Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Πληροφορίες Ασθενών » Κόστος Ενδοδοντίας

Κόστος Νοσηλείας Ενδοδοντίας

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 14.10.2015

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ (Προπτυχιακή Κλινική)

ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Οπισθοφατνιακή ακτινογραφία

3,00 €

ΕΝΔΟ001

Ενδοδοντική θεραπεία μονόρριζου δοντιού

30,00 €

ΕΝΔΟ1

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας μονόρριζου δοντιού

30,00 €

ΕΝΔΟ2

Ενδοδοντική θεραπεία δίρριζου δοντιού

40,00 €

ΕΝΔΟ3

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας δίρριζου δοντιού

40,00 €

ΕΝΔΟ4

Ενδοδοντικη θεραπεία πολύρριζου δοντιού

55,00 €

ΕΝΔΟ5

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας πολύρριζου δοντιού

55,00 €

ΕΝΔΟ6

Χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία 1

80,00 €

ΕΝΔΟ7

Χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία 2

90,00 €

ΕΝΔΟ8

Χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία 3

100,00 €

ΕΝΔΟ9

Αντιμετώπιση τραυματικής βλάβης

55,00 €

ΕΝΔΟ10

Θεραπεία δοντιού με αδιάπλαστο ακρορρίζιο

60,00 €

ΕΝΔΟ11

Λεύκανση δοντιού

50,00 €

ΕΝΔΟ12

Αντιμετώπιση οξέων περιστατικών

20,00 €

ΕΝΔΟ01

 

 

 

 

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ (Μεταπτυχιακή Κλινική)

ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Ενδοδοντική θεραπεία μονόρριζου δοντιού

40,00 €

ΜΕΝΔΟ1

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας μονόρριζου δοντιού

40,00 €

ΜΕΝΔΟ2

Ενδοδοντική θεραπεία δίρριζου δοντιού

50,00 €

ΜΕΝΔΟ3

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας δίρριζου δοντιού

50,00 €

ΜΕΝΔΟ4

Ενδοδοντική θεραπεία πολύρριζου δοντιού

70,00 €

ΜΕΝΔΟ5

Επάναληψη ενδοδοντικής θεραπείας πολύρριζου δοντιού

70,00 €

ΜΕΝΔΟ6

Χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία 1

80,00 €

ΜΕΝΔΟ7

Χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία 2

90,00 €

ΜΕΝΔΟ8

Χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία 3

100,00 €

ΜΕΝΔΟ9

Αντιμετώπιση τραυματικής βλάβης

55,00 €

ΜΕΝΔΟ10

Θεραπεία δοντιού με αδιάπλαστο ακρορρίζιο

80,00 €

ΜΕΝΔΟ11

Λεύκανση δοντιού

50,00 €

ΜΕΝΔΟ12

Αντιμέτωπιση οξέων περιστατικών

25,00 €

ΜΕΝΔΟ13

Λήψη οπισθοφατνιακής ακτινογραφίας

3,00 €

ΜΕΝΔΟ14