Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Για εισακτέους έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 » Ειδίκευσεις » Οδοντική Χειρουργική

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επανορθωτικής Οδοντιατρικής

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Επανορθωτικής Οδοντιατρικής έρχεται να αντικαταστήσει αυτό της κλινικής ειδίκευσης στην Οδοντική Χειρουργική (ΜΠΟΧ), το οποίο λειτουργεί από το 1994 και βρίσκεται υπό την ευθύνη του Εργαστηρίου της Οδοντικής Χειρουργικής. Οι απόφοιτοι του ΜΠΟΧ, από το 1994 μέχρι το 2002 αποκτούσαν Πιστοποιητικό Κλινικής Εξειδίκευσης στην Οδοντική Χειρουργική. Από το 2003, με την απόφαση Αριθ. 124796/Β7 (ΦΕΚ 1506, 6/2/2002) το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οδοντική Χειρουργική. Το πρόγραμμα αυτό τροποποιήθηκε το 2014 (ΦΕΚ 1843, 2014). Τέλος, τον Ιούλιο του 2018 έγινε η επανίδρυση του προγράμματος ΜΠΟΧ, ώστε να υπάρξει προσαρμογή στο νέο νομοθετικό πλαίσιο περί μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα (Ν. 4485/17) λειτουργώντας με νέο τίτλο (Επανορθωτική Οδοντιατρική) και με σχετικές μικρές τροποποιήσεις στον προηγούμενο κανονισμό του (ΦΕΚ 29 Αυγούστου 2018, Αρ. Φύλλου 3703). 

Το πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) έτη και είναι χωρισμένο σε έξι (6) εξάμηνα σπουδών. 

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ

  • Καθηγήτρια Αφροδίτη Κακάμπουρα, Διευθύντρια ΠΜΣ 
  • Καθηγητή Τζούτζα Ιωάννη 
  • Αναπληρωτή Καθηγητή Παπάζογλου Ευστράτιο, Αναπληρωτής Διευθυντής ΠΜΣ 
  • Επίκουρη Καθηγήτρια Παξιμαδά Χαρίκλεια 
  • Επίκουρο Καθηγητή Ραχιώτη Χρίστο

Υπεύθυνος Κλινικής Άσκησης: Αναπληρωτής Καθηγητής Παπάζογλου Ευστράτιος