Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Πληροφορίες Ασθενών » Νοσήλια Οδοντικής Χειρουργικής

Νοσήλια Οδοντικής Χειρουργικής

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ - ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)
Κάλυψη οπών και σχισμών 6
Προληπτική αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης 11
Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Ιης ομάδας οπισθίου 16
Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Ιης ομάδας προσθίου (γλωσσικό βοθρίο) 13
Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης παρειακού βοθρίου 13
Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης ΙΙης (2 ή 3 επιφανειών) 16
Αποκατάσταση εκτεταμένη σύνθετης ρητίνης οπισθίου (περιλαμβάνει φύμα) 20
Ένθετο - Επένθετο σύνθετης ρητίνης 18
Ανασύσταση με ενδορριζικό άξονα και σύνθετη ρητίνη 22
Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης ΙΙΙης ομάδας 13
Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Vης ομάδας 13
Αποκατάσταση αυχενικής διάβρωσης - αποτριβής με σύνθετη ρητίνη 10
Ανασύσταση προσθίου με σύνθετη ρητίνη IV 20
Άμεση όψη σύνθετης ρητίνης 20
Αλλαγή σχήματος με σύνθετη ρητίνη 20
Αποκατάσταση αμαλγάματος Ιης ομάδας 10
Αποκατάσταση αμαλγάματος ΙΙης ομάδας 10
Αποκατάσταση αμαλγάματος Vης ομάδας 10
Αποκατάσταση αμαλγάματος Ιης παρειακού βοθρίου 10
Αποκατάσταση εκτεταμένη αμαλγάματος (περιλαμβάνει φύμα - με ή χωρίς τοποθέτηση καρφίδας) 20
Ανασύσταση με ενδορριζικό άξονα και αμάλγαμα 22
Αποκατάσταση υαλοϊονομερούς κονίας Vης ομάδας 8
Αποκατάσταση υαλοϊονομερούς κονίας σε κολόβωμα 8
Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης σε κολόβωμα 13
Επιδιόρθωση αποκατάστασης με προσθήκη υλικού 7
Επιδιόρθωση αποκατάστσης με λείανση 0
Λεύκανση φραγμού 80
Λεύκανση μεμονωμένου δοντιού 50
Ναρθηκοποίηση (ανά δόντι) 10
Ένθετο από κεραμικό υλικό 18
Ανασύσταση σύνθετης ρητίνης - κολόβωμα 20
Φθοριώση φραγμού 10
Κλείσιμο μεσοδόντιων διαστημάτων με σύνθετη ρητίνη (ανά επιφάνεια) 20
Αποκατάσταση αμαλγάματος σε κολόβωμα 13
Προστομιακή όψη από κεραμικό υλικό 22
Αποκατάσταση υαλοϊονομερούς κονίας Ιης ομάδας 10
Αποκατάσταση υαλοϊονομερούς κονίας ΙΙης ομάδας 10
Τοποθετήση φθοριούχου βερνικιού (ανά δόντι) 3
ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡ. ΠΡΑΞΕΩΝ 0

 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)
Εξέταση 5
Τεστ σάλιου 15
Διατροφική ανάλυση 3
Προσωρινή αποκατάστση 5
Κάλυψη οπών και σχσμών 13
Προληπτική αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης 13
Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Ιης ομάδας οπισθίου 16
Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Ιης ομάδας προσθίου (γλωσσικό βοθρίο) 13
Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης παρειακού βοθρίου 13
Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης ΙΙης ομάδας (2 ή 3 επιφανειών) 20
Αποκατάσταση εκτεταμένης σύνθετης ρητίνης οπισθίου (περιλαμβάνει φύμα) 25
Ανασύσταση με ενδορριζικό άξονα και σύνθετη ρητίνη 40
Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης ΙΙΙης ομάδας 13
Αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης Vης ομαδάς 15
Αποκατάσταση αυχενικής διάβρωσης - αποτριβής με σύνθετη ρητίνη 13
Ανασύσταση προσθίου με σύνθετη ρητίνη IV 40
Άμεση όψη σύνθετης ρητίνης 55
Αλλαγή σχήματος με σύνθετη ρητίνη 40
Κλείσιμο διαστημάτων με σύνθετη ρητίνη (τιμή ανά επιφάνεια) 20
Αποκατάσταση αμαλγάματος Ιης ομάδας 12
Αποκατάσταση αμαλγάματος ΙΙης ομάδας 15
Αποκατάσταση αμαλγάματος Vης ομάδας 13
Αποκατάσταση αμαλγάματος Ιης παρειακού βοθρίου 13
Αποκατάσταση εκτεταμένη αμαλγάματος (περιλαμβάνει φύμα) 20
Ανασύσταση με ενδορριζικό άξονα και αμάλγαμα 40
Αποκατάσταση υαλοϊονομερούς κονίας Vης ομάδας 13
Αποκατάσταση υαλοϊονομερούς κονίας σε κολόβωμα 10
Ανασύσταση σύνθετης ρητίνης σε κολόβωμα 13
Συγκόλληση σπασμένου τμήματος δοντιού 40
Άμεση επιδιόρθωση σπασμένης πορσελάνης 40
Εσωτερική λεύκανση άπολφου δοντιού 50
Λεύκανση φραγμού 100
Αφαίρεση λευκών κηλίδων με μικροαποτριβή/διήθηση (ανά δόντι) 50
Θεραπεία οδοντικής ευαισθησίας ανά δόντι 5
Ναρθηκοποίηση δοντιών με σύνθετη ρητίνη (ανά δόντι) 15
Φθορίωση φραγμού 38
Αδαμαντινοπλαστική (ανά δόντι) 5
Εξισορρόπηση σύγκλεισης 20
Ένθετο κεραμικό 60
Ένθετο με εργαστηριακή σύνθετη ρητίνη 60
Επένθετο κεραμικό 60
Επένθετο με εργστηριακή σύνθετη ρητίνη 60
Όψεις κεραμικές 70
Χυτό ψευδοκολόβωμα 40
Γεφύρωμα Μ/Κ ή Ο/Κ ή Συγκολ ή Εμφυτεύματα 55
Στήριγμα σε συγκολλητικού τύπου γέφυρα 25
Μεταβατική στεφάνη επί εμφυτεύματος 70
Μερική οδ/χία άνω γνάθου 110
Μερική οδ/χία κάτω γνάθου 110
Επιδιόρθωση αποκατάστασης με προσθήκη υλικού 7
Επιδιόρθωση αποκατάστασης με λείανση 0
Στεφάνη ολικής επικάλυψης (μονήρης) Μ/Κ 55
Στεφάνη ολικής επικάλυψης (μονήρης) Ο/Κ 55
Στεφάνη γέφυρας Μ/Κ 55
Στεφάνη γέφυρας Ο/Κ 55
Στεφάνη στήριγμα επί εμφυτεύματος (γέφυρα) 140
Στεφάνη επί εμφυτεύματος (μονήρης) 140
Νάρθηκας 115
Ειδικό περιστατικό 0