Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Πληροφορίες Ασθενών » Κόστος Οδοντικής Χειρουργικής

Κόστος Νοσηλείας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 26.06.2019

ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (Προπτυχιακή Κλινική)

ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Κάλυψη οπών και σχισμών

8,00 €

ΟΔΧ01

Προληπτική αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης

13,00 €

ΟΔΧ02

Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Ιης ομάδας οπισθίου

16,00 €

ΟΔΧ03

Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Ιης ομάδας προσθίου (γλωσσικό βοθρίο)

13,00 €

ΟΔΧ04

Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης παρειακού βοθρίου

13,00 €

ΟΔΧ05

Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης ΙΙης (2 επιφανειών)

18,00 €

ΟΔΧ06

Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης ΙΙης (3 επιφανειών)

18,00 €

ΟΔΧ42

Αποκατάσταση εκτεταμένη σύνθετης ρητίνης οπισθίου (περιλαμβάνει φύμα)

25,00 €

ΟΔΧ07

Ένθετο - Επένθετο σύνθετης ρητίνης

40,00 €

ΟΔΧ08

Ανασύσταση με ενδορριζικό άξονα και σύνθετη ρητίνη

22,00 €

ΟΔΧ09

Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης ΙΙΙης ομάδας

15,00 €

ΟΔΧ10

Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Vης ομάδας

13,00 €

ΟΔΧ11

Αποκατάσταση αυχενικής διάβρωσης - αποτριβής με σύνθετη ρητίνη

13,00 €

ΟΔΧ12

Ανασύσταση προσθίου με σύνθετη ρητίνη IV

20,00 €

ΟΔΧ13

Άμεση όψη σύνθετης ρητίνης

20,00 €

ΟΔΧ14

Αλλαγή σχήματος με σύνθετη ρητίνη

20,00 €

ΟΔΧ15

Αποκατάσταση αμαλγάματος Ιης ομάδας

10,00 €

ΟΔΧ16

Αποκατάσταση αμαλγάματος ΙΙης ομάδας 2 επιφανειών

10,00 €

ΟΔΧ17

Αποκατάσταση αμαλγάματος ΙΙης (3 επιφανειών)

10,00 €

ΟΔΧ43

Αποκατάσταση αμαλγάματος Vης ομάδας

10,00 €

ΟΔΧ18

Αποκατάσταση αμαλγάματος Ιης παρειακού βοθρίου

10,00 €

ΟΔΧ19

Αποκατάσταση εκτεταμένη αμαλγάματος (περιλαμβάνει φύμα - με ή χωρίς τοποθέτηση καρφίδας)

20,00 €

ΟΔΧ20

Ανασύσταση με ενδορριζικό άξονα και αμάλγαμα

22,00 €

ΟΔΧ21

Αποκατάσταση υαλοϊονομερούς κονίας Vης ομάδας

10,00 €

ΟΔΧ22

Αποκατάσταση υαλοϊονομερούς κονίας σε κολόβωμα

10,00 €

ΟΔΧ23

Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης σε κολόβωμα

13,00 €

ΟΔΧ24

Επιδιόρθωση αποκατάστασης με προσθήκη υλικού

7,00 €

ΟΔΧ25

Επιδιόρθωση αποκατάστσης με λείανση

- €

ΟΔΧ26

Λεύκανση φραγμού

60,00 €

ΟΔΧ27

Λεύκανση μεμονωμένου δοντιού

50,00 €

ΟΔΧ30

Ναρθηκοποίηση (ανά δόντι)

10,00 €

ΟΔΧ31

Ένθετο από κεραμικό υλικό

40,00 €

ΟΔΧ32

Ανασύσταση σύνθετης ρητίνης - κολόβωμα

20,00 €

ΟΔΧ29

Φθοριώση φραγμού

15,00 €

ΟΔΧ33

Κλείσιμο μεσοδόντιων διαστημάτων με σύνθετη ρητίνη (ανά επιφάνεια)

