Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Νέα - Ειδήσεις

Νέα - Ειδήσεις

13.06.2024

Χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας στα Εργαστήρια Βιοϋλικών και Βασικών Ιατροβιολογικών Επιστημών της Οδοντιατρικής Σχολής

Mε απόφαση του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) χορηγήθηκε Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (#1010702, 30-5-2024) στην Εταιρεία UNI-PHARMA A.B.E.E και στο ΕΚΠΑ (συμμετέχοντα Εργαστήρια Φαρμακολογίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων του Τμήματος Φαρμακευτικής, Βιομηχανικής Χημείας του Τμήματος Χημείας, Βιοϋλικών και Βασικών Ιατροβιολογικών Επιστημών της Οδοντιατρικής Σχολής ) με τίτλο: «Πολυ-στρωματικές μεμβράνες ηλεκτροϊνοποιημένων μίκρο/νανοϊνών βασισμένες σε θαλάσσιους θετικούς πολυσακχαρίτες για περιοδοντική ιστική/οστική αναγέννηση».

Το έργο εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ (κωδικός έργου NANOSCAPE), με συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Aπό την Οδοντιατρική Σχολή συμμετείχαν τα μέλη ΔΕΠ καθηγητές Σ. Ζηνέλης, Γ. Ηλιάδης (Εργαστήριο Βιοϋλικών) και Ε. Κιτράκη (Εργαστήριο Βασικών Ιατροβιολογικών Επιστημών).

Μέσω του κέντρου «Αρχιμήδης» του ΕΚΠΑ κατατέθηκε ήδη αίτηση για Διεθνές Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας.

Από το Εργαστήριο Βιοϋλικών