Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Πληροφορίες Ασθενών » Κόστος Προσθετικής

Κόστος Νοσηλείας Προσθετικής

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 26.06.2019

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (Προπτυχιακή Κλινική)

ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Αντικατάσταση γέφυρας

10,00 €

ΑΚΠ01

Στεφάνη μεταβατική

10,00 €

ΑΚΠ02

Στήριγμα μεταβατικής γέφυρας

10,00 €

ΑΚΠ03

Γεφύρωμα μεταβατικής γέφυρας

10,00 €

ΑΚΠ04

Άξονας Ψευδοκολόβωμα

20,00 €

ΑΚΠ05

Στεφάνη μέταλλο - κεραμική

40,00 €

ΑΚΠ06

Στήριγμα μέταλλο - κεραμικής γέφυρας

40,00 €

ΑΚΠ07

Γεφύρωμα μέταλλο - κεραμικής γέφυρας

40,00 €

ΑΚΠ08

Στεφάνη ολοκεραμικής

40,00 €

ΑΚΠ09

Στήριγμα ολοκεραμικής γέφυρας

40,00 €

ΑΚΠ10

Γεφύρωμα ολοκεραμικής γέφυρας

40,00 €

ΑΚΠ11

Στεφάνες τηλεσκοπικές

40,00 €

ΑΚΠ12

Στήριγμα γέφυρας Maryland

40,00 €

ΑΚΠ13

Γεφύρωμα Maryland

40,00 €

ΑΚΠ14

Όψεις κεραμικές

40,00 €

ΑΚΠ15

Ένθετο κεραμικό

40,00 €

ΑΚΠ16

Επένθετο κεραμικό

40,00 €

ΑΚΠ17

   

 

 

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (Μεταπτυχιακή Κλινική)

ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Στεφάνη

70,00 €

ΜΑΚΠΡ01

Στηριγμα γέφυρας ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ

70,00 €

ΜΑΚΠΡ02

Ενδιάμεσο γέφυρας

70,00 €

ΜΑΚΠΡ03

Μεταβατική αποκατάσταση ανά τεμάχιο

30,00 €

ΜΑΚΠΡ04

Άξονας χυτός

50,00 €

ΜΑΚΠΡ05

Ένθετο - Επένθετο

60,00 €

ΜΑΚΠΡ06

Ολοκεραμική στεφάνη

70,00 €

ΜΑΚΠΡ07

Ολική οδοντοστοιχία

150,00 €

ΜΑΚΠΡ12

Μερική οδοντοστοιχία

150,00 €

ΜΑΚΠΡ13

Επένθετη οδοντοστοιχία

150,00 €

ΜΑΚΠΡ14

Άμεση - Μεταβατική οδοντοστοιχία

150,00 €

ΜΑΚΠΡ15

 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΑΣΗΣ οδοντοστοιχίας ΔΙΟΡΘΩΣΗ

