Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Νέα - Ειδήσεις

Νέα - Ειδήσεις

01.10.2021

Η συμμετοχή της Κλινικής Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής στο 15th Biennial e-Congress, European Association of Oral Medicine (ΕΑΟΜ), September 24-25, 2021

 Η Κλινική Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής συμμετείχε ενεργά στο συνέδριο της European Association of Oral Medicine - EAOM (15th Biennial e-Congress) που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 24-25 Σεπτεμβρίου, 2021. Συγκεκριμένα: 

α) Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Διευθυντή της Κλινικής και EAOM President Καθ. κ. Ν. Νικητάκη.

β) Στο κατευθυνόμενο πρόγραμμα του συνεδρίου, συμπεριλήφθηκαν 4  εισηγήσεις  από μέλη ΔΕΠ, επιστημονικούς συνεργάτες και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Κλινικής Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής.

γ) Στο ελεύθερο πρόγραμμα του συνεδρίου, παρουσιάστηκαν 2 ελεύθερες ανακοινώσεις και 6 posters από μέλη ΔΕΠ, επιστημονικούς συνεργάτες και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Κλινικής Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής. Στις εργασίες αυτές συμμετείχαν επίσης μέλη ΔΕΠ και άλλων Κλινικών και Εργαστηρίων του Τμήματός μας και της Ιατρικής ΕΚΠΑ, όπως και προπτυχιακοί φοιτητές Οδοντιατρικής.

δ) Η ελεύθερη ανακοίνωση με τίτλο “Patterns and predictors of recurrence in oral leukoplakia: An immunohistochemical study”, με συγγραφείς τους: Γεωργάκη Μαρία, Αυγουστίδη Δημήτριο, Θεοφίλου Βασίλειο-Ιωνά, Πιπέρη Ευαγγελία, Πέττα Ευστάθιο, Καλύβα Δήμο, Βλαχοδημητρόπουλο Δημήτριο, Περισανίδη Χρήστο, Λάζαρη Ανδρέα και Νικητάκη Νικόλαο, βραβεύτηκε με το “1st Award in Oral Clinical Presentations Category”.