Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Νέα - Ειδήσεις

Νέα - Ειδήσεις

19.03.2021

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Δήμητρας - Νίκης Κάβουρα

Σας ανακοινώνουμε ότι την Πέμπτη 1 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, η δημόσια υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας. Δήμητρας - Νίκης Κάβουρα, με τίτλο: «Εκτίμηση της ηλικίας σε ενήλικα άτομα με βάση τη μέθοδο Kvaal σε πανοραμικά ακτινογραφήματα».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία μόνο των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 5ου ορόφου της Οδοντιατρικής Σχολής και διαδικτυακά για όσους το επιθυμούν.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την τηλεδιάσκεψη μπορούν να ακολουθήσουν το σύνδεσμο: https://meet.google.com/myx-vshg-pfd

Η Επιβλέπουσα
Ομότιμη Καθηγήτρια Κ. Καραγιάννη