Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Νέα - Ειδήσεις

Νέα - Ειδήσεις

22.07.2022

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής του κ. Ιωάννη Λύρου

Σας γνωρίζουμε ότι ο κ. Ιωάννης Λύρος θα παρουσιάσει τη Διδακτορική Διατριβή του με τίτλο «Iστολογικές, απεικονιστικές και βιοχημικές μεταβολές της κροταφογναθικής διάρθρωσης σε επίμυες μετά από συμπιεστική φόρτιση στην κάτω γνάθο» τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων και σας προσκαλούμε να παραστείτε.


Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε και διαδικτυακά την παρουσίαση από τον σύνδεσμο:
https://meet.google.com/nmb-cjvq-rdeΟ Επιβλέπων Καθηγητής

Απόστολος Τσολάκης