Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Πληροφορίες Ασθενών » Κόστος Οδοντικής Χειρουργικής

Κόστος Νοσηλείας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής

Νοσήλια Προπτυχιακής Κλινικής Οδοντικής Χειρουργικής

ΚωδικόςΠεριγραφήΤιμή
ΟΔΧ01 Κάλυψη οπών και σχισμών 8 €
ΟΔΧ02 Προληπτική αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης 13 €
ΟΔΧ03 Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Ιης ομάδας οπισθίου 18 €
ΟΔΧ04 Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Ιης ομάδας προσθίου (γλωσσικό βοθρίο) 13 €
ΟΔΧ05 Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης παρειακού βοθρίου 13 €
ΟΔΧ06 Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης ΙΙης (2 επιφανειών) 20 €
ΟΔΧ07 Αποκατάσταση εκτεταμένη σύνθετης ρητίνης οπισθίου (περιλαμβάνει φύμα) 30 €
ΟΔΧ08 Ένθετο - Επένθετο σύνθετης ρητίνης 50 €
ΟΔΧ09 Ανασύσταση με ενδορριζικό άξονα και σύνθετη ρητίνη 30 €
ΟΔΧ10 Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης ΙΙΙης ομάδας 18 €
ΟΔΧ11 Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Vης ομάδας 15 €
ΟΔΧ12 Αποκατάσταση αυχενικής διάβρωσης - αποτριβής με σύνθετη ρητίνη 15 €
ΟΔΧ13 Ανασύσταση προσθίου με σύνθετη ρητίνη IV χωρίς μήτρα 20 €
ΟΔΧ14 Άμεση όψη σύνθετης ρητίνης 25 €
ΟΔΧ15 Αλλαγή σχήματος με σύνθετη ρητίνη 25 €
ΟΔΧ22 Αποκατάσταση υαλοϊονομερούς κονίας Vης ομάδας 12 €
ΟΔΧ23 Αποκατάσταση υαλοϊονομερούς κονίας σε κολόβωμα 10 €
ΟΔΧ24 Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης σε κολόβωμα 10 €
ΟΔΧ25 Επιδιόρθωση αποκατάστασης με προσθήκη υλικού 10 €
ΟΔΧ26 Επιδιόρθωση αποκατάστσης με λείανση 0 €
ΟΔΧ27 Λεύκανση φραγμού 60 €
ΟΔΧ29 Μεγάλη ανασύσταση σύνθετης ρητίνης - κολόβωμα 20 €
ΟΔΧ30 Λεύκανση μεμονωμένου δοντιού 50 €
ΟΔΧ31 Ναρθηκοποίηση (ανά δόντι) 10 €
ΟΔΧ32 Ένθετο από κεραμικό υλικό 50 €
ΟΔΧ33 Φθοριώση φραγμού 15 €
ΟΔΧ34 Κλείσιμο μεσοδόντιων διαστημάτων με σύνθετη ρητίνη (ανά επιφάνεια) 15 €
ΟΔΧ36 Προστομιακή όψη από κεραμικό υλικό 60 €
ΟΔΧ37 Αποκατάσταση υαλοϊονομερούς κονίας Ιης ομάδας 10 €
ΟΔΧ38 Αποκατάσταση υαλοϊονομερούς κονίας ΙΙης ομάδας 10 €
ΟΔΧ39 Τοποθετήση φθοριούχου βερνικιού (ανά δόντι) 3 €
ΟΔΧ40 ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡ. ΠΡΑΞΕΩΝ 0 €
ΟΔΧ42 Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης ΙΙης (3 επιφανειών) 23 €
ΟΔΧ44 Ανασύσταση προσθίου με σύνθετη ρητίνη IV με μήτρα 25 €

