Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Πληροφορίες Ασθενών » Κόστος Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Κόστος Νοσηλείας Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 14.10.2015

ΣΤΟΜΑΤΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Απλή εξαγωγή

10,00 €

ΓΝΑΘΟ1

Σύγκλειση στοματοκολπικής επικοινωνίας + Caldwell Luc

60,00 €

ΓΝΑΘΟ10

Αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης

60,00 €

ΓΝΑΘΟ11

Ανάταξη κατάγματος φατνιακής απόφυσης

35,00 €

ΓΝΑΘΟ12

Συρραφή τραύματος

50,00 €

ΓΝΑΘΟ13

Χειρουργική με laser

50,00 €

ΓΝΑΘΟ14

Αφαίρεση εμφυτεύματος

40,00 €

ΓΝΑΘΟ15

Ακρορριζεκτομή

40,00 €

ΓΝΑΘΟ16

Προεμφυτευματική Χειρουργική min

50,00 €

ΓΝΑΘΟ17

Προεμφυτευματική Χειρουργική max

150,00 €

ΓΝΑΘΟ18

Χειρουργική εξαγωγή

20,00 €

ΓΝΑΘΟ2

Αποκάλυψη εγκλείστου

35,00 €

ΓΝΑΘΟ3

Χειρουργική αφαίρεση εγκλείστου

40,00 €

ΓΝΑΘΟ4

Βιοψία (μερική ή ολική)

25,00 €

ΓΝΑΘΟ5

Αφαίρεση όγκου βλεννογόνου στόματος

60,00 €

ΓΝΑΘΟ6

Διάνοιξη αποστήματος παροχέτευση

30,00 €

ΓΝΑΘΟ7

Αφαίρεση κυστικής εξεργασίας γνάθου

70,00 €

ΓΝΑΘΟ8

Φατνιοπλαστική

40,00 €

ΓΝΑΘΟ9

Τοποθέτηση εμφυτεύματος

150,00 €

ΓΝΑΘΟ19

Ανύψωση εδάφους ιγμορείου

200,00 €

ΓΝΑΘΟ20

Ανύψωση εδάφους ιγμορείου κλειστή

100,00 €

ΓΝΑΘΟ21

Αφαίρεση εμφυτεύματος

150,00 €

ΓΝΑΘΟ22

Αναπλαστική τεχνική

150,00 €

ΓΝΑΘΟ23

Εκτομή Χαλινού

40,00 €

ΓΝΑΘΟ30

Ενδοαρθρικές πλύσεις κροταφογναθικής διάρθρωσης

20,00 €

ΓΝΑΘΟ31

Διαγνωστική παρακέντιση κροταφογναθικής διάρθρωσης

10,00 €

ΓΝΑΘΟ32

Ενδοαρθρικές πλύσεις κροταφογναθικής διάρθρωσης

20,00 €

ΓΝΑΘΟ24

Διαγνωστική παρακέντηση κροταφογναθικής διάρθρωσης

10,00 €

ΓΝΑΘΟ25

Εκτομή χαλινού

50,00 €

ΓΝΑΘΟ26

Εξέταση εξωτερικού ασθενούς

10,00 €

ΓΝΑΘΟ01