15,00 €

ΟΔΧ34

Αποκατάσταση αμαλγάματος σε κολόβωμα

13,00 €

ΟΔΧ35

Προστομιακή όψη από κεραμικό υλικό

22,00 €

ΟΔΧ36

Αποκατάσταση υαλοϊονομερούς κονίας Ιης ομάδας

10,00 €

ΟΔΧ37

Αποκατάσταση υαλοϊονομερούς κονίας ΙΙης ομάδας

10,00 €

ΟΔΧ38

Τοποθετήση φθοριούχου βερνικιού (ανά δόντι)

3,00 €

ΟΔΧ39

ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡ. ΠΡΑΞΕΩΝ

- €

ΟΔΧ40

 

 

 

ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (Μεταπτυχιακή Κλινική)

ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Επιδιόρθωση αποκατάστασης με προσθήκη υλικού

 7,00 €

ΜΟΔΧ32

Επιδιόρθωση αποκατάστασης με λείανση

 - €

ΜΟΔΧ33

Στεφάνη ολικής επικάλυψης (μονήρης) Μ/Κ

 60,00 €

ΜΟΔΧ48

Στεφάνη ολικής επικάλυψης (μονήρης) Ο/Κ

 60,00 €

ΜΟΔΧ49

Στεφάνη γέφυρας Μ/Κ

 60,00 €

ΜΟΔΧ50

Στεφάνη γέφυρας Ο/Κ

 60,00 €

ΜΟΔΧ51

Στεφάνη στήριγμα επί εμφυτεύματος (γέφυρα)

 140,00 €

ΜΟΔΧ54

Στεφάνη επί εμφυτεύματος (μονήρης)

 140,00 €

ΜΟΔΧ55

Νάρθηκας

 115,00 €

ΜΟΔΧ57

Ειδικό περιστατικό

 - €

ΜΟΔΧ58

Μεταβατική στεφάνη επί εμφυτεύματος

 70,00 €

ΜΟΔΧ56

Εξέταση

 5,00 €

ΜΟΔΧ01

Τεστ σάλιου

 15,00 €

ΜΟΔΧ02

Διατροφική ανάλυση

 3,00 €

ΜΟΔΧ03

Προσωρινή αποκατάστση

 5,00 €

ΜΟΔΧ04

Κάλυψη οπών και σχισμών

 15,00 €

ΜΟΔΧ05

Προληπτική αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης

 15,00 €

ΜΟΔΧ06

Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Ιης ομάδας οπισθίου

 20,00 €

ΜΟΔΧ07

Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Ιης ομάδας προσθίου (γλωσσικό βοθρίο)

 15,00 €

ΜΟΔΧ08

Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης παρειακού βοθρίου

 15,00 €

ΜΟΔΧ09

Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης ΙΙης ομάδας (2 ή 3 επιφανειών)

 25,00 €

ΜΟΔΧ10

Αποκατάσταση εκτεταμένης σύνθετης ρητίνης οπισθίου (φύμα με μήτρα)

 45,00 €

ΜΟΔΧ11

Ανασύσταση με ενδορριζικό άξονα και σύνθετη ρητίνη

 40,00 €

ΜΟΔΧ12

Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης ΙΙΙης ομάδας

 20,00 €

ΜΟΔΧ13

Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Vης ομάδας

 17,00 €

ΜΟΔΧ14

Αποκατάσταση αυχενικής διάβρωσης - αποτριβής με σύνθετη ρητίνη

 17,00 €

ΜΟΔΧ15

Ανασύσταση προσθίου με σύνθετη ρητίνη IV με μήτρα

 45,00 €

ΜΟΔΧ16

Άμεση όψη σύνθετης ρητίνης

 55,00 €

ΜΟΔΧ17

Αλλαγή σχήματος με σύνθετη ρητίνη

 45,00 €

ΜΟΔΧ19

Κλείσιμο διαστημάτων με σύνθετη ρητίνη (τιμή ανά επιφάνεια)

