Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Πληροφορίες Ασθενών » Κόστος Παιδοδοντιατρικής

Κόστος Νοσηλείας Παιδοδοντιατρικής

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 26.06.2019

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ (Προπτυχιακή Κλινική)

ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Εξέταση

 5,00 €

ΠΑΙΔΟ01

Λήψη ιστορικού, σχέδιο θεραπείας

 10,00 €

ΠΑΙΔΟ02

Επανεξέταση

 10,00 €

ΠΑΙΔΟ03

Οπισθομυλική ακτινογραφία

 5,00 €

ΠΑΙΔΟ04

Περιακρορριζική ακτινογραφία

 5,00 €

ΠΑΙΔΟ05

Ακτινογραφία δήξεως

 5,00 €

ΠΑΙΔΟ06

Προληπτικό πρόγραμμα ΙΙ

 15,00 €

ΠΑΙΔΟ07

Κάλυψη οπών και σχισμών

 8,00 €

ΠΑΙΔΟ42

Εμφραξη αμαλγάματος ΙΙ

 12,00 €

ΠΑΙΔΟ10

Εμφραξη αμαλγάματος άνω των 3 επιφανειών

 15,00 €

ΠΑΙΔΟ11

Εμφραξη αμαλγάματος V

 8,00 €

ΠΑΙΔΟ12

Εμφραξη σύνθετης ρητίνης Ι

 10,00 €

ΠΑΙΔΟ13

Εμφραξη σύνθετης ρητίνης ΙΙ

 15,00 €

ΠΑΙΔΟ14

Εμφραξη σύνθετης ρητίνης ΙΙΙ

 15,00 €

ΠΑΙΔΟ15

Εμφραξη σύνθετης ρητίνης ΙV

 15,00 €

ΠΑΙΔΟ16

Εμφραξη σύνθετης ρητίνης V

 10,00 €

ΠΑΙΔΟ17

Ανασύσταση σύνθετης ρητίνης

 30,00 €

ΠΑΙΔΟ18

Προληπτικές εμφράξεις ρητινών μασητικά

 15,00 €

ΠΑΙΔΟ19

Προληπτικές εμφράξεις ρητινών υπερώια ή γλωσσικά

 15,00 €

ΠΑΙΔΟ20

Ανοξείδωτη στεφάνη

 25,00 €

ΠΑΙΔΟ43

Ενδοδοντική θεραπεία μονόριζου δοντιού

 30,00 €

ΠΑΙΔΟ21

Ενδοδοντική θεραπεία δίριζου δοντιού

 40,00 €

ΠΑΙΔΟ22

Ενδοδοντική θεραπεία πολύριζου δοντιού

 55,00 €

ΠΑΙΔΟ23

Αμεση κάλυψη με CaOH2

 22,00 €

ΠΑΙΔΟ56

Αμεση κάλυψη με άλλα φάρμακα

 22,00 €

ΠΑΙΔΟ57

Εμμεση κάλυψη

 22,00 €

ΠΑΙΔΟ27

Μερική πολφοτομή

 22,00 €

ΠΑΙΔΟ28

Πολφοτομή με CaoH2

 22,00 €

ΠΑΙΔΟ29

Πολφοτομή με φορμοκρεσόλη

 25,00 €

ΠΑΙΔΟ30

Πολφοτομή με θειϊκό σίδηρο

 25,00 €

ΠΑΙΔΟ31

Πολφοτομή με άλλη υλικά - τεχνικές

 30,00 €

ΠΑΙΔΟ32

Εξαγωγή νεογιλού (βαθμός δυσκολίας Ι)

 15,00 €

ΠΑΙΔΟ36

Εξαγωγή νεογιλού (βαθμός δυσκολίας ΙΙ)

 18,00 €

ΠΑΙΔΟ37

Εξαγωγή μονίμου (βαθμός δυσκολίας Ι)

 15,00 €

ΠΑΙΔΟ39

Εξαγωγή μονίμου (βαθμός δυσκολίας ΙΙ)

 20,00 €

ΠΑΙΔΟ40

Παρακολούθηση ΜΤΠΧ Παιδοδοντίας

 - €

ΠΑΙΔΟ55

 

