Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Πληροφορίες Ασθενών » Κόστος Στοματολογίας & Νοσηλευτικής

Κόστος Νοσηλείας - Κλινική Στοματολογίας & Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 26.06.2019

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΙΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
Εξέταση στόματος, δημιουργία φακέλου 20,00 € ΣΤΟΜΑ03
Επανεξέταση 5,00 € ΣΤΟΜΑ06
Χειρουργική με laser 50,00 € ΣΤΟΜΑ07
Βιοψία (Ολική, Μερική) 25,00 € ΣΤΟΜΑ08
Συμβουλευτική γνωμάτευση 80,00 € ΣΤΟΜΑ
Ιστοπαθολογική εξέταση 1 block (ΕΝΤΟΣ) 35,00 € ΕΝΤΟ-ΣΤΟΜΑ1
Ιστοπαθολογική εξέταση 2 ή περισσότερα block έκαστο (ΕΝΤΟΣ) 15,00 € ΕΝΤΟ-ΣΤΟΜΑ2
Ιστοχημική χρώση (ΕΝΤΟΣ) 10,00 € ΕΝΤΟ-ΣΤΟΜΑ3
Ανοσοϊστοχημική χρώση (ΕΝΤΟΣ) 20,00 € ΕΝΤΟ-ΣΤΟΜΑ4
Κυτταρολογική εξέταση (ΕΝΤΟΣ) 25,00 € ΕΝΤΟ-ΣΤΟΜΑ5
Ιστοπαθολογική εξέταση 1 block (ΕΚΤΟΣ) 50,00 € ΕΚΤΟ-ΣΤΟΜΑ1
Ιστοπαθολογική εξέταση 2 ή περισσότερα blocks έκαστο (ΕΚΤΟΣ) 20,00 € ΕΚΤΟ-ΣΤΟΜΑ2
Ιστοχημική χρώση (ΕΚΤΟΣ) 15,00 € ΕΚΤΟ-ΣΤΟΜΑ3
Ανοσοϊστοχημική χρώση (ΕΚΤΟΣ) 25,00 € ΕΚΤΟ-ΣΤΟΜΑ4
Κυτταρολογική εξέταση (ΕΚΤΟΣ) 40,00 € ΕΚΤΟ-ΣΤΟΜΑ5
Ιστοπαθολογική εξέταση 1 block (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑ) 15,00 € ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑ-ΣΤΟΜΑ1
Ιστοπαθολογική εξέταση 2 ή περισσότεα blocks έκαστο (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑ) 10,00 € ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑ-ΣΤΟΜΑ2
Ιστοχημική χρώση (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑ) 5,00 € ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑ-ΣΤΟΜΑ3
Ανοσοϊστοχημική χρώση (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑ) 15,00 € ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑ-ΣΤΟΜΑ4
Κυτταρολογική εξέταση (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑ) 10,00 € ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑ-ΣΤΟΜΑ5
     

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 14.10.2015

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
Κλινική εξέταση 15,00 € ΝΟΣ01
Επανεξέταση (κατά περίπτωση) 15,00 € ΝΟΣ02
Επανεξέταση, παρακολούθηση/αξιολόγηση του στόματος σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες και συμπαγείς όγκους με οστικές μεταστάσεις 15,00 € ΝΟΣ03
Επανεξέταση, παρακολούθηση κατά τη διάρκεια των επιπλοκών του στόματος σε ασθενείς με κακοήθεις όγκους κεφαλής - τραχήλου που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία/ χήμειο-άκτινο θεραπεία 15,00 € ΝΟΣ04
Προετοιμασία εξαγωγής σε ειδικό & ογκολογικό ασθενή: συνεργασία με τον ιατρό/ ογκολόγο για διακοπή των φαρμάκων, χορήγηση αντιβιώσης και άλλων υποστηρικτικών φαρμάκων 30,00 € ΝΟΣ05
Βιοψία: με κατάλληλη προετοιμασία 50,00 € ΝΟΣ06
Επανεξέταση (χωρίς κόστος) - € ΝΟΣΟ7