Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Νέα - Ειδήσεις

Νέα - Ειδήσεις

21.06.2018

Συγχώνευση Ομάδων Εργασίας του CED με Συντονιστή τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Τζούτζα

 

Στη διάρκεια της Ολομέλειας του Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED-Council of European Dentists) που διεξήχθη στο Ταλίν της Εσθονίας, στις 25 και 26 Μαΐου 2018 και στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του έργου που έχει ανατεθεί στην Ομάδα Εργασίας για τον Έλεγχο Λοιμώξεων και τη Διαχείριση Αποβλήτων (CED Working Group “Infection Control & Waste Management”), οι εκπρόσωποι των Οδοντιατρικών Ομοσπονδιών των Κρατών-Μελών της ΕΕ, έλαβαν ομόφωνα την απόφαση η προαναφερθείσα ομάδα να διευρύνει το έργο της αναλαμβάνοντας την παρακολούθηση των θεμάτων που άπτονται της Ασφάλειας Ασθενών, τα οποία έως τώρα αποτελούσαν αντικείμενο ξεχωριστής Ομάδας Εργασίας.

Έτσι, η νέα συγχωνευμένη Ομάδα Εργασίας του ΣΕΟ που θα παρακολουθεί όλες τις πτυχές του διευρυμένου αυτού θεματολογικού φάσματος, μετονομάστηκε σε «Ομάδα Εργασίας για την Ασφάλεια Ασθενών, τον Έλεγχο Λοιμώξεων και τη Διαχείριση Αποβλήτων» (CED Working Group “Patient Safety, Infection Control & Waste Management”). Προεδρεύων παραμένει ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Τζούτζας, ο οποίος θα έχει την ευθύνη να συντονίζει το σύνολο της δράσης της νέας Ομάδας Εργασίας, στην οποία μετέχουν 19 συνάδελφοι προερχόμενοι από διάφορα Κράτη-Μέλη.

Η Ο.Ε. θα γνωμοδοτεί σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη πολιτικών και την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της οδοντιατρικής και παράλληλα θα εξακολουθήσει το έργο της παρακολούθησης των εθνικών νομοθεσιών στο πεδίο του ελέγχου των λοιμώξεων και της διαχείρισης αποβλήτων, ένα έργο που έχει ήδη αποδώσει πολύ σημαντικούς καρπούς.

European Centre for Disease Prevention and Control: https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/directory-guidance-prevention-and-control/core-requirements-healthcare-settings-1

 

Για περισσότερες πληροφορίες:  www.eoo.gr & www.cedentists.eu