Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Νέα - Ειδήσεις

Νέα - Ειδήσεις

23.12.2022

Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Τσακανίκου Αγγελικής

Σας γνωστοποιούμε ότι η δημόσια υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Τσακανίκου Αγγελικής, με τίτλο: «Κλινική αξιολόγηση για την ανίχνευση και παρακολούθηση μασητικών τερηδονικών βλαβών με ένα νέο σύστημα τρισδιάστατου ενδοστοματικού σαρωτή» θα γίνει την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00-13:00, στην Αίθουσα Διδασκαλίας Ε’ ορόφου Παλαιού Κτηρίου της Οδοντιατρικής.

Ο Επιβλέπων

Ραχιώτης Χρήστος, Αναπλ. Καθηγητής