Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Πληροφορίες Ασθενών » Κόστος Προσθετικής

Κόστος Νοσηλείας Προσθετικής

Νοσήλια Μεταπτυχιακής Κλινικής Ακίνητης Προσθετικής

ΚωδικόςΠεριγραφήΤιμή
ΜΑΚΠΡ49 Ακινητοποίηση δοντιών με σύνθετη ρητίνη (ανά δόντι) 20 €
ΜΑΚΠΡ42 Αλλαγή σχήματος με σύνθετη ρητίνη 40 €
ΜΑΚΠΡ15 Άμεση - Μεταβατική οδοντοστοιχία 150 €
ΜΑΚΠΡ41 Άμεση αποκατάσταση προσθίου με κέρωμα σε 2 συνεδρίες 40 €
ΜΑΚΠΡ55 Άμεση επιδιόρθωση σπασμένης πορσελάνης 40 €
ΜΑΚΠΡ40 Άμεση όψη σύνθετης ρητίνης 40 €
ΜΑΚΠΡ16 Αναπροσαρμογή βάσης οδοντοστοιχίας 70 €
ΜΑΚΠΡ60 Ανασύσταση με ενδορριζικό άξονα και αμάλγαμα 40 €
ΜΑΚΠΡ32 Ανασύσταση με ενδορριζικό άξονα και σύνθετη ρητίνη 50 €
ΜΑΚΠΡ81 Ανασύσταση προσθίου με σύνθετη ρητίνη με μήτρα 40 €
ΜΑΚΠΡ39 Ανασύσταση προσθίου με σύνθετη ρητίνη χωρίς μήτρα 40 €
ΜΑΚΠΡ05 Άξονας χυτός 50 €
ΜΑΚΠΡ45 Αποκατάσταση αμαλγάματος ΙΙης ομάδας 15
ΜΑΚΠΡ48 Αποκατάσταση εκτεταμένη αμαλγάματος (περιλαμβάνει φύμα) 20 €
ΜΑΚΠΡ31 Αποκατάσταση εκτεταμένης σύνθετης ρητίνης οπισθίων χωρίς μήτρα 40 €
ΜΑΚΠΡ34 Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Vης ομάδας 20 €
ΜΑΚΠΡ27 Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Ιης ομάδας οπισθίου 20 €
ΜΑΚΠΡ30 Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης ΙΙης ομάδας 20 €
ΜΑΚΠΡ33 Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης ΙΙΙης ομάδας 20 €
ΜΑΚΠΡ51 Αφαίρεση λευκών κηλίδων με μικροαποτριβή/διήθηση (ανά δόντι) 50 €
ΜΑΚΠΡ38 Έμφραξη αυχενικής διάβρωσης - αποτριβής με σύνθετη ρητίνη 20 €
ΜΑΚΠΡ28 Έμφραξη σύνθετης ρητίνης Ιης ομάδας προσθίου 20 €
ΜΑΚΠΡ29 Έμφραξη σύνθετης ρητίνης παρειακού βοθρίου 20 €
ΜΑΚΠΡ57 Έμφραξη σύνθετης ρητίνης σε κολόβωμα 20 €
ΜΑΚΠΡ03 Ενδιάμεσο γέφυρας 70 €
ΜΑΚΠΡ06 Ένθετο - Επένθετο 60 €
ΜΑΚΠΡ67 Εξισορρόπηση σύγκλεισης 30 €
ΜΑΚΠΡ14 Επένθετη οδοντοστοιχία 150 €
ΜΑΚΠΡ17 Επισκευή οδοντοστοιχίας 70 €
ΜΑΚΠΡ53 Εσωτερική λεύκανση άπολφου δοντιού 50 €
ΜΑΚΠΡ43 Κλείσιμο διαστημάτων με σύνθετη ρητίνη ( τιμή ανά επιφάνεια) 20 €
ΜΑΚΠΡ52 Λεύκανση φραγμού 100 €
ΜΑΚΠΡ13 Μερική οδοντοστοιχία 150 €
ΜΑΚΠΡ04 Μεταβατική αποκατάσταση ανά τεμάχιο 30 €
ΜΑΚΠΡ23 Νάρθηκας κεντρικής σχέσης 150 €
ΜΑΚΠΡ12 Ολική οδοντοστοιχία 150 €
ΜΑΚΠΡ70 Ολοκεραμική όψη 70 €
ΜΑΚΠΡ07 Ολοκεραμική στεφάνη 70 €
ΜΑΚΠΡ80 Προκαταβολή 500 €
ΜΑΚΠΡ26 Προληπτική έμφραξη σύνθετης ρητίνης 20 €
ΜΑΚΠΡ01 Στεφάνη 70 €
ΜΑΚΠΡ02 Στήριγμα γέφυρας 70 €
ΜΑΚΠΡ56 Συγκόλληση σπασμένου τμήματος δοντιού 40 €
ΜΑΚΠΡ21 Σύνδεσμος μερικής οδοντοστοιχίας 60 €
ΜΑΚΠΡ69 Φθορίωση φραγμού 38