 20,00 €

ΜΟΔΧ20

Αποκατάσταση αμαλγάματος Ιης ομάδας

 12,00 €

ΜΟΔΧ21

Αποκατάσταση αμαλγάματος ΙΙης ομάδας

 15,00 €

ΜΟΔΧ22

Αποκατάσταση αμαλγάματος Vης ομάδας

 15,00 €

ΜΟΔΧ23

Αποκατάσταση αμαλγάματος Ιης παρειακού βοθρίου

 15,00 €

ΜΟΔΧ24

Αποκατάσταση εκτεταμένη αμαλγάματος (περιλαμβάνει φύμα)

 20,00 €

ΜΟΔΧ25

Ανασύσταση με ενδορριζικό άξονα και αμάλγαμα

 50,00 €

ΜΟΔΧ26

Αποκατάσταση υαλοϊονομερούς κονίας Vης ομάδας

 15,00 €

ΜΟΔΧ27

Αποκατάσταση υαλοϊονομερούς κονίας σε κολόβωμα

 10,00 €

ΜΟΔΧ28

Ανασύσταση σύνθετης ρητίνης σε κολόβωμα

 15,00 €

ΜΟΔΧ29

Συγκόλληση σπασμένου τμήματος δοντιού

 40,00 €

ΜΟΔΧ30

Άμεση επιδιόρθωση σπασμένης πορσελάνης

 40,00 €

ΜΟΔΧ31

Εσωτερική λεύκανση άπολφου δοντιού

 50,00 €

ΜΟΔΧ34

Λεύκανση φραγμού

 60,00 €

ΜΟΔΧ35

Αφαίρεση λευκών κηλίδων με μικροαποτριβή/διήθηση (ανά δόντι)

 40,00 €

ΜΟΔΧ36

Θεραπεία οδοντικής ευαισθησίας ανά δόντι

 5,00 €

ΜΟΔΧ37

Ναρθηκοποίηση δοντιών με σύνθετη ρητίνη (ανά δόντι)

 15,00 €

ΜΟΔΧ38

Φθορίωση φραγμού

 38,00 €

ΜΟΔΧ39

Αδαμαντινοπλαστική (ανά δόντι)

 5,00 €

ΜΟΔΧ40

Εξισορρόπηση σύγκλεισης

 20,00 €

ΜΟΔΧ41

Ένθετο κεραμικό

 60,00 €

ΜΟΔΧ42

Ένθετο με εργαστηριακή σύνθετη ρητίνη

 60,00 €

ΜΟΔΧ43

Επένθετο κεραμικό

 60,00 €

ΜΟΔΧ44

Επένθετο με εργστηριακή σύνθετη ρητίνη

 60,00 €

ΜΟΔΧ45

Όψεις κεραμικές

 70,00 €

ΜΟΔΧ46

Χυτό ψευδοκολόβωμα

 50,00 €

ΜΟΔΧ47

Γεφύρωμα Μ/Κ ή Ο/Κ ή Συγκολ ή Εμφυτεύματα

 60,00 €

ΜΟΔΧ52

Στήριγμα σε συγκολλητικού τύπου γέφυρα

 30,00 €

ΜΟΔΧ53

Μερική οδ/χία άνω γνάθου

 150,00 €

ΜΟΔΧ59

Μερική οδ/χία κάτω γνάθου

 150,00 €

ΜΟΔΧ60

Μεταβατική αποκατάσταση εργαστηριακή (ανά τμχ)

 25,00 €

ΜΟΔΧ61

Μεταβατική αποκατάσταση ημι-άμεση (ανά τμχ)

 15,00 €

ΜΟΔΧ62

Αποκατάσταση εκτεταμένης σύνθετης ρητίνης οπισθίου ( φύμα χωρίς μήτρα)

 35,00 €

ΜΟΔΧ63

Ανασύσταση προσθίου με σύνθετη ρητίνη IV χωρίς μήτρα

 35,00 €

ΜΟΔΧ64