Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Πληροφορίες Ασθενών » Νοσήλια Κινητής Προσθετικής

Νοσήλια Κινητής Προσθετικής

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ - ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)
Μεταβατική μερική οδοντοστοιχία άνω γνάθου 45
Μεταβατική μερική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου 45
Ολική οδοντοστοιχία άνω γνάθου 45
Ολική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου 45
Μερική οδοντοστοιχία άνω γνάθου 45
Μερική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου 45
Άμεση οδοντοστοιχία άνω γνάθου 45
Άμεση οδοντοστοιχία κάτω γνάθου 45
Επένθετη οδοντοστοιχία άνω γνάθου 45
Επένθετη οδοντοστοιχία κάτω γνάθου 45
Αναπροσαρμογή βάσης 30
Επιδιορθώσεις 20
Προσθήκη αγκίστρου Μ.Ο. 20
Προσθήκη δοντιού 20
Συγκόληση οδοντοστοιχίας 10
Μεταβατική Μ.Ο - μερικού τόξου 10
Μεταβατική Μ.Ο - ολικού τόξου 15
Μεταβατική Μ.Ο με συρμάτινα άγκιστρα άνω γνάθου 30
Μεταβατική Μ.Ο με συρμάντινα άγκιστρα κάτω γνάθου 30

 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)
Ολική οδοντοστοιχία άνω γνάθου 115
Ολική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου 115
Μερική οδοντοστοιχία άνω γνάθου 115
Μερική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου 115
Αναπροσαρμογή βάσης ολικής οδοντοστοιχίας 55
Στεφάνη 55
Στεφάνη γέφυρας 55
Ενδιάμεσο γέφυρας 55
Μεταβατική αποκατάσταση ανά τεμάχιο 25
Άξονας 40
Ένθετο - Επένθετο 60
Ολοκεραμική στεφάνη 70
Γαλβανοκεραμική στεφάνη 70
Σύνδεσμος ακριβείας 45
Ολική οδοντοστοιχία 115
Μερική οδοντοστοιχία 115
Επένθετη οδοντοστοιχία 115
Άμεση - Μεταβατική οδοντοστοιχία 115
Αναγόμωση οδοντοστοιχίας 55
Αλλαγή βάσεως οδοντοστοιχίας 55
Επισκευή οδοντοστοιχίας 45
Σύνδεσμος μερικής οδοντοστοιχίας 60
Νάρθηκας κεντρικής σχέσης 115
Αποκατάσταση υαλοϊονομερούς κονίας Vης ομάδας 13
Αποκατάσταση εκτέταμενη αμαλγάματος 20
Ανασύσταση με ενδορριζικό άξονα και αμάλγαμα 40
Έμφραξη αμαλγάματος Ιης παρειακού βοθρίου 13
Ένθετο με εργαστηριακή σύνθετη ρητίνη 60
Επένθετο κεραμικό 60
Επένθετο με εργαστηριακή σύνθετη ρητίνη 60
Φθορίωση φραγμού 38
Αδαμαντινοπλαστική (ανά δόντι) 5
Εξισορρόπηση σύγκλεισης 20
Ένθετο κεραμικό 60
Προσωρινή αποκατάσταση 5
Κάλυψη οπών και σχισμών 13
Προληπτική έμφραξη σύνθετης ρητίνης 13
Έμφραξη σύνθετης ρητίνης παρειακού βοθρίου 13
Έμφραξη σύνθετης ρητίνης Ιης ομάδας προσθίου 13
Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνησ Ιης ομάδας οπισθίου 16
Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης ΙΙης ομάδας 20
Αποκατάσταση εκτεταμένης σύνθετης ρητίνης οπισθίων 25
Ανασύσταση με ενδορριζικό άξονα και σύνθετη ρητίνη 40
Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης ΙΙΙης ομάδας 13
Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Vης ομάδας 15
Ανασύσταση με ενδορριζικό άξονα και σύνθετη ρητίνη 40
Έμφραξη αυχενικής διάβρωσης - αποτριβής με σύνθετη ρητίνη 13
Αποκατάστση σύνθετης ρητίνης Vης ομάδας 15
Ανασύσταση σύνθετης ρητίνης ΙΙΙης ομάδας 13
Ανασύσταση προσθίου με σύνθετη ρητίνη 20
Άμεση αποκατάσταση προσθίου με κέρωμα σε 2 συνεδρίες 40
Άμεση όψη σύνθετης ρητίνης 55
Αλλαγή σχήματος με σύνθετη ρητίνη 40
Κλείσιμο διαστημάτων με σύνθετη ρητίνη ( τιμή ανά επιφάνεια) 20
Αποκατάσταση αμαλγάματος ΙΙης ομάδας 15
Αποκατάσταση αμαλγάματος Ιης ομάδας 12
Αποκατάσταση αμαλγάματος Vης ομάδας 13
Αποκατάσταση εκτεταμένη αμαλγάματος (περιλαμβάνει φύμα) 20
Έμφραξη αμαλγάματος Ιης παρειακού βοθρίου 13
Αφαίρεση λευκών κηλίδων με μικροαποτριβη 50
Θεραπεία οδοντικής ευαισθησίας ανά δόντι 5
Ακινητοποίηση δοντιών με σύνθετη ρητίνη (ανά δόντι) 15
Επιδιόρθωση άμεσης αποκατάστασης με υλικό 10
Εσωτερική λεύκανση άπολφου δοντιού 50
Λεύκανση φραγμού 100
Άμεση επιδιόρθωση σπασμένης πορσελάνης 40
Συγκόλληση σπασμένου τμήματος δοντιού 40
Έμφραξη σύνθετης ρητίνης σε κολόβωμα 13
Αποκατάσταση υαλοϊονομερούς κονίας σε κολόβωμα 10
Ολοκεραμική όψη 70