70,00 €

ΜΑΚΠΡ16

Επισκευή οδοντοστοιχίας

70,00 €

ΜΑΚΠΡ17

Σύνδεσμος μερικής οδοντοστοιχίας

60,00 €

ΜΑΚΠΡ21

Νάρθηκας κεντρικής σχέσης

150,00 €

ΜΑΚΠΡ23

Προληπτική έμφραξη σύνθετης ρητίνης

20,00 €

ΜΑΚΠΡ26

Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Ιης ομάδας οπισθίου

20,00 €

ΜΑΚΠΡ27

Έμφραξη σύνθετης ρητίνης Ιης ομάδας προσθίου

20,00 €

ΜΑΚΠΡ28

Έμφραξη σύνθετης ρητίνης παρειακού βοθρίου

20,00 €

ΜΑΚΠΡ29

Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης ΙΙης ομάδας

20,00 €

ΜΑΚΠΡ30

Αποκατάσταση εκτεταμένης σύνθετης ρητίνης οπισθίων χωρίς μήτρα

40,00 €

ΜΑΚΠΡ31

Ανασύσταση με ενδορριζικό άξονα και σύνθετη ρητίνη

50,00 €

ΜΑΚΠΡ32

Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης ΙΙΙης ομάδας

20,00 €

ΜΑΚΠΡ33

Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Vης ομάδας

20,00 €

ΜΑΚΠΡ34

Έμφραξη αυχενικής διάβρωσης - αποτριβής με σύνθετη ρητίνη

20,00 €

ΜΑΚΠΡ38

Ανασύσταση προσθίου με σύνθετη ρητίνη χωρίς μήτρα

40,00 €

ΜΑΚΠΡ39

Άμεση όψη σύνθετης ρητίνης

40,00 €

ΜΑΚΠΡ40

Άμεση αποκατάσταση προσθίου με κέρωμα σε 2 συνεδρίες

40,00 €

ΜΑΚΠΡ41

Αλλαγή σχήματος με σύνθετη ρητίνη

40,00 €

ΜΑΚΠΡ42

Κλείσιμο διαστημάτων με σύνθετη ρητίνη ( τιμή ανά επιφάνεια)

20,00 €

ΜΑΚΠΡ43

Αποκατάσταση αμαλγάματος ΙΙης ομάδας

15,00 €

ΜΑΚΠΡ45

Αποκατάσταση εκτεταμένη αμαλγάματος (περιλαμβάνει φύμα)

20,00 €

ΜΑΚΠΡ48

Ακινητοποίηση δοντιών με σύνθετη ρητίνη (ανά δόντι)

20,00 €

ΜΑΚΠΡ49

Αφαίρεση λευκών κηλίδων με μικροαποτριβή/διήθηση (ανά δόντι)

50,00 €

ΜΑΚΠΡ51

Λεύκανση φραγμού

100,00 €

ΜΑΚΠΡ52

Εσωτερική λεύκανση άπολφου δοντιού

50,00 €

ΜΑΚΠΡ53

Άμεση επιδιόρθωση σπασμένης πορσελάνης

40,00 €

ΜΑΚΠΡ55

Συγκόλληση σπασμένου τμήματος δοντιού

40,00 €

ΜΑΚΠΡ56

Έμφραξη σύνθετης ρητίνης σε κολόβωμα

20,00 €

ΜΑΚΠΡ57

Ανασύσταση με ενδορριζικό άξονα και αμάλγαμα

40,00 €

ΜΑΚΠΡ60

Εξισορρόπηση σύγκλεισης

30,00 €

ΜΑΚΠΡ67

Φθορίωση φραγμού

38,00 €

ΜΑΚΠΡ69

Ολοκεραμική όψη

70,00 €

ΜΑΚΠΡ70

Προκαταβολή

500,00 €

ΜΑΚΠΡ80

Ανασύσταση προσθίου με σύνθετη ρητίνη με μήτρα

40,00 €

ΜΑΚΠΡ81

   

 

 

ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (Προπτυχιακή Κλινική)

ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Ολική οδοντοστοιχία άνω γνάθου

90,00 €

ΚΙΝ01

Ολική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου

90,00 €

ΚΙΝ02

Μερική οδοντοστοιχία άνω γνάθου

90,00 €

ΚΙΝ03

Μερική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου

90,00 €

ΚΙΝ04

Άμεση οδοντοστοιχία άνω γνάθου

90,00 €

ΚΙΝ05

Άμεση οδοντοστοιχία κάτω γνάθου

90,00 €

ΚΙΝ06

Επένθετη οδοντοστοιχία άνω γνάθου

90,00 €

ΚΙΝ07

Επένθετη οδοντοστοιχία κάτω γνάθου

90,00 €

ΚΙΝ08

Αναπροσαρμογή βάσης

50,00 €

ΚΙΝ09

Επιδιόρθωση μικρή

20,00 €

ΚΙΝ10

Προσθήκη αγκίστρου Μ.Ο.

