Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Για εισακτέους έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 » Ειδίκευσεις » Στοματολογία

Στοματολογία (180 ΠΜ)

Λήψη του Οδηγού Σπουδών σε αρχείο μορφής .pdf Λήψη του Οδηγού Σπουδών σε αρχείο μορφής .pdf


Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση του ΜΦ στη διερεύνηση, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των νόσων του βλεννογόνου του στόματος, των σιελογόνων αδένων και των οστών των γνάθων, χρησιμοποιώντας κλινικά, ακτινογραφικά και ιστοπαθολογικά ευρήματα καθώς και στοιχεία από βιοχημικές και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις.

Στόχοι:

  1. Η απόκτηση από τον μεταπτυχιακό φοιτητή των απαραίτητων κλινικών και εργαστηριακών γνώσεων για τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των νοσημάτων του στόματος.
  2. Η εμβάθυνση των γνώσεων του μεταπτυχιακού φοιτητή σε βιοϊατρικές επιστήμες απαραίτητες για την κατανόηση της αιτιοπαθογένειας των νόσων και των σύγχρονων μοριακών τεχνικών.
  3. Η εισαγωγή στην έρευνα και η ικανότητα οργάνωσης ερευνητικών προγραμμάτων και σχεδιασμού ερευνητικών πρωτοκόλλων.
  4. Η δυνατότητα από το μεταπτυχιακό φοιτητή κριτικής ανάλυσης της βιβλιογραφίας και αξιολόγησης των ερευνητικών δεδομένων.
  5. Η απόκτηση ικανότητας διδασκαλίας, συγγραφής και παρουσίασης επιστημονικών εργασιών.
ΕξάμηνοΚωδικόςΜάθημαECTS
1ο ΟΦΧ 2 Βασικές Αρχές Χειρουργικής Στόματος 2
1ο ΣΤΟΜ 3 Γενικές Αρχές Παθολογοανατομίας 2
1ο ΣΤΟΜ 4 Κλινική Στοματολογίας 1 8
1ο ΠΡΟΣ 10 Προσέγγιση Οδοντιατρικού Ασθενούς 1 2
1ο ΣΤΟΜ 5 Βιβλιογραφική Ενημέρωση 1 2
1ο ΣΤΟΜ 6 Σεμινάριο Βιοψιών 1 2
1ο ΣΤΟΜ 7 Ιστοπαθολογία Νόσων του Στόματος 1 2
1ο ΣΤΟΜ 8 Ειδικά Ερευνητικά Θέματα Στοματολογίας 1 2
1ο ΣΤΟΜ 9 Παρουσίαση Περιστατικών 1 2
1ο ΓΜ 6 Κλινική Στοματολογία 2
1ο ΓΜ 3 Μοριακή βιολογία 2
1ο ΓΜ 9 Απεικονιστικές Μέθοδοι στην Οδοντιατρική 2
    Σύνολο ECTS 1ου εξαμ. 30
2ο ΓΜ 5 Βιολογία Στόματος ΙΙ 2
2ο ΣΤΟΜ 2 Ειδική Παθολογία Στόματος 2
2ο ΣΤΟΜ 10 Κλινική Στοματολογίας 2 6
2ο ΓΜ 7 Κλινική Φαρμακολογία στην Οδοντιατρική 2
2ο ΠΡΟΣ 17 Προσέγγιση Οδοντιατρικού Ασθενούς 2 2
