Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Πληροφορίες Ασθενών » Κόστος Διαγνωστικής & Ακτινολογίας Στόματος

Κόστος Νοσηλείας - Κλινική Διαγνωστικής & Ακτινολογίας Στόματος

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 14.10.2015

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Εξέταση (χωρίς πανοραμική)

5,00 €

ΔΙΑΓΝ1

Εξέταση (δημιουργία φακέλου)

10,00 €

ΔΙΑΓΝ2

Πανοραμική ακτινογραφία

7,00 €

ΔΙΑΓΝ3

Κεφαλομετρική ακτινογραφία

7,00 €

ΔΙΑΓΝ4

Άκρας χειρός ακτινογραφία

7,00 €

ΔΙΑΓΝ5

Full-mouth

15,00 €

ΔΙΑΓΝ6

Οπισθοφατνιακή

3,00 €

ΔΙΑΓΝ7

Δήξεως α/α

5,00 €

ΔΙΑΓΝ8

Υπολογιστική Αξονική Τομογραφία Άνω γνάθου

45,00 €

ΔΙΑΓΝ9

Υπολογιστική Αξονική Τομογραφία Κάτω γνάθου

45,00 €

ΔΙΑΓΝ10

Υπολογιστική Αξονική Τομογραφία Άνω & Κάτω γνάθου

65,00 €

ΔΙΑΓΝ11

Υπολογιστική Αξονική Τομογραφία Κ.Γ.Δ

65,00 €

ΔΙΑΓΝ12

Αντίγραφο Αξονικής Τομογραφίας

20,00 €

ΔΙΑΓΝ13