Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Πληροφορίες Ασθενών » Νοσήλια Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος

Νοσήλια Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)
Εξέταση (χωρίς πανοραμική) 5
Εξέταση (δημιουργία φακέλου) 10
Πανοραμική ακτινογραφία 7
Κεφαλομετρική ακτινογραφία 7
Άκρας χειρός ακτινογρφία 7
Full-mouth 15
Οπισθοφατνιακή 3
Δήξεως α/α 5
Υπολογιστική Αξονική Τομογραφία Άνω γνάθου 45
Υπολογιστική Αξονική Τομογραφία Κάτω γνάθου 45
Υπολογιστική Αξονική Τομογραφία Άνω & Κάτω γνάθου 65
Υπολογιστική Αξονική Τομογραφία Κ.Γ.Δ 65