Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Oμάδα Eσωτερικής Aξιολόγησης » Αρχείο Αξιολόγησης Οδοντιατρικής Σχολής

Αρχείο Αξιολόγησης Οδοντιατρικής Σχολής

Η εμπειρία της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από τη διαδικασία Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης - Α. Κοσιώνη, Α. Κακάμπουρα, Γ. Βουγιουκλάκης.  Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 55: 187-193; 2011  


Αξιολόγηση 2023/24

 • Τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου 
 • Τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου 

Αξιολόγηση 2022/23

 • Τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου 
 • Τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου 

Αξιολόγηση 2021/22

 • Τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου 
 • Τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου 

Αξιολόγηση 2020/21

Αξιολόγηση 2019/20

 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου 
 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου 

Αξιολόγηση 2018/19

 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου 
 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου 

Αξιολόγηση 2017/18

 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου 
 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου 

Αξιολόγηση 2016/17

 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου 
 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου 

Αξιολόγηση 2015/16

 • Ετήσια Απογραφική Έκθεση Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Λήψη Αρχείου 
 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου 
 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου 
 • Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης για τα ακαδ. έτη 2010-11 έως και το 2015/16

Αξιολόγηση 2014/15

 • Ετήσια Απογραφική Έκθεση Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Λήψη Αρχείου
 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου 
 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου
 • Απολογισμός Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης 2006-2015 Λήψη Αρχείου 

Αξιολόγηση 2013/14

 • Ετήσια Απογραφική Έκθεση Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Λήψη Αρχείου
 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου 
 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου

Αξιολόγηση 2012/13

 • Ετήσια Απογραφική Έκθεση Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Λήψη Αρχείου
 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου
 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου

Αξιολόγηση 2011/12

 • Ετήσια Απογραφική Έκθεση Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Λήψη Αρχείου
 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου
 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου

Αξιολόγηση 2010/11

 • Ετήσια Απογραφική Έκθεση Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Λήψη Αρχείου
 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου
 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου. Λήψη Αρχείου

Αξιολόγηση 2009/10

 • Ετήσια Απογραφική Έκθεση Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Λήψη Αρχείου
 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2010. Λήψη Αρχείου
 • Έκθεση Εξωτερικών Αξιολογητών 2010 (External Evaluation Report). Λήψη Αρχείου
 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2010. Λήψη Αρχείου
 • Φυσιογνωμία και ικανότητες για τον Ευρωπαίο Οδοντίατρο. Λήψη Αρχείου

Αξιολόγηση 2008/09

Αξιολόγηση 1999