Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Πληροφορίες Ασθενών » Νοσήλια Περιοδοντολογίας

Νοσήλια Περιοδοντολογίας

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ - ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)
Εκτομή ρίζας 40
Διαγνωστικός κρημνός 30
Θεραπεία περιοδοντίτιδας (μέσης - έως 10 δόντια) 70
Θεραπεία περιοδοντίτιδας (μέσης - περισσότερα από 10 δόντια) 90
Χειρουργική αποκάλυψη κλινικής μύλης (έως 3 δόντια) 80
Θεραπεία περιοδοντίτιδας (προκεχωρημένης - έως 10 δόντια) 80
Θεραπεία περιοδοντίτιδας (προκεχωρημένης - περισσότερα από 10 δόντια) 110
Αποτρύγωση και εντοπισμένα ριζική απόξεση 30
Χειρουργική αποκάλυψη κλινικής μύλης (περισσότερο από 3 δόντια) 100
Εξάλειψη υπολειμματικών θυλάκων 50
Αποτρύγωση - Ο.Σ.Υ 20
Επανάκληση ασθενή (recall) 15
Θεραπεία ουλίτιδας (εντοπισμένη) 30
Θεραπεία ουλίτιδας (γενικευμένη) 50
Θεραπεία νεκρωτικής ελκώδους ουλίτιδας 60
Θεραπεία περιοδοντίτιδας (αρχόμενης) 70
Θεραπεία περιοδοντίτιδας (μέσης) 90
Θεραπείας περιοδοντίτιδας (προκεχωρημένης) 110
Θεραπεία νεκρωτικής ελκώδους περιοδοντίτιδας 110
Θεραπεία οξέος περιοδοντικού αποστήματος 20
Εκλεκτικός τροχισμός 40
Ακινητοποίηση 60

 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)
Αποτρύγωση - Ο.Σ.Υ. 30
Επανάκληση ασθενή (recall) 30
Θεραπεία ουλίτιδας (εντοπισμένη) 40
Θεραπεία ουλίτιδας (γενικευμένη) 70
Θεραπεία οξέος περιοδοντικού αποστήματος 30
Θεραπεία νεκρωτικής ελκώδους ουλίτιδας 80
Θεραπεία περιοδοντίτιδας (αρχόμενης) 120
Θεραπεία περιοδοντίτιδας (μέσης) 140
Θεραπεία περιοδοντίτιδας (προκεχωρημένης) 160
Θεραπεία νεκρωτικής ελκώδους περιοδοντίτιδας 160
Εκλεκτικός τροχισμός 50
Ακινητοποιήση 80
Ουλεκτομή ανά εκτημόριο 50
Χειρουργική με κρημνό ανά εκτημόριο 100
Εκτομή χαλινού 50
Αύξηση διαστάσεων φατνιακής ακρολοφίας (μικρής έκτασης) 100
Αύξηση διαστασέων φατνιακής ακρολοφίας (μεγάλης έκτασης) 200
Διατήρηση διαστάσεων φατνιακής ακρολοφίας (απλή) 50
Διατήρηση διαστάσεων φατνιακής ακρολοφίας (σύνθετη) 100
Χειρουργική αποκάλυψη κλινικής μύλης 80
Χειρουργική αποκάλυψη κλινικής μύλης (3 δόντια) 100
Κατευθυνόμενη ιστική ανάπλαση (GTR) - μονήρης βλάβη 100
Κατευθυνόμενη ιστική ανάπλαση (GTR) - πολλαπλές βλάβες 150
Κάλυψη ρίζας (χωρίς μόσχευμα) 100
Κάλυψη ρίζας (με μόσχευμα) 150
Αύξηση κερατινοποιημένων ιστών(FGG) ή διαστάσεων φατνιακής ακρολοφίας με μόσχευμα μαλακών ιστών(CTG) 120
Αποκάλυψη μύλης έγκλειστου δοντιού 50
Θεραπεία περιοδοντίτιδας(έλεγχος φλεγμονής)+Laser για απολύμανση(FMD) 100
Εξάλειψη υπολειμματικών θυλάκων 50
Laser για αποεπιθηλιοποίηση(LANAP) ανά τεταρτημόριο 50
Οδοντική υπερευαισθησία ανά τεταρτημόριο 30
Λήψη βιοπτικού υλικού 20
Κατευθυνόμενη οστική ανάπλαση(GBR) μονήρης 100
Αφαίρεση εμφυτεύματος 30
Αφαίρεση εμφυτεύματος 0
Θεραπεία περιεμφυτευματικής βλεννογονίτιδας εντοπισμένη 40
Θεραπεία περιεμφυτευματικής βλεννογονίτιδας γενικευμένη 70
Θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας μέχρι 3 εμφυτεύματα (όταν δεν υπάρχει περιοδοντίτιδα) 80
Θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας περισσότερα από 3 εμφυτεύματα (όταν δεν υπάρχει περιοδοντίτιδα) 100
Θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας ανεξάρτητα από τον αριθμό των εμφυτευμάτων (όταν υπάρχει και περιοδοντίτιτδα) 0
Θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας (έλεγχος φλεγμονής) + Laser 120
Κατευθυνόμενη οστική ανάπλαση (GBR) μονήρης βλάβη 100
Κατευθυνόμενη οστική ανάπλαση (GBR) πολλαπλές βλάβες 150
Χειρουργική θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας ανά εκτημόριο 100
Λείανση - διαμόρφωση σπειρών εμφυτεύματος 30
Χειρουργική εξαγωγή 20
Απλή εξαγωγή 10
Διαγνωστικός κρημνός 30