2ο ΣΤΟΜ 11 Βιβλιογραφική Ενημέρωση 2 2
2ο ΣΤΟΜ 12 Σεμινάριο Βιοψιών 2 2
2ο ΣΤΟΜ 13 Ιστοπαθολογία Νόσων του Στόματος 2 2
2ο ΣΤΟΜ 14 Ειδικά Ερευνητικά Θέματα Στοματολογίας 2 2
2ο ΣΤΟΜ 15 Παρουσίαση Περιστατικών 2 2
2ο ΓΜ 8 Ανατομία Κεφαλής και Τραχήλου 2
2ο ΣΤΟΜ 16 Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. 4
    Σύνολο ECTS 2ου εξαμ. 30
3ο ΣΤΟΜ 17 Διαγνωστική Παθολογική Ανατομική 2
3ο ΣΤΟΜ 18 Κλινική Στοματολογίας 3 4
3ο ΣΤΟΜ 19 Βιβλιογραφική Ενημέρωση 3 2
3ο ΣΤΟΜ 20 Σεμινάριο Βιοψιών 3 2
3ο ΣΤΟΜ 21 Ειδικά Ερευνητικά Θέματα Στοματολογίας 3 2
3ο ΣΤΟΜ 22 Παρουσίαση Περιστατικών 3 2
3ο ΓΜ 1 Βασικές Αρχές Έρευνας 2
3ο ΣΤΟΜ 1 Γενική Παθολογία και Παθολογία Στόματος 2
3ο ΔΙΑΚ 1 Εξειδικευμένες Απεικονιστικές Τεχνικές 1 3
3ο ΣΤΟΜ 23 Κλινική Άσκηση σε Νοσοκομεία 1 3
3ο ΣΤΟΜ 24 Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. 6
    Σύνολο ECTS 3ου εξαμ. 30
4ο ΣΤΟΜ 25 Κλινική Στοματολογίας 4 3
4ο ΣΤΟΜ 26 Βιβλιογραφική Ενημέρωση 4 2
4ο ΣΤΟΜ 27 Σεμινάριο Βιοψιών 4 2
4ο ΣΤΟΜ 28 Ειδικά Ερευνητικά Θέματα Στοματολογίας 4 2
4ο ΣΤΟΜ 29 Παρουσίαση Περιστατικών 4 2
4ο ΔΙΑΚ 2 Ακτινογραφική Διαφορική Διάγνωση 2
4ο ΓΜ 2 Βιοστατιστική 2
4ο ΣΤΟΜ 30 Διαγνωστική Ιστοπαθολογία Στόματος 2
4ο ΣΤΟΜ 31 Κλινική Άσκηση σε Νοσοκομεία 2 3
4ο ΣΤΟΜ 32 Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. 10
    Σύνολο ECTS 4ου εξαμ. 30
5ο ΔΙΑΚ 17 Εξειδικευμένες Απεικονιστικές Τεχνικές 2 3
5ο ΣΤΟΜ 33 Κλινική Άσκηση σε Νοσοκομεία 3 7
5ο ΣΤΟΜ 34 Κλινική Στοματολογίας 5 10
5ο ΣΤΟΜ 35 Προχωρημένο Σεμινάριο Ιστοπαθολογίας 2
5ο ΣΤΟΜ 36 Βιβλιογραφική Ενημέρωση 5 2
5ο ΣΤΟΜ 37 Σεμινάριο Βιοψιών 5 2
5ο ΣΤΟΜ 38 Ειδικά Ερευνητικά Θέματα Στοματολογίας 5 2
5ο ΣΤΟΜ 39 Παρουσίαση Περιστατικών 5 2
    Σύνολο ECTS 5ου εξαμ. 30
6ο ΣΤΟΜ 40 Κλινική Άσκηση σε Νοσοκομεία 4 5
6ο ΣΤΟΜ 41 Κλινική Στοματολογίας 6 15
6ο ΣΤΟΜ 42 Προχωρημένο Σεμινάριο Ιστοπαθολογίας 2
6ο ΣΤΟΜ 43 Βιβλιογραφική Ενημέρωση 6 2
6ο ΣΤΟΜ 44 Σεμινάριο Βιοψιών 6 2
6ο ΣΤΟΜ 45 Ειδικά Ερευνητικά Θέματα Στοματολογίας 6 2
6ο ΣΤΟΜ 46 Παρουσίαση Περιστατικών 6 2
    Σύνολο ECTS 6ου εξαμ. 30
    Γενικό σύνολο ECTS 180