Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Νέα - Ειδήσεις

Νέα - Ειδήσεις

13.06.2024

Παρουσίαση Mεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Παπαμικίδου Στέλλας

Σας γνωστοποιούμε ότι η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Παπαμικίδου Στέλλας με τίτλο: «Οδοντογενείς Όγκοι σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες :Αναδρομική μελέτη 20ετίας και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας»
θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17/06/24 και ώρα 15:00 μ.μ. στην Αίθουσα Διδασκαλίας Α΄ ορόφου, Παλαιού Κτηρίου Οδοντιατρικής.Η Επιβλέπουσα

Αν. Καθηγήτρια Κ. Θεολόγη – Λυγιδάκη