Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Νέα - Ειδήσεις

Νέα - Ειδήσεις

22.07.2022

H Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ στις 100 καλύτερες του κόσμου για το έτος 2022 – Ρυθμίσεις στο νέο Νόμο για την Οδοντιατρική

Εκ μέρους της Διοίκησης του Τμήματος, είναι μεγάλη τιμή και χαρά να σας ενημερώσουμε ότι η Οδοντιατρική Σχολή βρίσκεται και φέτος μεταξύ των 100 καλύτερων του κόσμου, σύμφωνα με το διεθνές σύστημα αξιολόγησης Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2022 (στο αντικείμενο Dentistry & Oral Sciences). https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2022/RS0403  Το σύστημα αυτό βασίζεται σε αυστηρώς αντικειμενικά κριτήρια με σαφείς παραμέτρους αξιολόγησης και θεωρείται από τα πλέον αξιόπιστα και απαιτητικά διεθνώς. 

Επισημαίνεται ότι η Οδοντιατρική Σχολή για τρίτη φορά από το 2017 βρίσκεται στο top-100 της παγκόσμιας αυτής κατάταξης, καταλαμβάνοντας τη θέση 76-100 στο αντικείμενο «Dentistry & Oral Sciences», ενώ άλλες τρεις φορές την τελευταία πενταετία  βρισκόταν στις θέσεις 100-150. Μάλιστα, βρίσκεται στο top-30 των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και στην 1η θέση στην Ελλάδα μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων που εμφανίζονται στην κατάταξη. Επιπροσθέτως, ιδιαίτερη τιμή περιποιεί για τη Σχολή μας το γεγονός ότι, μεταξύ των υπολοίπων Σχολών και Τμημάτων του ΕΚΠΑ, πολλά εκ των οποίων επίσης καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις στη διεθνή κατάταξη, το Τμήμα Οδοντιατρικής είναι αυτό που καταφέρνει να εισέλθει στο top 100 για το 2022. 

Ακόμη, είναι αξιοσημείωτο ότι η Σχολή μας εμφανίζει εντυπωσιακή επίδοση στον δείκτη IC (% άρθρων με διεθνή συνεργασία) με βαθμό 89,9/100. Η συγκεκριμένη επίδοση είναι εντυπωσιακή και μάλιστα είναι υψηλότερη της βαθμολογίας των 12 πρώτων πανεπιστημίων του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού αντικειμένου (μεταξύ των οποίων το Harvard, το University of Washington, το Kings College London, κ.α). 
Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στο σύνολο των μελών ΔΕΠ και λοιπών διδασκόντων, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες  και στο υπόλοιπο προσωπικό της Σχολής, οι οποίοι, υπερβάλλοντας εαυτούς, κατορθώνουν να διατηρούν ένα τόσο υψηλό επίπεδο εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας, συγκρίσιμο και σε πολλές περιπτώσεις ανώτερο από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία απολαμβάνουν κατά πολύ ανώτερων και σταθερών παροχών και υποδομών. 

Επίσης, νιώθουμε την ανάγκη να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στη Διοίκηση του ΕΚΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των Πρυτανικών Αρχών και της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας, και ιδιαίτερα στον Πρύτανη Καθηγητή κ. Μελέτιο-Αθανάσιο Δημόπουλο, για τη σταθερή, αμέριστη και πολυεπίπεδη υποστήριξή τους στο Τμήμα μας, η οποία έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην επιτυχή αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων και στη διατήρηση του πολύ υψηλού εκπαιδευτικού και επιστημονικού έργου της Σχολής μας. Επί τη ευκαιρία, θα θέλαμε ακόμη να ευχαριστήσουμε θερμά τον Πρύτανη για τις ενέργειές του που επέτρεψαν την ενσωμάτωση ρυθμίσεων που αφορούν ειδικά στην Οδοντιατρική στο Νόμο 4957.2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. µε την κοινωνία και λοιπές διατάξεις». Οι ρυθμίσεις αυτές, οι οποίες αποτελούσαν πάγια αιτήματα της Σχολής μας και αναδείχτηκαν περαιτέρω κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, έρχονται να αντιμετωπίσουν και να δώσουν λύσεις σε χρόνια σημαντικά προβλήματα της Οδοντιατρικής Σχολής.

Ειδικότερα, με τα άρθρα 54 και 59 του νέου νόμου προβλέπεται για πρώτη φορά με σαφήνεια η δυνατότητα ίδρυσης και εγκατάστασης κλινικών της Οδοντιατρικής Σχολής εντός των εγκαταστάσεων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, χωρίς να απαιτείται η ένταξή τους σε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. ή πανεπιστημιακό νοσοκομείο. 

Άρθρο 54 παρ. 1: «1. Οι πανεπιστημιακές κλινικές αποτελούν ακαδημαϊκές μονάδες του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), που ιδρύονται και εντάσσονται σε Τμήμα που εμπίπτει στο πεδίο των Επιστημών Υγείας, όπως Ιατρική, Νοσηλευτική, Οδοντιατρική ή Κτηνιατρική των Α.Ε.Ι., καθώς και τους Τομείς των Τμημάτων αυτών. Διατµηµατική πανεπιστημιακή κλινική δύναται να ιδρύεται από περισσότερα Τμήματα μιας Σχολής Επιστημών Υγείας, αν υφίσταται τεκμηριωμένο ενδιαφέρον για την ίδρυσή της από µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) διαφορετικών Τμημάτων της ίδιας Σχολής…». 

Άρθρο 59 παρ.3 «3. Πανεπιστημιακές κλινικές που ιδρύονται από Τμήματα Οδοντιατρικής ή Κτηνιατρικής των Α.Ε.Ι. δύναται είτε να εγκαθίστανται και να λειτουργούν εντός των εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι. είτε να εντάσσονται σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο. Για την ένταξη πανεπιστημιακών κλινικών Τμημάτων Οδοντιατρικής των Α.Ε.Ι. σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. εφαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία της παρ. 2.»

Αντιστοίχως, καταργήθηκε ρητώς η ρύθμιση του άρθρου 17 του ν. 4559/2018, που προέβλεπε τον ελάχιστο αριθμό των δέκα (10) εισακτέων φοιτητών, που είχε τεθεί ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς ο εν λόγω περιορισμός δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των Π.Μ.Σ της Οδοντιατρικής Σχολής.

Στο τέλος αυτής της απαιτητικής Ακαδημαϊκής χρονιάς, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς  για την αφοσίωση, την εργατικότητα και την ενεργό συμβολή σας στις υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις της Σχολής μας και να σας ευχηθούμε ολόψυχα ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι! 

Καθηγητής Φοίβος Μαδιανός
Πρόεδρος Τμήματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ

Καθηγητής Νικόλαος Γ. Νικητάκης
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