Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Για εισακτέους έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 » Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Τσιχλάκης,
Καθηγητής
Συντονίστρια Β' Κύκλου ΠΜΣ: Ευθυμία Κιτράκη,
Καθηγήτρια
 
Εργαστήριο/Κλινική Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
Προληπτικής & Κοινωνικής
Οδοντιατρικής

Α. Πολυχρονοπούλου
Καθηγήτρια
Β. Παπαϊωάννου
Επικ. Καθηγητής
 Βιολογίας Στόματος Ε. Κιτράκη
Καθηγήτρια
 Ε. Βασταρδή
Επικ. Καθηγήτρια
 Οδοντιατρικών Βιοϋλικών Τ. Παπαδόπουλος
Καθηγητής

Σ. Ζηνέλης
Αναπλ. Καθηγητής

Νοσοκομειακής
Οδοντιατρικής
 Ο. Νικολάτου
Καθηγήτρια
 
Ορθοδοντικής  Δ. Χαλαζωνίτης
Καθηγητής
Ι. Σηφακάκης
Επικ. Καθηγητής 
 Παιδοδοντιατρικής Κ. Ουλής
Καθηγητής
Αικ. Καββαδία
Αναπλ. Καθηγητής 
 Ενδοδοντίας  Μ. Χαμπάζ
Καθηγητής
Π. Πανόπουλος
Καθηγητής
 Οδοντικής Χειρουργικής  Α. Κακάμπουρα
Καθηγήτρια
Ε. Παπάζογλου
Αναπλ. Καθηγητής
Περιοδοντολογίας Φ. Μαδιανός
Καθηγητής
Ι. Βρότσος
Καθηγητής
 Προσθετικής  Γ. Πολυζώης
Καθηγητής

 Α.Π. Τριποδάκης
Αναπλ. Καθηγητής

 Στοματολογίας Α. Σκλαβούνου
Καθηγήτρια
Ε. Χρυσομάλη
Επικ. Καθηγήτρια 
 Διαγνωστικής  Κ. Τσιχλάκης
Καθηγητής
Αικ. Καραγιάννη
Καθηγήτρια
 Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής Ν. Παπαδογεωργάκης
Καθηγητής

 Φ. Τζέρμπος
Αναπλ. Καθηγητής

 Κλινικής Αντιμετώπισης
Στοματοπροσωπικού Πόνου
Β. Ψάρρας
Επικ. Καθηγητής 
 Μ. Τζάκης
Αναπλ. Καθηγητής