Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Πληροφορίες Ασθενών » Κόστος Στοματολογίας & Νοσηλευτικής

Κόστος Νοσηλείας - Κλινική Στοματολογίας & Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 26.06.2019

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΙΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

Εξέταση στόματος, δημιουργία φακέλου

20,00 €

ΣΤΟΜΑ03

Επανεξέταση

5,00 €

ΣΤΟΜΑ06

Χειρουργική με laser

50,00 €

ΣΤΟΜΑ07

Βιοψία (Ολική, Μερική)

25,00 €

ΣΤΟΜΑ08

Συμβουλευτική γνωμάτευση

80,00 €

ΣΤΟΜΑ

Ιστοπαθολογική εξέταση 1 block (ΕΝΤΟΣ)

35,00 €

ΕΝΤΟ-ΣΤΟΜΑ1

Ιστοπαθολογική εξέταση 2 ή περισσότερα block έκαστο (ΕΝΤΟΣ)

15,00 €

ΕΝΤΟ-ΣΤΟΜΑ2

Ιστοχημική χρώση (ΕΝΤΟΣ)

10,00 €

ΕΝΤΟ-ΣΤΟΜΑ3

Ανοσοϊστοχημική χρώση (ΕΝΤΟΣ)

20,00 €

ΕΝΤΟ-ΣΤΟΜΑ4

Κυτταρολογική εξέταση (ΕΝΤΟΣ)

25,00 €

ΕΝΤΟ-ΣΤΟΜΑ5

Ιστοπαθολογική εξέταση 1 block (ΕΚΤΟΣ)

50,00 €

ΕΚΤΟ-ΣΤΟΜΑ1

Ιστοπαθολογική εξέταση 2 ή περισσότερα blocks έκαστο (ΕΚΤΟΣ)

20,00 €

ΕΚΤΟ-ΣΤΟΜΑ2

Ιστοχημική χρώση (ΕΚΤΟΣ)

15,00 €

ΕΚΤΟ-ΣΤΟΜΑ3

Ανοσοϊστοχημική χρώση (ΕΚΤΟΣ)

25,00 €

ΕΚΤΟ-ΣΤΟΜΑ4

Κυτταρολογική εξέταση (ΕΚΤΟΣ)

40,00 €

ΕΚΤΟ-ΣΤΟΜΑ5

Ιστοπαθολογική εξέταση 1 block (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑ)

15,00 €

ΕΚΤΟΣΙΔΙΑ-ΣΤΟΜΑ1

Ιστοπαθολογική εξέταση 2 ή περισσότεα blocks έκαστο (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑ)

10,00 €

ΕΚΤΟΣΙΔΙΑ-ΣΤΟΜΑ2

Ιστοχημική χρώση (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑ)

5,00 €

ΕΚΤΟΣΙΔΙΑ-ΣΤΟΜΑ3

Ανοσοϊστοχημική χρώση (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑ)

15,00 €

ΕΚΤΟΣΙΔΙΑ-ΣΤΟΜΑ4

Κυτταρολογική εξέταση (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑ)

10,00 €

ΕΚΤΟΣΙΔΙΑ-ΣΤΟΜΑ5

   

 


Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 14.10.2015

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Κλινική εξέταση

15,00 €

ΝΟΣ01

Επανεξέταση (κατά περίπτωση)

15,00 €

ΝΟΣ02

Επανεξέταση, παρακολούθηση/αξιολόγηση του στόματος σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες και συμπαγείς όγκους με οστικές μεταστάσεις

15,00 €

ΝΟΣ03

Επανεξέταση, παρακολούθηση κατά τη διάρκεια των επιπλοκών του στόματος σε ασθενείς με κακοήθεις όγκους κεφαλής - τραχήλου που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία/ χήμειο-άκτινο θεραπεία

15,00 €

ΝΟΣ04

Προετοιμασία εξαγωγής σε ειδικό & ογκολογικό ασθενή: συνεργασία με τον ιατρό/ ογκολόγο για διακοπή των φαρμάκων, χορήγηση αντιβιώσης και άλλων υποστηρικτικών φαρμάκων

30,00 €

ΝΟΣ05

Βιοψία: με κατάλληλη προετοιμασία

50,00 €

ΝΟΣ06

Επανεξέταση (χωρίς κόστος)

- €

ΝΟΣΟ7