Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Νέα - Ειδήσεις

Νέα - Ειδήσεις

14.09.2018

Διάκριση Υποψήφιας Διδάκτορος του Εργαστηρίου Στοματολογίας

 

Η Ελένη-Μαρίνα Καλογήρου, υποψήφια διδάκτωρ του Εργαστηρίου Στοματολογίας της Σχολής μας (Διευθύντρια: Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Σκλαβούνου) κατετάγη 2η σε σειρά επιτυχίας μεταξύ 124 υποψηφίων στον κλάδο "Ιατρική και Επιστήμες Υγείας" (Πράξη «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»-2ος Κύκλος, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση) για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής με θέμα "Μελέτη μεταγραφώματος της οδοντογενούς κερατινοκύστης".