Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Νέα - Ειδήσεις

Νέα - Ειδήσεις

14.03.2018

Ενημέρωση για τις διαδικασίες πραγματοποίησης δαπανών προσωπικού, υπηρεσιών και προμηθειών σύμφωνα με το ν.4485/2017

Επισυνάπτεται ενημερωτική επιστολή του Αναπληρωτή Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Καθηγητή κ. Θωμά Σφηκόπουλου, για τις διαδικασίες πραγματοποίησης δαπανών προσωπικού, υπηρεσιών και προμηθειών σύμφωνα με το ν.4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38/2.03.18), όπως αυτός τροποποίησε τον ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4.08.17).


Αρχεία:
201805636_01.pdf311 K