Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Νέα - Ειδήσεις

Νέα - Ειδήσεις

03.07.2024

H Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ στις πρώτες 100 θέσεις των καλύτερων Οδοντιατρικών Σχολών του κόσμου - QS 2024 (Quacquarelli Symonds)

Μια ακόμα διάκριση για την Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επιφύλασσε η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων του Οργανισμού QS (Quacquarelli Symonds) για το 2024. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της κατάταξης, η Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ κατατάσσεται στις πρώτες 100 θέσεις των καλύτερων Οδοντιατρικών Σχολών του κόσμου.  https://www.topuniversities.com/university-subject-rankings/dentistry

Η σημασία της συγκεκριμένης επιτυχίας αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι η Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών συμπεριλαμβάνεται για πέμπτη φορά μέσα στις 100 καλύτερες σχολές Οδοντιατρικής παγκοσμίως στα τελευταία επτά χρόνια που δημοσιεύεται αυτή η κατάταξη.

Οι κατατάξεις της QS χρησιμοποιούν δεδομένα ειδικών γνωμοδοτών (peer reviews) που συλλέγονται από μεγάλο αριθμό ερευνητών, ακαδημαϊκών και εργοδοτών. Επίσης, λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό ετεροαναφορών και την επιδραστικότητα του δημοσιευμένου έργου των καθηγητών και ερευνητών κάθε Σχολής ή Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα βαθμολογούνται τέσσερα κριτήρια – δείκτες με διαφορετική βαρύτητα το καθένα. Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:

  1. Ακαδημαϊκή Φήμη: Η μέτρηση γίνεται μέσω έρευνας ερωτηματολογίου. Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιούνται ακαδημαϊκοί διαφόρων ειδικοτήτων και ερωτώνται για τα κατά τη γνώμη τους καλύτερα πανεπιστήμια στον τομέα της έρευνας. Το βάρος του συγκεκριμένου αυτού κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία των Οδοντιατρικών Σχολών για το 2024 είναι 30%.
  2. Φήμη μεταξύ των Εργοδοτών: Πρόκειται για ίδιου τύπου με την προηγούμενη έρευνα ερωτηματολογίων, μόνο που απευθύνεται σε δείγμα εργοδοτών των αποφοίτων των πανεπιστημίων. Τα ερωτηματολόγια αυτά δίνουν μια σημαντική εικόνα και πληροφορίες, όσον αφορά στις προσλήψεις αποφοίτων των Πανεπιστημίων. Το βάρος του κριτηρίου αυτού για τις Οδοντιατρικές Σχολές για το 2024 είναι 10%.
  3. Αριθμός ετερο-αναφορών ανά εργασία: Η QS χρησιμοποιεί τα δεδομένα της βάσης Elsevier Scopus. Το βάρος του συγκεκριμένου κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία των Οδοντιατρικών σχολών για το 2024 είναι 30%.
  4. Ο δείκτης h-index είναι ένας τρόπος μέτρησης τόσο της παραγωγικότητας όσο και της επίδρασης του δημοσιευμένου έργου ενός επιστήμονα ή ερευνητή. Ο δείκτης βασίζεται στο σύνολο των πιο συχνά αναφερόμενων έργων του ακαδημαϊκού και στον αριθμό των παραπομπών που έλαβαν σε άλλες δημοσιεύσεις. Το βάρος του συγκεκριμένου κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία των Οδοντιατρικών Σχολών για το 2024 είναι 30%.

Η θέση και η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων για την Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ στην κατάταξη QS.

 

Έτος Θέση Παγκοσμίως Ακαδημαϊκή Φήμη Φήμη μεταξύ των εργοδοτών Αριθμός ετερο-αναφορών ανά εργασία Δείκτης h-index Συνολική Βαθμολογία
2024 88 47.5 36.8 87.3 77.5 67.4
2023 >80* - - - - -
2022 51-70 44,5 41,0 86,6 68,4 64,0
2021 51-60 48,0 42,6 85,4 79,3 68,1
2020 40 51,5 72,0 86,8 84,3 74,0
2019 44 58,2 68,4 86,9 84,5 75,7
2018 - 47,3 67,9 89,5 81,3 72,2

 

Από τα δεδομένα του πίνακα καταγράφεται  η εντυπωσιακά υψηλή βαθμολογία στους αντικειμενικούς δείκτες του αριθμού ετερο-αναφορών και h-index, αποτυπώνοντας την σημαντική απήχηση του ερευνητικού έργου που συντελείται στη Σχολή. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ανώτερη συνολική βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα Πανεπιστήμιο είναι ο βαθμός 100.

Η σταθερή παρουσία της Σχολής μας στις 100 πρώτες παγκοσμίως αποτελεί επιβράβευση των άοκνων προσπαθειών του συνόλου των μελών ΔΕΠ, του προσωπικού και των συνεργατών, όπως και των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων μας. Αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά το υψηλότατο δυναμικό της Σχολής μας, το οποίο με την κατάλληλη περαιτέρω κάλυψη των αναγκών σε στελέχωση, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και χρηματοδότηση, εγγυάται την επίτευξη ακόμη υψηλότερων ακαδημαϊκών διακρίσεων και τη συνέχιση της πολύτιμης προσφοράς μας στην επιστήμη και την κοινωνία.