Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Πληροφορίες Ασθενών » Κόστος Ενδοδοντίας

Κόστος Νοσηλείας Ενδοδοντίας

Νοσήλια Προπτυχιακής Κλινικής Ενδοδοντίας

ΚωδικόςΠεριγραφήΤιμή
ΕΝΔΟ1 Ενδοδοντική θεραπεία μονόρριζου δοντιού 30 €
ΕΝΔΟ2 Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας μονόρριζου δοντιού 35 €
ΕΝΔΟ3 Ενδοδοντική θεραπεία δίρριζου δοντιού 40 €
ΕΝΔΟ4 Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας δίρριζου δοντιού 45 €
ΕΝΔΟ5 Ενδοδοντικη θεραπεία πολύρριζου δοντιού 55 €
ΕΝΔΟ6 Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας πολύρριζου δοντιού 60 €
ΕΝΔΟ7 Χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία 1 100 €
ΕΝΔΟ8 Χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία 2 100 €
ΕΝΔΟ9 Χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία 3 100 €
ΕΝΔΟ10 Αντιμετώπιση τραυματικής βλάβης 80 €
ΕΝΔΟ11 Θεραπεία δοντιού με αδιάπλαστο ακρορρίζιο 60 €
ΕΝΔΟ12 Λεύκανση δοντιού 60 €
ΕΝΔΟ01 Αντιμετώπιση οξέων περιστατικών 20 €
ΕΝΔΟ001 Οπισθοφατνιακή ακτινογραφία 3 €
ΕΝΔΟ13 Έμφραξη διάτρησης 20 €

Νοσήλια Μεταπτυχιακής Κλινικής Ενδοδοντίας

ΚωδικόςΠεριγραφήΤιμή
ΜΕΝΔΟ1 Ενδοδοντική θεραπεία μονόρριζου δοντιού 50 €
ΜΕΝΔΟ2 Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας μονόρριζου δοντιού 55 €
ΜΕΝΔΟ3 Ενδοδοντική θεραπεία δίρριζου δοντιού 60 €
ΜΕΝΔΟ4 Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας δίρριζου δοντιού 65 €
ΜΕΝΔΟ5 Ενδοδοντική θεραπεία πολύρριζου δοντιού 80 €
ΜΕΝΔΟ6 Επάναληψη ενδοδοντικής θεραπείας πολύρριζου δοντιού 85 €
ΜΕΝΔΟ7 Χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία 1 100 €
ΜΕΝΔΟ8 Χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία 2 100 €
ΜΕΝΔΟ9 Χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία 3 100 €
ΜΕΝΔΟ10 Αντιμετώπιση τραυματικής βλάβης 80 €
ΜΕΝΔΟ11 Θεραπεία δοντιού με ανοιχτό ακρορρίζιο 90 €
ΜΕΝΔΟ12 Λεύκανση δοντιού 60 €
ΜΕΝΔΟ13 Αντιμέτωπιση οξέων περιστατικών 30 €
ΜΕΝΔΟ14 Λήψη οπισθοφατνιακής ακτινογραφίας 3 €
ΜΕΝΔΟ15 Θεραπεία ζωντανού πολφού 50 €
ΜΕΝΔΟ16 Αναγεννητικές τεχνικές του πολφού 100 €
ΜΕΝΔΟ17 Αντιμετώπιση εξωτερικής απορρόφησης 1 100 €
ΜΕΝΔΟ20 Ψηφιακά καθοδηγούμενη ενδοδοντική θεραπεία 100 €