 

 


ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ (Μεταπτυχιακή Κλινική)

ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Αρχική εξέταση

5,00 €

ΜΠΑΙΔΟ01

Λήψη ιστορικού, σχέδιο θεραπείας

10,00 €

ΜΠΑΙΔΟ02

Εξέταση - Βεβαίωση

10,00 €

ΜΠΑΙΔΟ05

Επανεξέταση τραύματος

15,00 €

ΜΠΑΙΔΟ03

Οπισθομυλική ακτινογραφία

5,00 €

ΜΠΑΙΔΟ04

Περιακρορριζική ακτινογραφία

5,00 €

ΜΠΑΙΔΟ06

Ακτινογραφία δήξεως

5,00 €

ΜΠΑΙΔΟ76

Προληπτικό πρόγραμμα

15,00 €

ΜΠΑΙΔΟ07

Αποτρύγωση

25,00 €

ΜΠΑΙΔΟ10

Θεραπείας ουλίτιδας

35,00 €

ΜΠΑΙΔΟ11

Κάλυψη οπών και σχισμών

10,00 €

ΜΠΑΙΔΟ12

Νάρθηκας πρόληψης τραυματισμών

50,00 €

ΜΠΑΙΔΟ13

Έμφραξη αμαλγάματος Ι

15,00 €

ΜΠΑΙΔΟ14

Έμφραξη αμαλγάματος ΙΙ

25,00 €

ΜΠΑΙΔΟ15

Έμφραξη αμαλγάματος άνω των 3 επιφανειών

35,00 €

ΜΠΑΙΔΟ16

Έμφραξη σύνθετης ρητίνης Ι

15,00 €

ΜΠΑΙΔΟ18

Έμφραξη σύνθετης ρητίνης ΙΙ

25,00 €

ΜΠΑΙΔΟ19

Έμφραξη σύνθετης ρητίνης ΙΙΙ

25,00 €

ΜΠΑΙΔΟ20

Έμφραξη σύνθετης ρητίνης V

25,00 €

ΜΠΑΙΔΟ22

Ανασύσταση σύνθετης ρητίνης

40,00 €

ΜΠΑΙΔΟ23

Έμφραξη υαλοϊονομερούς κονίας Ιης ομάδας

15,00 €

ΜΠΑΙΔΟ24

Έμφραξη υαλοϊονομερούς κονίας ΙΙης ομάδας

25,00 €

ΜΠΑΙΔΟ77

Έμφραξη υαλοϊονομερούς κονίας V

15,00 €

ΜΠΑΙΔΟ26

Προληπτικές εμφράξεις ρητινών μασητικά

15,00 €

ΜΠΑΙΔΟ27

Προληπτικές εμφράξεις ρητινών υπερώια ή γλωσσικά

15,00 €

ΜΠΑΙΔΟ28

Στεφάνη-λευκή

50,00 €

ΜΠΑΙΔΟ78

Λεύκανση φραγμού

100,00 €

ΜΠΑΙΔΟ79

Αφαίρεση λευκών κηλίδων-άλλων χρωστικών με μικροαποτριβή τεχνικές/διήθηση/άλλες τεχνικές (ανά δόντι)

50,00 €

ΜΠΑΙΔΟ80

Εσωτερική λεύκανση ανά δόντι

50,00 €

ΜΠΑΙΔΟ81

Ενδοδοντική θεραπεία νεογιλού δοντιού μονόριζου

30,00 €

ΜΠΑΙΔΟ82

Ενδοδοντική θεραπεία νεογιλού δοντιού πολύριζου

50,00 €

ΜΠΑΙΔΟ83

Ενδοδοντική θεραπεία μονόριζου δοντιού

40,00 €

ΜΠΑΙΔΟ30

Ενδοδοντική θεραπεία δίριζου δοντιού

50,00 €

ΜΠΑΙΔΟ31

Ενδοδοντική θεραπεία πολύριζου δοντιού

60,00 €

ΜΠΑΙΔΟ32

Ενδοδοντική θεραπεία δοντιού με αδιάπλαστο ακρορρίζιο(βαθμός δυσκολίας Ι)

