Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Πληροφορίες Ασθενών » Κόστος Περιοδοντολογίας

Κόστος Νοσηλείας Περιοδοντολογίας

Νοσήλια Προπτυχιακής Κλινικής Περιοδοντολογίας

ΚωδικόςΠεριγραφήΤιμή
ΠΕΡΙΟ01 Αποτρύγωση - Ο.Σ.Υ 30 €
ΠΕΡΙΟ02 Επανάκληση ασθενή (recall) 30 €
ΠΕΡΙΟ03 Θεραπεία ουλίτιδας (εντοπισμένη) 40 €
ΠΕΡΙΟ04 Θεραπεία ουλίτιδας (γενικευμένη) 60 €
ΠΕΡΙΟ05 Θεραπεία νεκρωτικής ελκώδους ουλίτιδας 70 €
ΠΕΡΙΟ06 Θεραπεία περιοδοντίτιδας (αρχόμενης) 80 €
ΠΕΡΙΟ07 Θεραπεία περιοδοντίτιδας (μέσης) 110 €
ΠΕΡΙΟ8 Θεραπείας περιοδοντίτιδας (προκεχωρημένης) 130 €
ΠΕΡΙΟ9 Θεραπεία νεκρωτικής ελκώδους περιοδοντίτιδας 130 €
ΠΕΡΙΟ10 Θεραπεία οξέος περιοδοντικού αποστήματος 30 €
ΠΕΡΙΟ11 Εκλεκτικός τροχισμός 50 €
ΠΕΡΙΟ12 Ακινητοποίηση 80 €
ΠΕΡΙΟ08 Θεραπεία περιοδοντίτιδας (μέσης - έως 10 δόντια) 90 €
ΠΕΡΙΟ09 Θεραπεία περιοδοντίτιδας (μέσης - περισσότερα από 10 δόντια) 110 €
ΠΕΡΙΟ18 Χειρουργική αποκάλυψη κλινικής μύλης (έως 3 δόντια) 80 €
ΠΕΡΙΟ19 Θεραπεία περιοδοντίτιδας (προκεχωρημένης - έως 10 δόντια) 100 €
ΠΕΡΙΟ20 Θεραπεία περιοδοντίτιδας (προκεχωρημένης - περισσότερα από 10 δόντια) 130 €
ΠΕΡΙΟ21 Αποτρύγωση και εντοπισμένα ριζική απόξεση 40 €
ΠΕΡΙΟ22 Χειρουργική αποκάλυψη κλινικής μύλης (περισσότερο από 3 δόντια) 100 €
ΠΕΡΙΟ23 Εκτομή ρίζας 60 €
ΠΕΡΙΟ24 Εξάλειψη υπολειμματικών θυλάκων 80 €
ΠΕΡΙΟ25 Διαγνωστικός κρημνός 40 €
ΠΕΡΙΟ26 Ουλεκτομή ανά εκτημόριο 70 €

