Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Προσθετική-Στοματοπροσωπικός Πόνος

Προσθετική-Στοματοπροσωπικός Πόνος

Ίδρυση και κανονισμός του προγράμματος

  • Τροποποίηση Κανονισμού Προγράμματος ΦΕΚ [2439/2022]
  • Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Προσθετική-Στοματοπροσωπικός Πόνος»  (Prosthodontics - Orofacial Pain)  [ΦΕΚ 3213]
  • Έγκριση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Προσθετική-Στοματοπροσωπικός Πόνος» (Prosthodontics - Orofacial Pain) [ΦΕΚ 3042]

Αξιολόγηση Προγράμματος

Αρχείο Αξιολόγησης »

Γενικές Πληροφορίες

Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής στη συνεδρίαση στις 14.04.2022, αποφάσισε την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προσθετική – Στοματοπροσωπικός Πόνος – Prosthodontics – Orofacial Pain» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, οι οποίες κατανέμονται στις εξής ειδικεύσεις:

  1. Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία,έξι (6) θέσεις
  2. Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου και Γναθολογία,τέσσερις (4) θέσεις

σύμφωνα με το ΦΕΚ Ίδρυσης 3213/Τ.Β΄/22.08.2019 το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας και ύστερα από την έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού στη 18η συνεδρίαση της Συγκλήτου στις 24.03.2022, και σε αναμονή της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο οποίος θα αναρτηθεί άμεσα μετά τη δημοσίευσή του.

Το Π.Μ.Σ. «Προσθετική – Στοματοπροσωπικός Πόνος» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε δύο (2) ειδικεύσεις, της «Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας – Prosthodontics and Implant Prosthodontics» και της «Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου και Γναθολογία – Orofacial Pain Management and Gnathology».

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας

 

Περισσότερες πληροφορίες »