Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Νέα - Ειδήσεις

Νέα - Ειδήσεις

07.07.2022

Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Φωτεινής Αλεξανδρίδη

Σας γνωρίζουμε ότι η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της τελειόφοιτης μεταπτυχιακής φοιτήτριας μας κ. Φωτεινής Αλεξανδρίδη με τίτλο: «Σύγκριση της επίδρασης της αεροστίλβωσης και του laser Er:YAG στον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των MG-63 οστεοβλαστών σε δίσκους τιτανίου καλυμμένους με βιοϋμένιο. In vitro μελέτη», θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022και ώρα 11.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων 5ου ορόφου. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά την παρουσίαση από τον σύνδεσμο: 
https://meet.google.com/hux-erbg-fmg 

 

Η Επιβλέπουσα


Ε. Πεπελάση, Καθηγήτρια
Εργαστήριο Περιοδοντολογίας