Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Για εισακτέους έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 » Ειδίκευσεις » Ενδοδοντία

Ενδοδοντία (180 ΠΜ)

Λήψη του Οδηγού Σπουδών σε αρχείο μορφής .pdf Λήψη του Οδηγού Σπουδών σε αρχείο μορφής .pdf


Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση οδοντιάτρων στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση ασθενών με ενδοδοντικά προβλήματα καθώς με βλάβες που απορρέουν από τραύμα στα δόντια.

Στόχοι. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο απόφοιτος θα:

  1. Περιγράφει τα ανατομικά και παθολογοφυσιολογικά χαρακτηριστικά του υγιούς και νοσούντος  πολφικού – περιακρορριζικού ιστού.
  2. Αναγνωρίζει τη συμπτωματολογία των νόσων του πολφού και των περιακρορριζικών  ιστών, θα απαριθμεί τις νοσολογικές οντότητες του στοματογναθικού συστήματος με παρόμοια συμπτωματολογία και θα προτείνει τρόπους αντιμετώπισης.
  3. Επιλέγει και θα χειρίζεται ευχερώς τα ενδεδειγμένα εργαλεία προκειμένου να προβεί  σε συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία απλών ή ειδικών περιπτώσεων, καθώς και σε χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία.
  4. Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της ενδοδοντικής θεραπείας χρησιμοποιώντας σαφή και συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και θα αναγνωρίζει εκείνες τις περιπτώσεις που απαιτούν περαιτέρω θεραπευτικές ενέργειες.
  5. Ταξινομεί τις τραυματικές βλάβες των δοντιών και θα επιλέγει την ενδεδειγμένη μέθοδο  αντιμετώπισης.
ΕξάμηνοΚωδικόςΜάθημαECTS
1ο ΓΜ 3 Μοριακή Βιολογία 2
1ο ΓΜ 9 Απεικονιστικές Μέθοδοι στην Οδοντιατρική 2
1ο ΕΝΔΟ 1 Βιολογία Πολφού 2
1ο ΕΝΔΟ 2 Ενδοδοντία 1 3
1ο ΕΝΔΟ 3 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 1 6
1ο ΕΝΔΟ 4 Εργαστηριακή Άσκηση Ενδοδοντίας 4
1ο ΕΝΔΟ 5 Κλινική Ενδοδοντίας 1 7
1ο ΕΝΔΟ 6 Παρουσίαση Περιστατικών 1 4
    Σύνολο ECTS 1ου εξαμ. 30
2ο ΓΜ 5 Βιολογία Στόματος ΙΙ 2
2ο ΓΜ 7 Κλινική Φαρμακολογία στην Οδοντιατρική 2
2ο ΓΜ 8 Ανατομία Κεφαλής και Τραχήλου 2
2ο ΓΜ 2 Βιοστατιστική 2
2ο ΠΕΡΙΟ 1 Βιολογία Περιοδοντίου-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 2
2ο ΕΝΔΟ 7 Ενδοδοντία 2 3
2ο ΕΝΔΟ 8 Κλινική Ενδοδοντίας 2 3
2ο ΕΝΔΟ 9 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 2 6
2ο ΕΝΔΟ 10 Παρουσίαση Περιστατικών 2 4
2ο ΕΝΔΟ 11 Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. 4
    Σύνολο ECTS 2ου εξαμ. 30
3ο ΓΜ 1 Βασικές Αρχές Έρευνας 2
3ο ΟΦΧ 2 Βασικές Αρχές Χειρουργικής Στόματος 2
3ο ΕΝΔΟ 12 Ενδοδοντία 3 3
3ο ΕΝΔΟ 13 Ερευνητικό Σεμινάριο 2
3ο ΕΝΔΟ 14 Κλινική Ενδοδοντίας 3 3
3ο ΕΝΔΟ 15 Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών 1 2
3ο ΕΝΔΟ 16 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 3 6
3ο ΕΝΔΟ 17 Παρουσίαση Περιστατικών 3 4
3ο ΕΝΔΟ 18 Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. 6
    Σύνολο ECTS 3ου εξαμ. 30
4ο ΕΝΔΟ 19 Ενδοδοντία 4 3
4ο ΕΝΔΟ 20 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 4 5
4ο ΕΝΔΟ 21 Κλινική Ενδοδοντίας 4 4
4ο ΕΝΔΟ 22 Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών 2 2
4ο ΠΑΙΔΟ 1 Τραυματισμός Δοντιών-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2
4ο ΕΝΔΟ 23 Παρουσίαση Περιστατικών 4 4
4ο ΕΝΔΟ 24 Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. 10
    Σύνολο ECTS 4ου εξαμ. 30
5ο ΕΝΔΟ 25 Ειδικά Προβλήματα στην Ενδοδοντία 1 3
5ο ΕΝΔΟ 26 Κλινική Ενδοδοντίας 5 23
5ο ΕΝΔΟ 27 Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών 3 4
    Σύνολο ECTS 5ου εξαμ. 30
6ο ΕΝΔΟ 28 Ειδικά Προβλήματα στην Ενδοδοντία 2 3
6ο ΕΝΔΟ 29 Κλινική Ενδοδοντίας 6 23
6ο ΕΝΔΟ 30 Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών 4 4
    Σύνολο ECTS 6ου εξαμ. 30
    Γενικό σύνολο ECTS 180