Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Νέα - Ειδήσεις

Νέα - Ειδήσεις

04.11.2020

Λειτουργία του Σπουδαστηρίου της Οδοντιατρικής Σχολής από 03/11/2020

Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ (ΦΕΚ, 02/11/2020 αρ. φύλλου 4829 τχ. 2ο) και την νέα ανακοίνωση της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης (03/11/2020), αναστέλλεται για το επόμενο διάστημα η λειτουργία των αναγνωστηρίων και όλες οι υπηρεσίες των βιβλιοθηκών παρέχονται από απόσταση.

Το Σπουδαστήριο της Οδοντιατρικής συνεχίζει να προσφέρει τη δυνατότητα δανεισμού στα μέλη του και να εξυπηρετεί με ημερήσιο δανεισμό και τους εξωτερικούς χρήστες. Η αίτηση εγγραφής μέλους για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις έχει ανέβει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Σπουδαστηρίου, τα αιτήματα δανεισμού υποβάλλονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: Ηλεκτρονική Φόρμα Αίτησης Δανεισμού Σπουδαστηρίου Οδοντιατρικής και Ηλεκτρονική Φόρμα Αίτησης Δανεισμού Εξωτερικού Χρήστη Σπουδαστηρίου Οδοντιατρικής και η παραλαβή των βιβλίων γίνεται μόνο κατόπιν ειδοποίησης από το προσωπικό του Σπουδαστηρίου της Οδοντιατρικής.

Για όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες που εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά καθώς και τους τρόπους επικοινωνίας επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Σπουδαστηρίου της Οδοντιατρικής.


Ο Υπεύθυνος του Σπουδαστηρίου

Καθηγητής Βασίλειος Πανής.