Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Νέα - Ειδήσεις

Νέα - Ειδήσεις

05.02.2024

ΕΟΟ - Ορισμός ηµερομηνίας διενέργειας εξετάσεων Οδοντιατρικής Ειδικότητας Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής με έδρα την Αθήνα περιόδου Απριλίου 2024

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α. του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3366/1955 (ΦΕΚ Α' 258) όπως ισχύει,
β. του άρθρου 35 του Ν. 4025 | 201 1 "Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 228) όπως ισχύει,
γ. της Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 /29.8.2Ο 18 Υ.Α. αΣυσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδυςότητας. (ΦΕΚ Β' 4138)
6. της Γ5α | Γ.Π.οικ. 24814/2019 Υ.Α. «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϊποΘέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος καθώς και τίτλου οδοντιατρικής ειδικότητας.» (ΦΕΚ Β' 1372)
ε. της Γ5α/Γ.Π.οικ. 41654/2019 Υ.Α. «Εκπαίδευση στην οδοντιατρική ειδικότητα της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής.» (ΦΕΚ Β' 2373) η οποία τροποποιήθηκε με την Γ5α/Γ.Π.οικ. 50995/2020 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 3446) και την Γ5α/Γ.Π.οικ. 21573/2Ο22 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 1886).

ΟΡΙΖΟΥΜΕ
ως ημερομηνία διενέργειας εξετάσεων οδοντιατρικής ειδικότητας Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, περιόδου Απριλίου 2024 την παρασκευή 5 Απριλίου 2024. Οι εξετάσεις θα λάβουν μέρος στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών (Θηβών 2, έναντι Νοσοκομείου «Παίδων», Γουδή) στον 10 όροφο και ώρα 11:00 π.μ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την συμμετοχή στις εξετάσεις είναι από τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024

Πληροφορίες για τις αιτήσεις θα βρείτε εδώ https://www.eoo.gr/eidikotites

Από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ν.Π.Δ.Δ.) - Γραμματεία Ειδικοτήτων
Θεμιστοκλέους 38, 10678 ΑΘΗΝΑ
τηλ. 2103813380, 2103303721, email: vevaioseis[at]eoo[dot]gr


Αρχεία:
eoo_april_2024.pdf88 K