60,00 €

ΜΠΑΙΔΟ33

Ενδοδοντική θεραπεία δοντιού με αδιάπλαστο ακρορρίζιο(βαθμός δυσκολίας ΙΙ)

70,00 €

ΜΠΑΙΔΟ34

Άμεση κάλυψη

25,00 €

ΜΠΑΙΔΟ84

Έμμεση κάλυψη

25,00 €

ΜΠΑΙΔΟ36

Μερική πολφοτομή

25,00 €

ΜΠΑΙΔΟ37

Πολφοτομή με φορμοκρεσόλη

35,00 €

ΜΠΑΙΔΟ39

Πολφοτομή με θειϊκό σίδηρο

35,00 €

ΜΠΑΙΔΟ40

Πολφοτομή με άλλα υλικά - τεχνικές

40,00 €

ΜΠΑΙΔΟ41

Ακινητοποιήση δοντιών μετά από τραύμα

60,00 €

ΜΠΑΙΔΟ45

Επαναφορά τραυματισμένου δοντιού στο τόξο

75,00 €

ΜΠΑΙΔΟ46

Επανεμφύτευση εκγομφωμένου δοντιού στο τόξο

100,00 €

ΜΠΑΙΔΟ47

Εξαγωγή νεογιλού (βαθμός δυσκολίας Ι)

10,00 €

ΜΠΑΙΔΟ48

Εξαγωγή νεογιλού (βαθμός δυσκολίας ΙΙ)

20,00 €

ΜΠΑΙΔΟ49

Εξαγωγή μονίμου (βαθμός δυσκολίας Ι)

25,00 €

ΜΠΑΙΔΟ51

Εξαγωγή μονίμου (βαθμός δυσκολίας ΙΙ)

40,00 €

ΜΠΑΙΔΟ52

Αμφοτεροπλεύρο κινητό μηχάνημα διατήρησης χώρου άνω

120,00 €

ΜΠΑΙΔΟ54

Αμφοτερόπλευρο κινητό μηχάνημα διατήρησης χώρου κάτω

120,00 €

ΜΠΑΙΔΟ55

Ετερόπλευρο ακίνητο μηχάνημα διατήρησης χώρου

100,00 €

ΜΠΑΙΔΟ56

Ακίνητα μηχανήματα αμφοτερόπλευρα: Nance - γλωσσικό τόξο

130,00 €

ΜΠΑΙΔΟ57

Μηχάνημα επανάκτησης χώρου κινητό άνω

150,00 €

ΜΠΑΙΔΟ60

Μηχάνημα επανάκτησης χώρου ακίνητο κάτω

220,00 €

ΜΠΑΙΔΟ59

Μηχάνημα διακοπής έξης κινητό

120,00 €

ΜΠΑΙΔΟ62

Μηχάνημα διακοπής έξης ακίνητο

120,00 €

ΜΠΑΙΔΟ70

Διεύρυνση άνω γνάθου

250,00 €

ΜΠΑΙΔΟ71

Μικρή ορθοδοντική θεραπεία ακίνητα άνω γνάθου

300,00 €

ΜΠΑΙΔΟ85

Μικρή ορθοδοντική θεραπεία ακίνητα κάτω γνάθου

300,00 €

ΜΠΑΙΔΟ86

Προληπτική και κατασταλτική Ορθοδοντική - Φάση Ι

300,00 €

ΜΠΑΙΔΟ72

Προληπτική και κατασταλτική Ορθοδοντική - Φάση ΙΙ

300,00 €

ΜΠΑΙΔΟ73

Μηχάνημα πρόσθεσης ελλειπόντων δοντιών

150,00 €

ΜΠΑΙΔΟ74

Καταστολή με πρωτοξείδιο του αζώτου

50,00 €

ΜΠΑΙΔΟ63

Γενική αναισθησία

120,00 €

ΜΠΑΙΔΟ64

Ανοξείδωτη στεφάνη

30,00 €

ΜΠΑΙΔΟ29