Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Πληροφορίες Ασθενών » Οδοντιατρικά Υλικά

Οδοντιατρικά Υλικά

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ - ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)
Μελέτη περιστατικού ( πλήρης διάγνωση εμ εκμαγείο μελέτης αναρτημένα, διαγνωστικό κέρωμα και εκπόνηση σχ. θεραπείας 115
Μεταβατική στεφάνη επί εμφυτεύματος 70