Νοσήλια Μεταπτυχιακής Κλινικής Περιοδοντολογίας

ΚωδικόςΠεριγραφήΤιμή
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ01 Αποτρύγωση - Ο.Σ.Υ. 30 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ02 Επανάκληση ασθενή (recall) 40 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ03 Θεραπεία ουλίτιδας (εντοπισμένη) 50 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ04 Θεραπεία ουλίτιδας (γενικευμένη) 80 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ10 Θεραπεία οξέος περιοδοντικού αποστήματος 40 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ05 Θεραπεία νεκρωτικής ελκώδους ουλίτιδας 100 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ06 Θεραπεία περιοδοντίτιδας (αρχόμενης) 140 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ07 Θεραπεία περιοδοντίτιδας (μέσης) 160 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ08 Θεραπεία περιοδοντίτιδας (προκεχωρημένης) 180 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ09 Θεραπεία νεκρωτικής ελκώδους περιοδοντίτιδας 180 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ11 Εκλεκτικός τροχισμός ανά δόντι 10 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ12 Ακινητοποιήση 80 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ13 Ουλεκτομή ανά εκτημόριο 80 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ14 Χειρουργική με κρημνό ανά εκτημόριο 120 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ15 Εκτομή χαλινού 60 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ16 Αύξηση διαστάσεων φατνιακής ακρολοφίας (μικρής έκτασης) 120 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ17 Αύξηση διαστασέων φατνιακής ακρολοφίας (μεγάλης έκτασης) 220 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ18 Διατήρηση διαστάσεων φατνιακής ακρολοφίας (απλή) 60 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ19 Διατήρηση διαστάσεων φατνιακής ακρολοφίας (σύνθετη) 120 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ20 Χειρουργική αποκάλυψη κλινικής μύλης 80 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ22 Αναπλαστική χειρουργική του περιοδοντίου - μονήρης βλάβη 120 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ23 Αναπλαστική χειρουργική του περιοδοντίου - πολλαπλές βλάβες 170 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ24 Κάλυψη ρίζας με κρημνό (χωρίς μόσχευμα) 120 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ25 Κάλυψη ρίζας με κρημνό και μόσχευμα συνδετικού ιστού 170 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ27 Αποκάλυψη μύλης έγκλειστου δοντιού 60 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ29 Εξάλειψη υπολειμματικών θυλάκων 50 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ30 Πρόσθετη εφαρμογή Laser για θεραπεία περιοδοντίτιδας ανά τεταρτημόριο 50 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ31 Αντμετώπιση οδοντινικής υπερευαισθησίας ανά τεταρτημόριο 30 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ32 Λήψη βιοπτικού υλικού 20 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ34 Χειρουργική εξαγωγή 50 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ33 Απλή εξαγωγή 20 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ35 Κατευθυνόμενη οστική ανάπλαση(GBR) μονήρης 100 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ36 Αφαίρεση εμφυτεύματος 50 €
ΜΠΤΧΠΕΡΙΟ37 Αφαίρεση εμφυτεύματος 0 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ38 Διαγνωστικός κρημνός 40 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ39 Θεραπεία περιεμφυτευματικής βλεννογονίτιδας εντοπισμένη 40 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ40 Θεραπεία περιεμφυτευματικής βλεννογονίτιδας γενικευμένη 80 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ41 Θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας μέχρι 3 εμφυτεύματα (όταν δεν υπάρχει περιοδοντίτιδα) 80 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ42 Θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας περισσότερα από 3 εμφυτεύματα (όταν δεν υπάρχει περιοδοντίτιδα) 100 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ43 Θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας ανεξάρτητα από τον αριθμό των εμφυτευμάτων (όταν υπάρχει και περιοδοντίτιτδα) 0 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ44 Θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας (φάση ελέγχου φλεγμονής) 120 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ45 Κατευθυνόμενη οστική ανάπλαση (GBR) μονήρης βλάβη 100 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ47 Κατευθυνόμενη οστική ανάπλαση (GBR) πολλαπλές βλάβες 150 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ48 Χειρουργική θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας ανά εκτημόριο 140 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ49 Λείανση - διαμόρφωση σπειρών εμφυτεύματος 30 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ50 Χειρουργική αποκάλυψη κλινικής μύλης επιπλέον το ενός δοντιού (ανά δόντι) 20 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ51 Ελεύθερο ουλικό μόσχευμα 120 €
ΜΤΠΧΠΕΡΙΟ52 Αύξηση διαστάσεων φατνιακής ακρολοφίας με μόσχευμα συνδετικού ιστού ή υποκατάστατο 150 €

Νοσήλια Εμφυτευμάτων Περιοδοντολογίας

ΚωδικόςΠεριγραφήΤιμή
ΠΕΜΦΤ01 Τοποθέτηση Εμφυτεύματος 150 €
ΠΕΜΦΤ02 Ανύψωση εδάφους ιγμορείου 220 €
ΠΕΜΦΤ03 Ανύψωση εδάφους ιγμορείου κλειστή 120 €
ΠΕΜΦΤ04 Αφαίρεση εμφύτευματος 150 €
ΠΕΜΦΤ05 Αναπλαστική τεχνική 180 €
ΠΕΜΦΤ06 Αποκάλυψη εμφυτεύματος (ανά εμφύτευμα) 20 €