Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Πληροφορίες Ασθενών » Κόστος Περιοδοντολογίας

Κόστος Νοσηλείας Περιοδοντολογίας

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 14.10.2015

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (Προπτυχιακή Κλινική)

ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Εκτομή ρίζας

40,00 €

ΠΕΡΙΟ23

Διαγνωστικός κρημνός

30,00 €

ΠΕΡΙΟ25

Αποτρύγωση και εντοπισμένα ριζική απόξεση

30,00 €

ΠΕΡΙΟ21

Χειρουργική αποκάλυψη κλινικής μύλης (περισσότερο από 3 δόντια)

100,00 €

ΠΕΡΙΟ22

Εξάλειψη υπολειμματικών θυλάκων

50,00 €

ΠΕΡΙΟ24

Θεραπεία περιοδοντίτιδας (μέσης - έως 10 δόντια)

70,00 €

ΠΕΡΙΟ08

Θεραπεία περιοδοντίτιδας (μέσης - περισσότερα από 10 δόντια)

90,00 €

ΠΕΡΙΟ09

Χειρουργική αποκάλυψη κλινικής μύλης (έως 3 δόντια)

80,00 €

ΠΕΡΙΟ18

Θεραπεία περιοδοντίτιδας (προκεχωρημένης - έως 10 δόντια)

80,00 €

ΠΕΡΙΟ19

Θεραπεία περιοδοντίτιδας (προκεχωρημένης - περισσότερα από 10 δόντια)

110,00 €

ΠΕΡΙΟ20

Αποτρύγωση - Ο.Σ.Υ

20,00 €

ΠΕΡΙΟ01

Επανάκληση ασθενή (recall)

15,00 €

ΠΕΡΙΟ02

Θεραπεία ουλίτιδας (εντοπισμένη)

30,00 €

ΠΕΡΙΟ03

Θεραπεία ουλίτιδας (γενικευμένη)

50,00 €

ΠΕΡΙΟ04

Θεραπεία νεκρωτικής ελκώδους ουλίτιδας

60,00 €

ΠΕΡΙΟ05

Θεραπεία περιοδοντίτιδας (αρχόμενης)

70,00 €

ΠΕΡΙΟ06

Θεραπεία περιοδοντίτιδας (μέσης)

90,00 €

ΠΕΡΙΟ07

Θεραπείας περιοδοντίτιδας (προκεχωρημένης)

110,00 €

ΠΕΡΙΟ8

Θεραπεία νεκρωτικής ελκώδους περιοδοντίτιδας

110,00 €

ΠΕΡΙΟ9

Θεραπεία οξέος περιοδοντικού αποστήματος

20,00 €

ΠΕΡΙΟ10

Εκλεκτικός τροχισμός

40,00 €

ΠΕΡΙΟ11

Ακινητοποίηση

60,00 €

ΠΕΡΙΟ12

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (Μεταπτυχιακή Κλινική)

ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Θεραπεία περιεμφυτευματικής βλεννογονίτιδας εντοπισμένη

40,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ39

Θεραπεία περιεμφυτευματικής βλεννογονίτιδας γενικευμένη

70,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ40

Θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας μέχρι 3 εμφυτεύματα (όταν δεν υπάρχει περιοδοντίτιδα)

80,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ41

Θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας περισσότερα από 3 εμφυτεύματα (όταν δεν υπάρχει περιοδοντίτιδα)

100,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ42

Θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας ανεξάρτητα από τον αριθμό των εμφυτευμάτων (όταν υπάρχει και περιοδοντίτιτδα)

- €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ43

Θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας (έλεγχος φλεγμονής) + Laser

120,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ44

Κατευθυνόμενη οστική ανάπλαση (GBR) μονήρης βλάβη

100,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ45

Κατευθυνόμενη οστική ανάπλαση (GBR) πολλαπλές βλάβες

150,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ47

Χειρουργική θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας ανά εκτημόριο

100,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ48

Λείανση - διαμόρφωση σπειρών εμφυτεύματος

30,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ49

Χειρουργική εξαγωγή

20,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ34

Απλή εξαγωγή

10,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ33

Διαγνωστικός κρημνός

30,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ38

Κατευθυνόμενη οστική ανάπλαση (GBR) μονήρης

100,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ35

Αφαίρεση εμφυτεύματος

30,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ36

Αφαίρεση εμφυτεύματος

- €

ΜΠΤΧΠΕΡΙΟ37

Αποτρύγωση - Ο.Σ.Υ.

30,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ01

Επανάκληση ασθενή (recall)

30,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ02

Θεραπεία ουλίτιδας (εντοπισμένη)

40,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ03

Θεραπεία ουλίτιδας (γενικευμένη)

70,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ04

Θεραπεία οξέος περιοδοντικού αποστήματος

30,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ10

Θεραπεία νεκρωτικής ελκώδους ουλίτιδας

80,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ05

Θεραπεία περιοδοντίτιδας (αρχόμενης)

120,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ06

Θεραπεία περιοδοντίτιδας (μέσης)

140,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ07

Θεραπεία περιοδοντίτιδας (προκεχωρημένης)

160,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ08

Θεραπεία νεκρωτικής ελκώδους περιοδοντίτιδας

160,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ09

Εκλεκτικός τροχισμός

50,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ11

Ακινητοποιήση

80,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ12

Ουλεκτομή ανά εκτημόριο

50,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ13

Χειρουργική με κρημνό ανά εκτημόριο

100,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ14

Εκτομή χαλινού

50,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ15

Αύξηση διαστάσεων φατνιακής ακρολοφίας (μικρής έκτασης)

100,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ16

Αύξηση διαστάσεων φατνιακής ακρολοφίας (μεγάλης έκτασης)

200,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ17

Διατήρηση διαστάσεων φατνιακής ακρολοφίας (απλή)

50,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ18

Διατήρηση διαστάσεων φατνιακής ακρολοφίας (σύνθετη)

100,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ19

Χειρουργική αποκάλυψη κλινικής μύλης

80,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ20

Χειρουργική αποκάλυψη κλινικής μύλης (3 δόντια)

100,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ21

Κατευθυνόμενη ιστική ανάπλαση (GTR) - μονήρης βλάβη

100,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ22

Κατευθυνόμενη ιστική ανάπλαση (GTR) - πολλαπλές βλάβες

150,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ23

Κάλυψη ρίζας (χωρίς μόσχευμα)

100,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ24

Κάλυψη ρίζας (με μόσχευμα)

150,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ25

Αύξηση κερατινοποιημένων ιστών(FGG) ή διαστάσεων φατνιακής ακρολοφίας με μόσχευμα μαλακών ιστών(CTG)

20,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ26

Αποκάλυψη μύλης έγκλειστου δοντιού

50,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ27

Θεραπεία περιοδοντίτιδας(έλεγχος φλεγμονής)+Laser για απολύμανση(FMD)

100,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ28

Εξάλειψη υπολειμματικών θυλάκων

50,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ29

Laser για αποεπιθηλιοποίηση(LANAP) ανά τεταρτημόριο

50,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ30

Οδοντική υπερευαισθησία ανά τεταρτημόριο

30,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ31

Λήψη βιοπτικού υλικού

20,00 €

 ΜΤΠΧ-ΠΕΡΙΟ32