Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Πληροφορίες Ασθενών » Νοσήλια Μονάδος Γναθοπροσωπικής Προσθετικής

Νοσήλια Μονάδος Γναθοπροσωπικής Προσθετικής

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ - ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)
Χειρουργικός αποφρακτήρας άνω γνάθου 345
Ενδιάμεσος μεταβατικός αποφρακτήρας άνω γνάθου 345
Οριστικός αποφρακτήρας άνω γνάθου 575
Τροποποιήσεις χειρουργικού/μεταβατικού αποφρακτήρα 173
Πρόσθεση εκτομής κάτω γνάθου 575
Οδηγός πρόσθεσης εκτομής κάτω γνάθου 575
Πρόσθεση ολικής/μερικής γλωσσεκτομής 575
Φαρυγγικός αποφρακτήρας άνω γνάθου (μεταβατικός) 345
Φαρυγγικός αποφρακτήρας άνω γνάθου (οριστικός) 575
Τροποποιήσεις φαρυγγικού αποφρακτήρα άνω γνάθου 173
Πρόσθεση ανύψωσης μαλθακής υπερώας (μεταβατική) 345
Πρόσθεση ανύψωσης μαλθακής υπερώας (οριστική) 575
Τροποποιήσεις πρόσθεσης ανύψωσης μαλθακής υπερώας 173
Πρόσθεση άνω γνάθου με υπερώια τροποποιήση (φων. διευκόλυνση/γλωσσεκτομές) 575
Χειρουργικός νάρθηκας 575
Πρόσθεση ρινικού διαφράγματος 575
Εξωστοματική πρόσθεση - (αυτί) 1725
Εξωστοματική πρόσθεση - (μύτη) 1725
Εξωστοματική πρόσθεση - (οφθαλμού/περιοφθαλμικής χώρας) 1725
Εξωστοματική πρόσθεση - (μέσου τριτημορίου) 1725
Ολική οδοντοστοιχία άνω γνάθου 115
Ολική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου 115
Μερική οδοντοστοιχία άνω γνάθου 115
Μερική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου 115