Νοσήλια Μεταπτυχιακής Κλινικής Κίνητης Προσθετικής

ΚωδικόςΠεριγραφήΤιμή
ΜΚΙΝ01 Ολική οδοντοστοιχία άνω γνάθου 150 €
ΜΚΙΝ02 Ολική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου 150 €
ΜΚΙΝ03 Μερική οδοντοστοιχία άνω γνάθου 150 €
ΜΚΙΝ04 Μερική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου 150 €
ΜΚΙΝ05 Αναπροσαρμογή βάσης ολικής οδοντοστοιχίας 70 €
ΜΚΙΝ06 Επιδιορθώσεις 20 €
ΜΚΙΝ10 Προκαταβολή 500 €

Νοσήλια Μονάδας Γναθοπροσωπικής Προσθετικής

ΚωδικόςΠεριγραφήΤιμή
ΜΟΝ01 Ολική οδοντοστοιχία άνω γνάθου 115
ΜΟΝ02 Ολική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου 115
ΜΟΝ03 Μερική οδοντοστοιχία άνω γνάθου 115
ΜΟΝ04 Μερική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου 115
ΜΟΝ05 Χειρουργικός αποφρακτήρας άνω γνάθου 345
ΜΟΝ06 Ενδιάμεσος μεταβατικός αποφρακτήρας άνω γνάθου 345
ΜΟΝ07 Οριστικός αποφρακτήρας άνω γνάθου 575
ΜΟΝ08 Τροποποιήσεις χειρουργικού/μεταβατικού αποφρακτήρα 173
ΜΟΝ09 Πρόσθεση εκτομής κάτω γνάθου 575
ΜΟΝ10 Οδηγός πρόσθεσης εκτομής κάτω γνάθου 575
ΜΟΝ11 Πρόσθεση ολικής/μερικής γλωσσεκτομής 575
ΜΟΝ12 Φαρυγγικός αποφρακτήρας άνω γνάθου (μεταβατικός) 345
ΜΟΝ13 Φαρυγγικός αποφρακτήρας άνω γνάθου (οριστικός) 575
ΜΟΝ14 Τροποποιήσεις φαρυγγικού αποφρακτήρα άνω γνάθου 173
ΜΟΝ15 Πρόσθεση ανύψωσης μαλθακής υπερώας (μεταβατική) 345
ΜΟΝ16 Πρόσθεση ανύψωσης μαλθακής υπερώας (οριστική) 575
ΜΟΝ17 Τροποποιήσεις πρόσθεσης ανύψωσης μαλθακής υπερώας 173
ΜΟΝ18 Πρόσθεση άνω γνάθου με υπερώια τροποποιήση (φων. διευκόλυνση/γλωσσεκτομές) 575
ΜΟΝ19 Χειρουργικός νάρθηκας 575
ΜΟΝ20 Πρόσθεση ρινικού διαφράγματος 575
ΜΟΝ21 Εξωστοματική πρόσθεση - (αυτί) 1725
ΜΟΝ22 Εξωστοματική πρόσθεση - (μύτη) 1725
ΜΟΝ23 Εξωστοματική πρόσθεση - (οφθαλμού/περιοφθαλμικής χώρας) 1725
ΜΟΝ24 Εξωστοματική πρόσθεση - (μέσου τριτημορίου) 1725
ΜΟΝ25 Μεταβατική στεφάνη 25
ΜΟΝ26 Τελική στεφάνη 55

Νοσήλια Οδοντιατρικών Υλικών

ΚωδικόςΠεριγραφήΤιμή
ΜΠΤΧ01 Μελέτη περιστατικού 150 €
ΜΤΠΧ02 Μεταβατική στεφάνη επί εμφυτεύματος 70 €

Νοσήλια Προσθετικής Εμφυτευμάτων

ΠΡΕΜΦ01Στεφάνη επί εμφυτεύματος150 €ΠΡΕΜΦ02Επένθετη οδοντοστοιχία επί εμφυτευμάτων300 €ΠΡΕΜΦ03Υβριδική ακίνητη αποκατάσταση σε εμφυτεύματα για νωδή άνω ή κάτω γνάθο1000 €ΠΡΕΜΦ10Προκαταβολή500 €

ΚωδικόςΠεριγραφήΤιμή