Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Πληροφορίες Ασθενών » Νοσήλια Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Νοσήλια Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ - ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)
Απλή εξαγωγή 10
Σύγκλειση στοματοκολπικής επικοινωνίας + Caldwell Luc 60
Αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης 60
Ανάταξη κατάγματος φατνιακής απόφυσης 35
Συρραφή τραύματος 50
Χειρουργική με laser 50
Αφαίρεση εμφυτεύματος 40
Ακρορριζεκτομή 40
Προεμφυτευματική Χειρουργική min 50
Προεμφυτευματική Χειρουργική max 150
Χειρουργική εξαγωγή 20
Αποκάλυψη εγκλείστου 35
Χειρουργική αφαίρεση εγκλείστου 40
Βιοψία (μερική ή ολική) 25
Αφαίρεση όγκου βλεννογόνου στόματος 60
Διάνοιξη αποστήματος παροχέτευση 30
Αφαίρεση κυστικής εξεργασίας γνάθου 70
Φατνιοπλαστική 40
Τοποθέτηση εμφυτεύματος 150
Ανύψωση εδάφους ιγμορείου 200
Ανύψωση εδάφους ιγμορείου κλειστή 100
Αφαίρεση εμφυτεύματος 150
Αναπλαστική τεχνική 150
Ενδοαρθρικές πλύσεις κροταφογναθικής διάρθρωσης 20
Διαγνωστική παρακέντηση κροταφογναθικής διάρθρωσης 10
Εκτομή χαλινού 50
Εξέταση εξωτερικού ασθενούς 10