Νοσήλια Μεταπτυχιακής Κλινικής Οδοντικής Χειρουργικής

ΚωδικόςΠεριγραφήΤιμή
ΜΟΔΧ01 Εξέταση 5 €
ΜΟΔΧ02 Τεστ σάλιου 15 €
ΜΟΔΧ03 Διατροφική ανάλυση 10 €
ΜΟΔΧ04 Προσωρινή άμεση αποκατάστση 5 €
ΜΟΔΧ05 Κάλυψη οπών και σχισμών 15 €
ΜΟΔΧ06 Προληπτική αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης 15 €
ΜΟΔΧ07 Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Ιης ομάδας οπισθίου 22 €
ΜΟΔΧ08 Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Ιης ομάδας προσθίου (γλωσσικό βοθρίο) 15 €
ΜΟΔΧ09 Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης παρειακού βοθρίου 15 €
ΜΟΔΧ10 Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης ΙΙης ομάδας (2 ή 3 επιφανειών) 30 €
ΜΟΔΧ11 Αποκατάσταση εκτεταμένης σύνθετης ρητίνης οπισθίου (φύμα με μήτρα) 50 €
ΜΟΔΧ12 Ανασύσταση με ενδορριζικό άξονα και σύνθετη ρητίνη 45 €
ΜΟΔΧ13 Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης ΙΙΙης ομάδας 25 €
ΜΟΔΧ14 Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Vης ομάδας 20 €
ΜΟΔΧ15 Αποκατάσταση αυχενικής διάβρωσης - αποτριβής με σύνθετη ρητίνη 20 €
ΜΟΔΧ16 Ανασύσταση προσθίου με σύνθετη ρητίνη IV με μήτρα 60 €
ΜΟΔΧ17 Άμεση όψη σύνθετης ρητίνης 60 €
ΜΟΔΧ19 Αλλαγή σχήματος με σύνθετη ρητίνη 55 €
ΜΟΔΧ20 Κλείσιμο διαστημάτων με σύνθετη ρητίνη (τιμή ανά επιφάνεια) 25 €
ΜΟΔΧ27 Αποκατάσταση υαλοϊονομερούς κονίας Vης ομάδας 15 €
ΜΟΔΧ28 Αποκατάσταση υαλοϊονομερούς κονίας σε κολόβωμα 10 €
ΜΟΔΧ29 Ανασύσταση σύνθετης ρητίνης σε κολόβωμα 15 €
ΜΟΔΧ30 Συγκόλληση σπασμένου τμήματος δοντιού 40 €
ΜΟΔΧ31 Άμεση επιδιόρθωση σπασμένης πορσελάνης 40 €
ΜΟΔΧ34 Εσωτερική λεύκανση άπολφου δοντιού 60 €
ΜΟΔΧ35 Λεύκανση ανά φραγμό 60 €
ΜΟΔΧ36 Αφαίρεση λευκών κηλίδων με μικροαποτριβή/διήθηση (ανά δόντι) 50 €
ΜΟΔΧ37 Θεραπεία οδοντικής ευαισθησίας ανά δόντι 5 €
ΜΟΔΧ38 Ναρθηκοποίηση δοντιών με σύνθετη ρητίνη (ανά δόντι) 15 €
ΜΟΔΧ39 Φθορίωση φραγμού 40 €
ΜΟΔΧ40 Αδαμαντινοπλαστική (ανά δόντι) 5 €
ΜΟΔΧ41 Εξισορρόπηση σύγκλεισης 20 €
ΜΟΔΧ42 Ένθετο κεραμικό 60 €
ΜΟΔΧ43 Ένθετο με εργαστηριακή σύνθετη ρητίνη 60 €
ΜΟΔΧ44 Επένθετο κεραμικό 70 €
ΜΟΔΧ45 Επένθετο με εργαστηριακή σύνθετη ρητίνη 70 €
ΜΟΔΧ46 Όψεις κεραμικές 80 €
ΜΟΔΧ47 Χυτό ψευδοκολόβωμα 50 €
ΜΟΔΧ52 Γεφύρωμα Μ/Κ ή Ο/Κ ή Συγκολ ή Εμφυτεύματα 70 €
ΜΟΔΧ53 Στήριγμα σε συγκολλητικού τύπου γέφυρα 35 €
ΜΟΔΧ56 Μεταβατική στεφάνη επί εμφυτεύματος 75 €
ΜΟΔΧ32 Επιδιόρθωση αποκατάστασης με προσθήκη υλικού 7 €
ΜΟΔΧ33 Επιδιόρθωση αποκατάστασης με λείανση 0 €
ΜΟΔΧ48 Στεφάνη ολικής επικάλυψης (μονήρης) Μ/Κ 70 €
ΜΟΔΧ49 Στεφάνη ολικής επικάλυψης (μονήρης) Ο/Κ 70 €
ΜΟΔΧ50 Στεφάνη γέφυρας Μ/Κ 70 €
ΜΟΔΧ51 Στεφάνη γέφυρας Ο/Κ 70 €
ΜΟΔΧ54 Στεφάνη στήριγμα επί εμφυτεύματος (γέφυρα) 150 €
ΜΟΔΧ55 Στεφάνη επί εμφυτεύματος (μονήρης) 150 €
ΜΟΔΧ57 Νάρθηκας 115 €
ΜΟΔΧ58 Ειδικό περιστατικό 0 €
ΜΟΔΧ59 Μερική οδ/χία άνω γνάθου 150 €
ΜΟΔΧ60 Μερική οδ/χία κάτω γνάθου 150 €
ΜΟΔΧ61 Μεταβατική αποκατάσταση εργαστηριακή (ανά τμχ) 25 €
ΜΟΔΧ62 Μεταβατική αποκατάσταση ημι-άμεση (ανά τμχ) 15 €
ΜΟΔΧ63 Αποκατάσταση εκτεταμένης σύνθετης ρητίνης οπισθίου ( φύμα χωρίς μήτρα) 40 €
ΜΟΔΧ64 Ανασύσταση προσθίου με σύνθετη ρητίνη IV χωρίς μήτρα 40 €
ΜΟΔΧ65 Νάρθηκας τοποθέτησης εμφυτευμάτων εκτυπωμένος 30 €
ΜΟΔΧ66 Επένθετο εκτυπωμένο 60 €
ΜΟΔΧ67 Μεταβατική αποκατάσταση ανά δόντι εκτυπωμένη 20 €
ΜΟΔΧ68 Εκμαγείο εκτυπωμένο 20 €