Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Πληροφορίες Ασθενών » Κόστος Ορθοδοντικής

Κόστος Νοσηλείας Ορθοδοντικής

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 14.10.2015

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ (Προπτυχιακή Κλινική)

ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Κινητό μηχάνημα παθητικό

150,00 €

ΟΡΘΟ2

Κινητό μηχάνημα ενεργό

200,00 €

ΟΡΘΟ3

Προληπτική/Κατασταλτική ορθοδοντική θεραπεία

150,00 €

ΟΡΘΟ1

   

 

 

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ (Μεταπτυχιακή Κλινική)

ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Προληπτική/Κατασταλτική ορθοδοντική θεραπεία

150,00 €

ΜΟΡΘΟ1

Πλήρης επαναρθωτική ορθοδοντική θεραπεία

1.500,00 €

ΜΟΡΘΟ2

Μερική επανορθωτική ορθοδοντική θεραπεία ενός τόξου

700,00 €

ΜΟΡΘΟ3

Επανορθωτική ορθοδοντική θεραπεία μεμονωμένου δοντιού

100,00 €

ΜΟΡΘΟ4

Διάγνωση - Μελέτη περιστατικού

100,00 €

ΜΟΡΘΟ10

Πλήρης θεραπεία (μετάλλικα άγκιστρα)

1.400,00 €

ΜΟΡΘΟ5

Πλήρης θεραπεία (αισθητικά άγκιστρα)

1.600,00 €

ΜΟΡΘΟ6

Θεραπεία μιας γνάθου (μεταλλικά άγκιστρα)

700,00 €

ΜΟΡΘΟ7

Θεραπεία μιας γνάθου (αισθητικά άγκιστρα)

800,00 €

ΜΟΡΘΟ8

Ορθοδοντική θεραπεία μεμονωμένου δοντιού

200,00 €

ΜΟΡΘΟ9

Νάρθηκες οδοντικής μετακίνησης

400,00 €

ΜΟΡΘΟ91

Γλωσσικά άγκιστρα εξατομικευμένα

500,00 €

ΜΟΡΘΟ92

Γλωσσικά άγκιστρα

1.600,00 €

ΜΟΡΘΟ93

Κινητό μηχάνημα παθητικό

150,00 €

ΜΟΡΘΟ94

Κινητό μηχάνημα ενεργό

200,00 €

ΜΟΡΘΟ95