20,00 €

ΚΙΝ11

Προσθήκη δοντιού Επιδιόρθωση μεγάλη

40,00 €

ΚΙΝ12

Συγκόληση οδοντοστοιχίας

10,00 €

ΚΙΝ13

Μεταβατική μερική οδοντοστοιχία άνω γνάθου

45,00 €

ΚΙΝ14

Μεταβατική μερική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου

45,00 €

ΚΙΝ15

   

 

 

ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (Μεταπτυχιακή Κλινική)

ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Αναπροσαρμογή βάσης ολικής οδοντοστοιχίας

70,00 €

ΜΚΙΝ05

Μερική οδοντοστοιχία άνω γνάθου

150,00 €

ΜΚΙΝ03

Μερική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου

150,00 €

ΜΚΙΝ04

Ολική οδοντοστοιχία άνω γνάθου

150,00 €

ΜΚΙΝ01

Ολική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου

150,00 €

ΜΚΙΝ02

Επιδιορθώσεις

20,00 €

ΜΚΙΝ06

Προκαταβολή

500,00 €

ΜΚΙΝ10

   

 

 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Μελέτη περιστατικού

150

ΜΠΤΧ01

Μεταβατική στεφάνη επί εμφυτεύματος

70

ΜΤΠΧ02

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Στεφάνη επί εμφυτεύματος

150

ΠΡΕΜΦ01

Επένθετη οδοντοστοιχία επί εμφυτευμάτων

300

ΠΡΕΜΦ02

Υβριδική κατασκευή επί εμφυτευμάτων

500

ΠΡΕΜΦ03

Προκαταβολή

500

ΠΡΕΜΦ10

 

 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Μεταβατική στεφάνη

25,00 €

ΜΟΝ25

Τελική στεφάνη

55,00 €

ΜΟΝ26

Ολική οδοντοστοιχία άνω γνάθου

115,00 €

ΜΟΝ01

Ολική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου

115,00 €

ΜΟΝ02

Μερική οδοντοστοιχία άνω γνάθου

115,00 €

ΜΟΝ03

Μερική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου

115,00 €

ΜΟΝ04

Χειρουργικός αποφρακτήρας άνω γνάθου

345,00 €

ΜΟΝ05

Ενδιάμεσος μεταβατικός αποφρακτήρας άνω γνάθου

345,00 €

ΜΟΝ06

Οριστικός αποφρακτήρας άνω γνάθου

575,00 €

ΜΟΝ07

Τροποποιήσεις χειρουργικού/μεταβατικού αποφρακτήρα

173,00 €

ΜΟΝ08

Πρόσθεση εκτομής κάτω γνάθου

575,00 €

ΜΟΝ09

Οδηγός πρόσθεσης εκτομής κάτω γνάθου

575,00 €

ΜΟΝ10

Πρόσθεση ολικής/μερικής γλωσσεκτομής

575,00 €

ΜΟΝ11

Φαρυγγικός αποφρακτήρας άνω γνάθου (μεταβατικός)

345,00 €

ΜΟΝ12

Φαρυγγικός αποφρακτήρας άνω γνάθου (οριστικός)

575,00 €

ΜΟΝ13

Τροποποιήσεις φαρυγγικού αποφρακτήρα άνω γνάθου

173,00 €

ΜΟΝ14

Πρόσθεση ανύψωσης μαλθακής υπερώας (μεταβατική)

345,00 €

ΜΟΝ15

Πρόσθεση ανύψωσης μαλθακής υπερώας (οριστική)

575,00 €

ΜΟΝ16

Τροποποιήσεις πρόσθεσης ανύψωσης μαλθακής υπερώας

173,00 €

ΜΟΝ17

Πρόσθεση άνω γνάθου με υπερώια τροποποιήση (φων. διευκόλυνση/ γλωσσεκτομές)

575,00 €

ΜΟΝ18

Χειρουργικός νάρθηκας

575,00 €

ΜΟΝ19

Πρόσθεση ρινικού διαφράγματος

575,00 €

ΜΟΝ20

Εξωστοματική πρόσθεση - (αυτί)

1.725,00 €

ΜΟΝ21

Εξωστοματική πρόσθεση - (μύτη)

1.725,00 €

ΜΟΝ22

Εξωστοματική πρόσθεση - (οφθαλμού/περιοφθαλμικής χώρας)

1.725,00 €

ΜΟΝ23

Εξωστοματική πρόσθεση - (μέσου τριτημορίου)

1.725,00 €

ΜΟΝ24