ειδήσεις

Νέα - Ειδήσεις

19.06.2024

Διάκριση Εργασίας του Εργαστήριων Βιοϋλικών της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, της Κλινικής Ορθοδοντικής & Παιδοδοντιατρικής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης και της Σχολής Ιατρικής & Τεχνολογίας Υγείας του Πανεπιστημίου Τάμπερε

Η European Orthodontic Society ανακοίνωσε ότι απονέμει το Houston Award/Best Oral Presentation για το έτος 2024 στην κ. Α. Ηλιάδη για την εργασία “Composite attachments: Surface alterations and compound release during orthodontic treatment with aligners in an in vitro model” με συγγραφείς τους Α. Ηλιάδη, Δ. Κωλέτση, Θ. Ηλιάδη, M. Schätzle και Γ. Ηλιάδη των Πανεπιστημίων Τάμπερε, Ζυρίχης και Αθηνών.

Η εργασία αφορά στην ανάπτυξη ενός in vitro μοντέλου για την μελέτη των επιφανειακών μεταβολών που υφίστανται τα attachments συνθέτων ρητινών (συμβατικών ή μικρού ιξώδους), μετά τη προσομοίωση της χρήσης διαφανών ναρθήκων για διάστημα μιας εβδομάδας, καθώς και των ουσιών που απελευθερώνονται στο περιβάλλον. Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν οπτική μικροσκοπία, οπτική προφιλομετρία και υγρή χρωματογραφία με φασματοσκοπία μάζας (LC-ΜS/MS και LC-HRMS), αναδεικνύοντας σημαντικές αλλαγές στις επιφάνειες των συνθέτων ρητινών, απελευθέρωση μονομερών, αλλά και προϊόντων υδρόλυσης των μονομερών με αυξημένη βιολογική δραστικότητα.

Μέρος της εργασίας συμπεριλαμβάνεται στο PhD της κ. Α. Ηλιάδη που εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο Τάμπερε της Φινλανδίας. Nα σημειωθεί ότι στο πρωτόκολλο της συγκεκριμένης εργασίας είχε απονεμηθεί το EOS Research Grant 2020, ποσού 20,000 GBP.