Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Πληροφορίες Ασθενών » Κόστος Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής

Κόστος Νοσηλείας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 14.10.2015

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Κλινική εξέταση

15,00 €

ΝΟΣ01

Επανεξέταση (κατά περίπτωση)

15,00 €

ΝΟΣ02

Επανεξέταση, παρακολούθηση/αξιολόγηση του στόματος σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες και συμπαγείς όγκους με οστικές μεταστάσεις

15,00 €

ΝΟΣ03

Επανεξέταση, παρακολούθηση κατά τη διάρκεια των επιπλοκών του στόματος σε ασθενείς με κακοήθεις όγκους κεφαλής - τραχήλου που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία/ χήμειο-άκτινο θεραπεία

15,00 €

ΝΟΣ04

Προετοιμασία εξαγωγής σε ειδικό & ογκολογικό ασθενή: συνεργασία με τον ιατρό/ ογκολόγο για διακοπή των φαρμάκων, χορήγηση αντιβιώσης και άλλων υποστηρικτικών φαρμάκων

30,00 €

ΝΟΣ05

Βιοψία: με κατάλληλη προετοιμασία

50,00 €

ΝΟΣ06

Επανεξέταση (χωρίς κόστος)

- €

ΝΟΣΟ7