Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Πληροφορίες Ασθενών » Κόστος Στοματολογίας & Νοσηλευτικής

Κόστος Νοσηλείας - Κλινική Στοματολογίας & Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής

Νοσήλια Κλινικής Στοματολογίας

ΚωδικόςΠεριγραφήΤιμή
ΣΤΟΜΑ03 Λήψη Ιστορικού - Κλινική Εξέταση στόματος - Αρχική Θεραπεία 25 €
ΣΤΟΜΑ06 Επανεξέταση - Αξιολόγηση και τροποποίηση θεραπείας 10 €
ΣΤΟΜΑ07 Χειρουργική με laser 50 €
ΣΤΟΜΑ08 Βιοψία (Μερική) 40 €
ΕΝΤΟΣΤΟΜΑ1 Ιστοπαθολογική εξέταση 1 block (ΕΝΤΟΣ) 35 €
ΕΝΤΟΣΤΟΜΑ2 Ιστοπαθολογική εξέταση 2 ή περισσότερα block έκαστο (ΕΝΤΟΣ) 15 €
ΕΝΤΟΣΤΟΜΑ3 Ιστοχημική χρώση (ΕΝΤΟΣ) 10 €
ΕΝΤΟΣΤΟΜΑ4 Ανοσοϊστοχημική χρώση (ΕΝΤΟΣ) 20 €
ΕΝΤΟΣΤΟΜΑ5 Κυτταρολογική εξέταση (ΕΝΤΟΣ) 25 €
ΣΤΟΜΑ Συμβουλευτική γνωμάτευση 80 €
ΕΚΤΟΣΤΟΜΑ1 Ιστοπαθολογική εξέταση 1 block (ΕΚΤΟΣ) 50 €
ΕΚΤΟΣΤΟΜΑ2 Ιστοπαθολογική εξέταση 2 ή περισσότερα blocks έκαστο (ΕΚΤΟΣ) 20 €
ΕΚΤΟΣΤΟΜΑ3 Ιστοχημική χρώση (ΕΚΤΟΣ) 15 €
ΕΚΤΟΣΤΟΜΑ4 Ανοσοϊστοχημική χρώση (ΕΚΤΟΣ) 25 €
ΕΚΤΟΣΤΟΜΑ5 Κυτταρολογική εξέταση (ΕΚΤΟΣ) 40 €
ΕΚΤΟΣΙΔΙΑΣΤΟΜΑ1 Ιστοπαθολογική εξέταση 1 block (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑ) 15 €
ΕΚΤΟΣΙΔΙΑΣΤΟΜΑ2 Ιστοπαθολογική εξέταση 2 ή περισσότεα blocks έκαστο (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑ) 10 €
ΕΚΤΟΣΙΔΙΑΣΤΟΜΑ3 Ιστοχημική χρώση (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑ) 5 €
ΕΚΤΟΣΙΔΙΑΣΤΟΜΑ4 Ανοσοϊστοχημική χρώση (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑ) 15 €
ΕΚΤΟΣΙΔΙΑΣΤΟΜΑ5 Κυτταρολογική εξέταση (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑ) 10 €
ΣΤΟΜΑ09 Βιοψία (Ολική) 50 €

Νοσήλια Κλινικής Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής

ΚωδικόςΠεριγραφήΤιμή
ΝΟΣ01 Λήψη Ιστορικού - Κλινική εξέταση στόματος - Αρχική θεραπεία 25 €
ΝΟΣ02 Επανεξέταση - Αξιολόγηση και τροποποίηση θεραπείας 10 €
ΝΟΣ03 Επανεξέταση, παρακολουθήση/αξιολόγηση του στόματος σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες και συμπαγείς όγκους με οστικές μεταστάσεις 15 €
ΝΟΣ04 Επανεξέταση, παρακολουθήση κατά τη διάρκεια των επιπλοκών του στόματος σε ασθενείς με κακοήθεις όγκους κεφαλής - τραχήλου που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία/ χήμειο-άκτινο θεραπεία 15 €
ΝΟΣ05 Εξαγωγή - Προετοιμασία σε ειδικό & ογκολογικό ασθενή: συνεργασία με τον ιατρό/ ογκολόγο για διακοπή φαρμάκων, χορήγηση αντιβιώσης και άλλων υποστηρικτικών φαρμάκων 35 €
ΝΟΣ06 Βιοψία - Προετοιμασία σε ειδικό και ογκολογικό ασθενή 60 €
ΝΟΣ07 Επανεξέταση (χωρίς κόστος) 0 €
ΝΟΣ08 Πρωτόκολλο πρόληψης-στοματικής υγείας (αποτρύγωση, φθορίωση) - Προετοιμασία σε ειδικό και ογκολογικό ασθενή 40 €
ΝΟΣ08 Πρωτόκολλο πρόληψης-στοματικής υγείας (αποτρύγωση, φθορίωση) - Προετοιμασία σε ειδικό και ογκολογικό ασθενή