Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Πληροφορίες Ασθενών » Κόστος Στοματολογίας

Κόστος Νοσηλείας - Εργαστήριο Στοματολογίας

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 26.06.2019

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΙΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

Εξέταση στόματος, δημιουργία φακέλου

20,00 €

ΣΤΟΜΑ03

Επανεξέταση

5,00 €

ΣΤΟΜΑ06

Χειρουργική με laser

50,00 €

ΣΤΟΜΑ07

Βιοψία (Ολική, Μερική)

25,00 €

ΣΤΟΜΑ08

Συμβουλευτική γνωμάτευση

80,00 €

ΣΤΟΜΑ

Ιστοπαθολογική εξέταση 1 block (ΕΝΤΟΣ)

35,00 €

ΕΝΤΟ-ΣΤΟΜΑ1

Ιστοπαθολογική εξέταση 2 ή περισσότερα block έκαστο (ΕΝΤΟΣ)

15,00 €

ΕΝΤΟ-ΣΤΟΜΑ2

Ιστοχημική χρώση (ΕΝΤΟΣ)

10,00 €

ΕΝΤΟ-ΣΤΟΜΑ3

Ανοσοϊστοχημική χρώση (ΕΝΤΟΣ)

20,00 €

ΕΝΤΟ-ΣΤΟΜΑ4

Κυτταρολογική εξέταση (ΕΝΤΟΣ)

25,00 €

ΕΝΤΟ-ΣΤΟΜΑ5

Ιστοπαθολογική εξέταση 1 block (ΕΚΤΟΣ)

50,00 €

ΕΚΤΟ-ΣΤΟΜΑ1

Ιστοπαθολογική εξέταση 2 ή περισσότερα blocks έκαστο (ΕΚΤΟΣ)

20,00 €

ΕΚΤΟ-ΣΤΟΜΑ2

Ιστοχημική χρώση (ΕΚΤΟΣ)

15,00 €

ΕΚΤΟ-ΣΤΟΜΑ3

Ανοσοϊστοχημική χρώση (ΕΚΤΟΣ)

25,00 €

ΕΚΤΟ-ΣΤΟΜΑ4

Κυτταρολογική εξέταση (ΕΚΤΟΣ)

40,00 €

ΕΚΤΟ-ΣΤΟΜΑ5

Ιστοπαθολογική εξέταση 1 block (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑ)

15,00 €

ΕΚΤΟΣΙΔΙΑ-ΣΤΟΜΑ1

Ιστοπαθολογική εξέταση 2 ή περισσότεα blocks έκαστο (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑ)

10,00 €

ΕΚΤΟΣΙΔΙΑ-ΣΤΟΜΑ2

Ιστοχημική χρώση (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑ)

5,00 €

ΕΚΤΟΣΙΔΙΑ-ΣΤΟΜΑ3

Ανοσοϊστοχημική χρώση (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑ)

15,00 €

ΕΚΤΟΣΙΔΙΑ-ΣΤΟΜΑ4

Κυτταρολογική εξέταση (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑ)

10,00 €

ΕΚΤΟΣΙΔΙΑ-ΣΤΟΜΑ5